مبانی نظری تسهیم دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
۶ مهر ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
1 صفحه
626 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری تسهیم دانش

مبانی نظری تسهیم دانش | تاریخ انتشار | ساعت انتشار | تعداد صفحات : ۱ صفحه

مطالعه ایورز و گاپین۲۰۲۰

ایورز و گاپین در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص تسهیم دانش به سیستم انرژی موجود در یک اقتصاد پایدار استناد کردند. این محققین تسهیم دانش را در چهار سطح مورد بررسی قرار دادند. این چهار سطح عبارتند از:

۱-درون سازمانی.

۲-درون پروژه ای.

۳-بین پروژه ای.

۴-اشتراک دانش خارجی.

در این حالت تسهیم دانش در چهار سطح مورد بررسی قرار گرفت و پویایی و پیچیدگی آن بررسی شد. این محققین استناد کردند که برای تشهیم دانش اشتراک گذاری و پیچیدگی آن مهم است. میزان پیچیدگی مرتبط با اشتراک گذاری دانش در نهایت به توسعه دانش منجر می شود. این محققین استناد کردند که تسهیم دانش خارجی پروژه در درجه اول یک طرفه بود. این موقعیت شامل دانش عمومی می شد. تسهیم دانش در این حالت در نتیجه دانش تولید شده در سازمان افزایش می یابد.

مبانی نظری تسهیم دانش در دیدگاه گوفنگ و همکاران ۲۰۲۰

گوفنگ و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص تسهیم دانش یک مدل انگیزشی را طراحی کرد. مدل انگیزشی این محققین براساس سه نوع قرارداد پیشنهاد شد. این سه نوع قرارداد عبارت بودند از:

۱-قرارداد تقسیم هزینه.

۲-قرارداد تصمیم متمرکز قرارداد ساخت.

۳-هزینه ایجاد شده بدون قرارداد.

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان مطلوبیت دانش مشترک و بازدهی آن در تسهیم دانش اثرگذار است. در یک ساختار سازمانی رهبر همیشه هزینه تسهیم دانش برای کارکنان را در نظر می گیرد. به نوعی رهبر پرداخت کننده هزینه تسهیم دانش بین کارکنان است. در این حالت سعی می شود که بازده سیستم تحت شرایط قرارداد هزینه سنجیده شود.

 تسهیم دانش در دیدگاه سیپانا و همکاران ۲۰۲۰

سیپانا و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص تسهیم دانش به هدف استراتژیک و مهارت مدیریتی اشاره کردند. این محققین استدلال کردن که هدف استراتژیک در کنار مهار دوست انگاری مدیریتی مهمترین رویکردهای تسهیم دانش هستند. شرکت هایی که تسهیم دانش را طبق این دو مولفه انجام می دهند، معمولا ادامه همکاری در آنها بیشتر است. اشتراک گذاری دانش و مدیریت افراد در خصوص دانش سبب می شود که هدف استراتژیک شرکت بهبود یابد. در این حالت مدیران شرکت به دنبال موفقیت هستند. مدیران موفق در این حالت می توانند عملکرد بهتری را ارایه دهند. تسهیم دانش در این حالت برای ایجاد یک رابطه مثبت به کار می رود. داشتن مهارت در اکتشاف دانش بخشی از تسهیم دانش است. هدف استراتژیک یک شرکت برای مدیران موفقیت شرکت می باشد  که با همکاری صورت گیرد. تسهیم دانش برای ایجاد یک رابطه بین هدف استراتژیک شرکت و مدیران ایجاد می شود که در نهایت به اشتراک گذاری دانش منجر می شود.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.