پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی | مطالعات علمی و پژوهشی وISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
2
تعداد بازدید
1286 بازدید
۷,۵۰۰ تومان

پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی

پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی-۲صفحه

پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی

پژوهشی توسط علی پور و همکاران (۱۳۹۹). تحت عنوان ارائه مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک در صنعت بانکداری انجام شد. هدف از این تحقیق ارائه مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک در صنعت بانکداری بود . که برای استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیک از مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته استفاده شد. و با ۳۶ نفر از خبرگان بخش منابع انسانی در بانک‏ها مصاحبه‌های عمیقی انجام شد.نتایج این تحقیق نشان داد .که مدیریت منابع انسانی الکترونیک به‌عنوان یک نوآوری و توسعه در زیرساخت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی شناخته شده است که نتایج آن در یک پدیده جدید و به ‏وسیله تغییرات مهم ظاهر می شود.

پژوهشی توسط قلی پور سوته و همکاران (۱۳۹۹). تحت عنوان طراحی مدل مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران در راستای بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب انجام شد. هدف از این تحقیق.  طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه‌ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بود. و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش‌های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت‌کنندگان بود مشارکت‌کنندگان این تحقیق نشان دادند که در راستای بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته‌سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.

ادامه

پژوهشی توسط ابوالفتحی و همکاران (۱۳۹۸) .تحت عنوان شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا( مورد مطالعه: شرکت‌های دانش بنیان)انجام شد. هدف از این تحقیق  شناسایی ابعاد موثر بر طراحی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی. با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا، برای شرکتهای دانش بنیان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که از دیدگاه اعضای پانلهای دلفی از ابعاد سیستمهای کاری باعملکرد بالابعد”مدیریت حمایتی” بیشترین تاثیر را بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان دارد.

پژوهشی توسط قیتانی و همکاران (۱۳۹۶) .تحت عنوان طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد اجتماعی فنی و بوم شناختی برای بخش دولتی ایران انجام شد. هدف از این تحقیق طراحی مدلی برای سیستم مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد بوم شناختانه. با استفاده از رویکرد اجتماعی فنی و اضافه کردن شاخه بوم شناختی به آن یود. نتایج این تحقیق در پایان با قانون خدمات کشوری تطبیق داده شد. و پیشنهاد هایی ارائه شد.

ادامه

پژوهشی توسط مقدم و همکاران (۱۳۹۵). تحت عنوان تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)انجام شد. هدف از این تحقیق در پی تبیین مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه در گروه ایران ترانسفو در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده بنیاد بود.نتایج این تحقیق نان داد که استخراج بالغ بر ۳۷۰ کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه‌ها و نیز احصاء ۳۳ مفهوم و ۱۷ مقوله است.

که در قالب مدل پارادیمی شامل بهبود قابلیت کارآفرینانه نظام مدیریت منابع انسانی به‌عنوان مقوله محوری و شرایط علی.(قابلیت سازمانی- منبع محوری کارکنان و ضرورت حمایت مدیریت ارشد)، عوامل زمینه‌ای (محیط رقابتی-بینش کارآفرینانه مدیریت و هم‌راستایی استراتژیک)، شرایط مداخله‌گر. (گریزپایی کارآفرینان، تطبیق‌ناپذیری سیستم موجود منابع انسانی- بی‌انصافی سازمانی- نظام ارزش‌یابی معیوب-رفیق‌نوازی و فرهنگ محافظه‌کاری)،. راهبردها (فرآیند محوری-متمایز سازی نظام مدیریت منابع انسانی) و عوامل پس‌آیندی (در سطوح فردی-واحدی و سازمانی)، است.

منابع خارجی

پژوهشی توسط کاریون و همکاران (۲۰۲۱) تحت عنوان ایجاد شاخصی برای مقایسه پایداری مدیریت منابع انسانی در اروپا انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر فعالیت های نهادین شرکت اثرگذار است. همچنین مدیریت منابع انسانی بر سطح حمایت اجتماعی اثرگذار است. همچنین استفاده از مدیریت منابع انسانی سبب پایداری منابع انسانی شرکت ها می شود.

پژوهشی توسط کوان و همکاران (۲۰۲۱) تحت عنوان منابع انسانی به عنوان یک بازیگر مهم در موقعیت های قلدری در محل کار: کجا بوده ایم و کجا باید برویم انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد که مدیریت منابع انسانی در پیشگیری و سیاستگذاری سازمان اثرگذار است. اجرای این سیاستها می تواند سبب ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت گردد.

پژوهشی توسط حامید و همکاران (۲۰۲۱) تحت عنوان تأثیر محیط منابع انسانی و شناسایی سازمانی بر بهزیستی روانشناختی کارکنان انجام شد. این مطالعه به بررسی چگونگی اثرگذاری مدیریت منابع انسانی بر رفاه روانشناختی کارمندان دولتی پرداخت. این مطالعه نشان داد شناسایی هویت سازمانی یک مکانیزم زیربنایی برای بهبود محیط منابع انسانی است. همچنین یافته ها نشان داد شیوه های مدیریت منابع انسانی باعث بهبود رفاه کارمندان می شود.

 

منبع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.