مبانی نظری حمایت اجتماعی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
6 صفحه
۱۷,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری حمایت اجتماعی

مبانی نظری حمایت اجتماعی | تعداد صفحات : ۶ صفحه

مبانی نظری حمایت اجتماعی از نظرجنینگز و همکاران ۲۰۲۰

جنینگز و همکاران در سال ۲۰۲۰ حمایت اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. مطالعه این محققین اثبات کرد که سطح درآمد بر حمایت اجتماعی اثرگذار است. حمایت اجتماعی همچنین تحت تاثیر وضعیت تاهل و سن قرار دارد. به عبارتی این محققین اثبات کردند که حمایت اجتماعی ایجاد شده برای یک فرد تحت تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی است. این مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی براساس دو عنصر می تواند بر میزان سلامت روانی افراد اثرگذار باشد. این دو عنصر عبارت بودند از:

۱-حمایت عاطفی.

۲-حمایت مالی.

این محققین اثبات کردند که زمانی افراد تحت حمایت عاطفی و مالی قرار گیرند معمولا بازدهی بالاتری دارند. مردان و زنان متاهل معمولا با حمایت عاطفی سطح عملکرد بهتری ارایه می دهند. معمولا افسردگی در بین افراد با حمایت عاطفی بالاتر کمتر دیده می شد.افراد متاهل و کسانی که زندگی مشترک را تجربه می کنند معمولا حمایت مالی را بهتر درک می کنند و حمایت اجتماعی بالاتری را ابزارمی دارند.

مبانی نظری حمایت اجتماعی از نظربنویت و دیتوماسو ۲۰۲۰

بنویت و دیتوماسو در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که حمایت اجتماعی یک متغیر میانجی مهم است. این محققین اثبات کردند حمایت اجتماعی بر سایر مولفه ها اثرگذار است. حمایت اجتماعی معمولا نقش فزاینده ای را بر حفظ روابط ایجاد می کند. افراد با روابط بالاتر معمولا حمایت اجتماعی بالاتری را خواهند داشت. معمولا افراد با حمایت اجتماعی بالاتر ادراکات اجتماعی بالاتری دارند. ادراک اجتماعی در کنار عدم وابستگی نشان دهنده عنصر مناسب برای حمایت اجتماعی بود. این محققین نشان دادند که حمایت اجتماعی با ادراکات اجتماعی در ارتباط است و زمانی افراد ادراکات اجتماعی بهتری را درک می کردند، آنگاه حمایت اجتماعی قوی تری را درک می کردند. همچنین حمایت اجتماعی تحت رسانه های جمعی نیز می تواند الگوی قوی تری ارایه دهد.

نظریه حمایت اجتماعی از نظر هان و همکاران ۲۰۲۰

هان و همکاران در سال ۲۰۲۰ حمایت اجتماعی درک شده را مورد بررسی قرار دادند. ابعاد مورد بررسی برای حمایت اجتماعی در مطالعه این محققین چند دسته بود. این دسته ها عبارتند بودند از:

۱-رضایت از زندگی.

۲-روابط روان رنجوری.

۳-وضعیت اجتماعی ذهنی.

این مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی معمولا سطح وضعیت اجتماعی ذهنی را تحت تاثیر قرار می دهد. وضعیت اجتماعی ذهنی یک متغیر میانجی در بررسی حمایت اجتماعی بود. این محققین نشان دادند وضعیت اجتماعی ذهنی معمولا در یک رابطه میانجی می تواند اثرات حمایت اجتماعی بر رضایت زندگی را مورد تایید قرار دهد. همچنین این مطالعه اثبات کرد که حمایت اجتماعی معمولا سطوح مرتبط با روابط روان رنجوری را کاهش می دهد.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.