مبانی نظری سلامت اجتماعی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
8 صفحه
تعداد بازدید
1271 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سلامت اجتماعی

مبانی نظری سلامت اجتماعی– تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۷/۰۱—– ساعت انتشار ۰۹:۴۵—– تعداد صفحات: ۸ صفحه

مفهوم سلامت اجتماعی

مفهوم سلامت اجتماعی اولین بار توسط انستیتو دانشگاه فوردهام برای ابداع سیاست اجتماعی در سال ۱۹۸۷ مطرح شد. همچنین مفهوم سلامت اجتماعی به عنوان بعد مهم دیگر سلامت در سالهای اخیر توسط سازمان جهانی بهداشت مطرح شده است. و این بدین معناست که برای دسترسی سلامت کامل،. تنها سلامت جسمی و روانی کافی نیست. بلکه از آنجا که انسان در محیط اجتماعی زندگی میکند .سلامت اجتماعی نیز ضروری است .

امروزه سلامت چه از بعد روانی و چه از بعد جسمی محصولی اجتماعی است. تنظیم یک برنامه سلامت بدون توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر به راهکارهایی غیر کارآمد می انجامد. مطالعات نشان داده است. که در بین عوامل مؤثر بر ایجاد سلامت سهم هر دسته از عوامل حدوداً به قرار زیر است؛ .

همچنین

سهم سیستم ارائه سلامت به میزان ۲۵ درصد، سهم عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی ۱۵ درصد و سهم عوامل ،فیزیکی ،زیست محیطی و عوامل رفتاری ۱۰ درصد این در حالی است که سهم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت ۵۰ درصد میباشد. سلامت اجتماعی از مسائل اساسی هر کشوری محسوب میشود. سلامت اجتماعی مفهومی است که در بستر اجتماع و روابط بین افراد در شبکه های اجتماعی نمود و ظهور پیدا می کند. این مولفه به منزله یکی از ارکان ،سلامت شامل توانایی انجام مؤثر و کارآمد نقش های اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران حضور در محیط های جمعی و مشارکت فعال فرد در موقعیتهای اجتماعی است .

چنین مشارکتی در فعالیتهای شغلی، تحصیلی، انجام تکالیف شهروندی تبعیت از قوانین و مقررات و انجام فعالیتهای داوطلبانه بازتاب می یابد .در واقع میتوان شخص را واجد سلامت اجتماعی برشمرد که بتواند فعالیتها و نقشهای اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی پیوند اتصال و ارتباط برقرار نماید(نیازی و سخایی،۱۳۹۹: ۲۵۸).

ادامه

سلامت بنیادی ترین عنوانی است که حیات انسان به آن استوار است و فقط به معنای نداشتن بیماری های جسمی و روانی ،نیست بلکه عملکرد انسان را در روابط اجتماعی و نحوه تفکر درباره اجتماع را بررسی و دارای ابعاد مختلفی از جمله جسمانی ،روانی ،هیجانی ،عقلانی، معنوی و اجتماعی میباشد . امروزه سلامت اجتماعی مانند دیگر ابعاد جسمی، روانی و معنوی نقش مهم و برجسته ای دارد.

و این بعد به معنای ارزیابی فرد از کیفیت روابطش با خانواده دیگران و گروههای اجتماعی است .سلامت اجتماعی از دو مفهوم سلامت و اجتماع تشکیل شده و زمانی تحقق می یابد که افراد از سلامت نسبی برخوردار باشند و هر یک در برابر اجتماع خود احساس مسئولیت کنند . اهمیت سلامت اجتماعی به حدی است که افراد برخوردار از سلامت اجتماعی با موفقیت بیشتری با مشکلات ناشی از نقشهای اجتماعی مقابله مینمایند عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی:

– بهزیستی روانشناختی است

– رفتار شهروندی سازمانی

-حمایت اجتماعی است (بنیسی،۱۳۹۹: ۷۸).

رویکردهای حوزه سلامت اجتماعی

۱ -یکی رویکردی است که سلامت اجتماعی را در معنا و مفهوم سلامت عمومی به کار می برد. این رویکرد، سلامت اجتماعی را دارای شاخصهایی میداند که توصیف گر سلامت عمومی یک جامعه است و به همین دلیل کشورها یا جوامعی که از میزان مطلوبی از این شاخصها برخوردارند به معنای توسعه یافتگی آنها نیز هست در این رویکرد به شاخصهایی چون بیمه های سلامت میزان ،بودجه شیوع خشونت و جرم مصرف مواد مخدر، تعداد زندانیها تعداد افراد بی خانمان سرانه های آموزشی و بهداشتی نرخ شیوع بیماری و … توجه می شود.

۲

۲- رویکرد دوم در سلامت اجتماعی ناظر بر رفتارهای سلامت شهروندان است. در این رویکرد، سلامت اجتماعی کنش جمعی تلقی میشود که هم بر جامعه اثرگذار است و هم جامعه بر آن اثر میگذارد رفتارهای سلامت شامل عادت های غذایی، ورزش و تحرک مصرف سیگار الکل و … است.

۳

۳-رویکرد سوم به سلامت اجتماعی بیانگر کیفیاتی ذهنی و روان شناختی است که ظرفیتهای ایجاد تعامل سالم و سازنده را برای فرد ایجاد میکند در این رویکرد میتوان به نظریه سلامت روان شناختی ریف، سلامت اجتماعی کییز و نظریه سرمایه روان شناختی مثبت اشاره کرد . دو رویکرد نخست را میتوان با عنوان رویکرد عام که در نهادهای برنامه ریزی و سازمان بهداشت جهانی مورد توجه است معرفی نمود و رویکرد سوم نیز بیانگر مباحثی نظری است که تحت عنوان رویکرد خاص شناخته می¬شود(نیازی و سخایی،۱۳۹۹: ۲۵۸-۲۵۹).

اهمیت سلامت اجتماعی

در خصوص اهمیت و ضرورت بررسی سلامت اجتماعی نیز بایستی اذعان نمود که امروزه از انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار نام برده می در سایه سلامت پایدار و همه جانبه تک تک آحاد جامعه میتوان از سلامت اجتماعی در جاده پیشرفت و توسعه قدم گذاشت، به همین دلیل یکی از وظایف حاکمیتی کشورها تأمین حفظ و ارتقای عادلانه سلامت جامعه است. امروزه دیگر سلامتی تنها عاری بودن از بیمارهای جسمی و روانی نیست بلکه چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر وی از اجتماع نیز به عنوان معیارهای ارزیابی سلامت فرد در سطح کلان جامعه بشمار میرود.

بدون

بدون شک تقویت و توسعه شاخصهای سلامت اجتماعی در هر جامعه ای کاهش بار بیماریهای جسمی و روانی را به دنبال خود خواهد داشت و ساختارها و منابع ،اجتماعی فرصتها و توانایی های افراد در هنگام مواجهه را چالشهای زندگی را تحت تأثیر قرار میدهند . سلامت اجتماعی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند، از آنجا که شرط مهم برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای وجود افراد ،آگاه کارآمد و خلاق است، لذا پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت دهی مناسب رفتار و علایق و نیازهای آنها در راستای اهداف ارزشمند و معین شده میباشد و از آنجا که سلامت اجتماعی نقش عمده ای در کارکرد تمامی زمینه های فردی خانوادگی و اجتماعی دارد بدیهی است که برنامه ریزی صحیح و جامع در تأمین سلامت اجتماعی کاملاً ضروری به نظر میرسد.

شهروندی

شهروندی که از سلامت اجتماعی کافی و مطلوب برخوردار نباشد نمیتواند با چالشهای ناشی از ایفای نقشهای اجتماعی کنار آمده و خود را با هنجارهای اجتماعی تطبیق دهد لذا توجه به سلامت اجتماعی شهروندان برای رسیدن به جامعه سالم و پویا و توسعه یافته ضروری مینماید. همچنین با حصول نتایج این پژوهش می توان حساسیت و نگرانی مسئولان را در قبال سلامت اجتماعی شهروندان بیشتر کرد و سازمانها و ارگانهای ذیربط میتوانند بر مبنای یافته ها و راهکارهای این پژوهش گامهای مؤثری در جهت حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی که در نهایت منجر به عملکرد بهتر فرد در جامعه می شود بردارند سایه سلامت اجتماعی ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی کاهش یافته و روابط در سایه تصحیح شیوه های رفتاری بهبود یابد(نیازی و سخایی،۱۳۹۹: ۲۵۹-۲۶۰).

مولفه  های سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی دارای پنج مؤلفه است:

۱ – شکوفایی اجتماعی دانستن و اعتقاد داشتن به این که جامعه به شکل مثبتی در حال رشد است. (بریمانی و افراسیابی زاده ،۱۴۰۰: ۵۹).  و مولفه¬هایی چون اعتقاد فرد به اجتماع به عنوان عاملی برای پیشرفت جامعه؛ اعتقاد فرد به قابل تغییر بودن اجتماع در جهت تحقق خواستهها؛ اعتقاد فرد به تاثیر داشتن تشکیلات اجتماعی مانند قانون و دولت در زندگی؛ اعتقاد فرد به مفید و پربار بودن جامعه برای افراد در سنجش آن مورد استفاده قرار می¬گیرد(جعفرزاده و همکاران،۱۴۰۰: ۳۵).

۲

۲- همبستگی اجتماعی اعتقاد به این که اجتماع قابل فهم منطقی و قابل پیش بینی است. (بریمانی و افراسیابی زاده ،۱۴۰۰: ۵۹). و مولفه¬هایی چون اعتقاد فرد به بالا بودن میزان درک محققین از پیرامون دنیای اطراف؛ فهم صحیح فرد نسبت به آنچه در دنیا پیش خواهد آمد؛ درک صحیح فرد نسبت به اغلب فرهنگها؛ اعتقاد فرد به ارزشمند بودن دنیا؛ اعتقاد فرد به پیچیده بودن دنیا در سنجش آن مورد استفاده قرار میگیرد(جعفرزاده و همکاران،۱۴۰۰: ۳۵).

۳

۳-انسجام اجتماعی ،احساس بخشی از جامعه بودن فکر کردن به این که فرد به جامعه تعلق دارد، احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهم داشتن در آن. (بریمانی و افراسیابی زاده ،۱۴۰۰: ۵۹).  و مولفه هایی چون، تعلق داشتن فرد به جامعه مورد توجه دانستن خواسته و ایده فرد توسط سایر افراد در صورت مطرح شدن؛ جامعه به عنوان منبع آرامش به راحتی فرد؛ جدی گرفتن خواسته یا ایده فرد توسط جامعه در صورت مطرح شدن؛ ارزش قائل شدن سایر افراد اجتماع برای فرد به عنوان یک شخص؛ احساس نزدیکی کردن نسبت به سایر افراد جامعه. در سنجش آن مورد استفاده قرار میگیرد(جعفرزاده و همکاران،۱۴۰۰: ۳۵).

۴

۴- پذیرش اجتماعی داشتن گرایشهای مثبت نسبت به افراد تصدیق کردن دیگران و به طور کلی پذیرفتن افراد علی رغم برخی رفتار سردرگم کننده و پیچیده آنها. (بریمانی و افراسیابی زاده ،۱۴۰۰: ۵۹).  و مولفه­هایی چون اثر گذار دانستن رفتار فرد روی سایر افراد جامعه؛ قابل اعتماد دانستن افراد دیگر؛ مهربان دانستن مردم؛ اعتقاد فرد به اهمیت داشتن مشکلات افراد در سنجش آن مورد استفاده قرار می گیرد(جعفرزاده و همکاران،۱۴۰۰: ۳۵).

۵

۵ – مشارکت اجتماعی این احساس که افراد چیزهای با ارزشی برای ارائه به جامعه دارند. این تفکر که فعالیتهای روزمره آنها به وسیله جامعه ارزش دهی می­شود(بریمانی و افراسیابی زاده ،۱۴۰۰: ۵۹). مولفه هایی چون اعتقاد فرد به داشتن محصول ارزشمند برای سهیم شدن در اجتماع اعتقاد فرد به نتیجه دار بودن کارش در جامعه؛ اعتقاد فرد به مشارکت مردم. در سنجش آن مورد استفاده قرار می گیرد(جعفرزاده و همکاران،۱۴۰۰: ۳۵).

مبانی نظری سلامت اجتماعی در دیدگاه چو و همکاران ۲۰۲۰

چو و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود به بررسی سلامت اجتماعی پرداختند. این محققین اثبات کردند که سلامت اجتماعی هنوز در به درستی تعریف نشده است. این محققین اثبات کردند که سلامت اجتماعی به معنی یک تعامل مثبت با سایر افراد در اجتماع است. سلامت اجتماعی در این حالت با مشارکت فردی در زندگی اجتماعی ارتباط دارد. یعنی هر چه افراد مشارکت فردی بیشتری در زندگی دارند، آنگاه می توان انتظار داشت که سلامت اجتماعی بالاتری را تجربه می کنند. سلامت اجتماعی معمولا در چند زمینه قابلیت بررسی دارد. این زمینه ها عبارتند از:

۱- سلامت شبکه اجتماعی و توانمندسازی.

۲- سلامت بالینی و جسمی.

۳-بهداشت روانی و رفتاری.

مطالعات سلامت اجتماعی باید از یک رویکرد میان رشته ای برای بیان عقاید و نظریات خود در حوزه مدیریت استفاده کند. این مفهوم بیشتر با مدل های بهداشتی ادغام و برای بررسی رفاه اجتماعی به کار می رود.

مبانی نظری سلامت اجتماعی در دیدگاه دانفوئت و همکاران ۲۰۲۰

دانفوئت و همکاران در سال ۲۰۲۰ سلامت اجتماعی را بررسی کردند. آنها نشان دادند که سلامت اجتماعی به دو مولفه بستگی دارد. این دو مولفه عبارت بودند از:

۱-کیفیت انگیزه افراد.

۲-خدمات درمانی و بهداشتی که در اختیار افراد قرار می گیرد.

این مطالعه نشان داد که راه اندازی یک شرکت بهداشت اجتماعی می تواند در نهایت سطح سلامت اجتماعی را در یک منطقه تحت تاثیر قرار دهد. همچنین تمایل به جرم در مناطق فقیر نشین کاهش می یابد. اگر شرکت غیرانتفاعی در خصوص بهداشت اجتماعی در این مناطق افتتاح گردد. همچنین این محققین نشان دادند که هزینه های فرایند های اجتماعی در مناطق زاغه نشین بیش از سایر مناطق بود و امکان ایجاد یک بنگاه بهداشت سلامت را در این منطقه از نظر اقتصادی توجیح پذیر می نماید. همچنین آنها نتیجه گرفتند که سیاست بهداشتی مناسب در مناطق فقیر نشین در نهایت سبب تقویت سلامت اجتماعی در آن مناطق می شود.

سلامت اجتماعی در دیدگاه دهارمویجیو  و همکاران ۲۰۲۰

دهارمویجیو  و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود برای سلامت اجتماعی یک مدل سه سطحی تعریف کرد. سطوح این مدل در خصوص سلامت اجتماعی عبارت بودند از:

۱-ارتباط جمعیت مورد بررسی از نظر اجتماعی.

۲- وضعیت حمل و نقل افراد درگیر در مطالعه.

۳-ورودی اجتماعی مرتبط که شامل هنجارهای غالب گرون نمونه مورد مطالعه بود.

این محققین نشان دادند که براساس الگوی سه سطحی ارایه شده معمولا سلامت اجتماعی تغییر می کند. همچنین این محققین اثبات کردند که دسترسی کافی به امکانات عمومی در سطوح مختلفی قرار دارد و سبب ایجاد سلامت اجتماعی متنوع می شود. امکانات عمومی در مطالعه آنها همان حمل و نقل و امکانات آن بود. همچنین آنها اثبات کردند که مشارکت اجتماعی در سطح مختلف به بهداشت روان افراد و میزان ارتباطات اجتماعی از منظر هنجاری بستگی دارد.

ارتباط

ارتباط جمعیت مورد بررسی از نظر اجتماعی نشان داد که جمعیت های با ارتباط سالم بیشتر از سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار بودند. همچنین این مطالعه اثبات کرد که مشارکت اجتماعی متنوع و دسترسی بیشتر به امکانات عمومی مختلف مشکلات بهداشت روان را کاهش می دهد و به دلیل وجود مشکلات بهداشت جسمی ، بیماری های مزمن در مناطقی که سلامت اجتماعی پایین تری دارند دیده می شود. همچنین احساس سلامت اجتماعی پایین با موضوعاتی نظیر احساس عدم امنیت ناشی از بار مالی و فقدان امنیت اجتماعی ترکیب شده و جمعیت را از نظر بهداشت روانی دچار مشکل می کند.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.