مبانی نظری اینترنت اشیا |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
قابل ویرایش در ورد
5 صفحه
694 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری اینترنت اشیا

مبانی نظری اینترنت اشیا- ۵ صفحه

دستگاه های اینترنت اشیا به انواع تجهیزات الکترونیکی مجهز هستند. آن ها به شبکه های ارتباطی، وای فای، بلوتوث، دوربین و میکروفون مجهز هستند. همچنین سایر تجهیزات الکترونیکی نیز روی آن ها نصب می شود. آن ها جریان های داده های را تولید می کنند. این جریان داده به صورت نامحدود کار می کند. میزان توانایی اینترنت اشیا به میزان توانایی در انتقال داده بستگی دارد. هر چه سرعت انتقال داده بالاتر باشد، آنگاه سرعت اینترنت اشیا نیز بالاتر می باشد. جریان داده ای در اینترنت اشیا معمولا خارج از دستور عمل می کنند و توانایی بالایی در ارایه سرعت دارند.

ژگانک (۲۰۲۱) اثبات کرد که اینترنت اشیا ابزار مناسبی برای ایجاد یادگیری های عمیق شبکه ای است. یحیویی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که اینترنت اشیا در نهایت چهارچوب به کارگیری از شبکه اینترنت را تغییر می دهد. فراهانی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که اینترنت اشیا ابزاری مناسب برای ایجاد فرصت ها، راه حل ها است. اینترنت اشیا می تواند چالشهای مرتبط با تکنولوژی را تسهیل و برخی را حل نماید. نایت و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که اینترنت اشیا می تواند سطح بکارگیری از شبکه را افزایش دهد. زمین کار و همکاران (۲۰۲۱) بر این باور بودند که اینترنت اشیا موضوع اصلی ایجاد یک روش ایجاد امنیت می باشد. حجاجی و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که اینترنت اشیا می تواند به بهینه سازی محیط زیست هوشمند کمک کند. با اینترنت اشیا و جمع آوری داده های بزرگ این کار میسر می شود.

نکته: اینترنت اشیا ابزاری برای افزایش استفاده از شبکه اینترنت می باشد.

ویسال و همکاران (۲۰۲۱) در نظریه خود اثبات کرد که اینترنت اشیا فناوری مدرنی است که به اتصال در هر مکانی را برای کاربران فراهم کرده است. توسعه اینترنت اشیا ارزش بالای اقتصادی برای شرکت ها دارد. فرایندهای عملیاتی شرکت ها با این فناوری بهبود یافته است. همچنین این فناوری بر زندگی شخصی و حرفه ای افراد در سازمان ها اثرگذار بود. یکی از مهمترین کارکردهای این فناوری مرتبط با سلامت الکترونیک است. اینترنت اشیا تعامل بین انسان و فناوری مرتبط با آن است. استفاده از فناوری اینترنت اشیا می تواند سبب تقویت مراقبت های بهداشتی شود. مراقبت های بهداشتی به صورت الکترونیکی می تواند دلیل اصلی پذیرش اینترنت اشیا باشد.

فاطیما  و همکاران (۲۰۲۱) بر این باور بودند که اینترنت اشیا می تواند در زمینه های چاپ سه بعدی مورد استفاده قرار گیرد. یحیی و همکاران (۲۰۲۱) اعتقاد داشت که اینترنت اشیا می تواند چارچوب مناسبی برای تشخیص ایجاد کند. اینترنت اشیا ایجاد قابلیت اطمینان در فرایندهای شناسایی ایجاد نماید. البحری و همکاران (۲۰۲۱) نشان داد که اینترنت اشیا برای پیشگیری از بیماری ها به کار می رود. اینترنت اشیا می تواند به ارتقا سلامت منجر شود. جواد و خان (۲۰۲۱) استدلال کرد که اینترنت اشیا می تواند مراقبت های بهداشتی را تقویت کند. اینترنت اشیا می تواند چالش های مرتبط با بیماری های همه گیر را حل کند. لی و همکاران (۲۰۲۱) بر این باور بودند که اینترنت اشیا می تواند مدیریت منابع تربیتی را بهبود دهد.

مبانی نظری اینترنت اشیا در مطالعه تاهایی و همکاران

تاهایی و همکاران در سال ۲۰۲۰  در مطالعه خود مبحث نظری اینترنت اشیا را ارایه داد. این محققین مبانی نظری اینترنت اشیا را براساس مطالعات مشابه بررسی کردند. این مطالعه بیان مبانی نظری اینترنت اشیاداشت که اینترنت اشیا به عنوان یک راهبرد برای بهبود کیفیت زندگی است. اینترنت اشیا توانسته است دیدگاه افراد در خصوص زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. این راهبرد سطح استانداردهای مرتبط را افزایش داد و فرایند ارایه خدمات را تسهیل کرد. اینتنرت اشیا ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد.

این مفهوم هم می تواند سبب بهبود مراقبت های بهداشتی شود. اینترنت اشیا می تواند به سرگرمی، ورزش و حفظ امنیت  افراد منجر گردد. این عنصر در مقیاس های خیلی بزرگ با استفاده از سنسورهای هوشمند مدیریت می شود. سنسورها در این حالت توانایی اینترنت اشیا برای سنجش اطلاعات و گزارش دهی آن را تسهیل می کنند. افزایش استفاده از اینترنت اشیا منجر به استفاده بیشتر از اینترنت شده. و این استفاده بیشتر سطح تقاضای برای بهبود طبقه بندی شبکه را افزایش می دهد. این طبقه بندی معمولا شامل دو عنصر است(تاهایی و همکاران، ۲۰۲۰)، این عناصر عبارتند از:

۱-ترافیک.

۲-امنیت

مبانی نظری اینترنت اشیا

به عبارتی تاهایی و همکاران (۲۰۲۰) طبقه بندی اینترنت اشیا را براساس سطح تقاضا در نشر می گیرد. ترافیک و امنیت از دیدگاه این محققین بر سطح تقاضای شبکه اینترنت اثرگذار بود.

رحیم و همکاران در سال ۲۰۲۰ در مطالعه خود مبحث نظری مرتبط با اینترنت اشیا را مطرح کرد. این مطالعه بهبود استفاده از اینترنت اشیا را در گروه تغییر در مولفه های بنیادین ارایه مبانی نظری اینترنت اشیاخدمات دانست. از نظر این محققین این عناصر بنیادین عبارتند از:

۱-ایجاد خدمات.

۲-توسعه خدمات.

۳-افزایش خدمات.

این سه عنصر در اینترنت اشیا به راحتی در خدمت کاربران قرار می گیرد و براساس آن خدمات یکپارچه به راحتی صورت می گیرد. همچنین تکامل ارتباط و انتقال داده های در اختیار کاربر در کنار برنامه های کاربردی مرتبط با آن تحت اینترنت اشیا در حال تکامل و گسترش است. همچنین با تدوین دامنه و کاربرد فناوری اینترنت اشیا در یک چارچوب مفهومی می توان در صنایع مختلف از اینترنت اشیا بهره برد. در این حالت نوع اتصال اینترنت اشیا در کنار توانایی انتقال حجم داده در زمان کمتر از جمله مولفه های مهم توسعه و بکارگیری اینترنت اشیا بود. زمانی که بتوان توسعه در بخش انتقال داده، پردازش و همچنین ذخیره سازی داده به خوبی صورت گیرد. می توان انتظار داشت که کابری مرتبط با اینترنت اشیا با حداقل هزینه و تلاش صورت گیرد.

نظریه مهتا و همکاران

مهتا و همکاران ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که اینترنت اشیا سبب بهبود سطح کاربری از اینترنت می شود. با استفاده از اینترنت اشیا می توان انواع مختلف ابزارها را ارایه داد. کاربری های اینترنت اشیا در کشاورزی، حمل و نقل، صنعت و بهداشت کاربرد دارد. اینترنت اشیا همچنین می تواند سبب تغییر در سطح اتوماسیون شود. هدف نهایی استفاده از این فناوری بهبود حسگرهای مختلف در سطح کاربری وب می باشد. ابزارهای مرتبط با اینترنت اشیا در زمینه ذخیره سازی اطلاعات و همچنین حفظ هویت کاربران دارای مزیت می باشد. اینترنت اشیا می تواند چالشهای مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت مرتبط با احراز هویت را تا حدودی کاهش دهد.

نظریه های ۲۰۱۹

نورد (۲۰۱۹)  در نظریه خود اثبات کردند.که تعداد برنامه هایی که از اینترنت اشیا استفاده می کنند به طرز چشمگیری افزایش یافته است و حوزه هایی از تجارت و تولید تا خانه ، مراقبت های بهداشتی و مدیریت دانش را در بر می گیرد. همچنین بر این باور بودند که اینترنت اشیا می تواند داده های ارزشمندی را در هر صنعت ایجاد کند ، اما بدون چالش های آن رخ نمی دهد.

نظریه های ۲۰۱۹

رای (۲۰۱۸) در نظریه خود اثبات کردند که معماری اینترنت اشیا در حوزه های مختلف به طور سیستماتیک وجود دارد.

منابع

Zgank, A. (2021). IoT-based bee swarm activity acoustic classification using deep neural networks. Sensors, ۲۱(۳), ۶۷۶.

Yahyaoui, A., Abdellatif, T., Yangui, S., & Attia, R. (2021). READ-IoT: Reliable Event and Anomaly Detection Framework for the Internet of Things. IEEE Access, ۹, ۲۴۱۶۸-۲۴۱۸۶.

Farahani, B., Firouzi, F., & Luecking, M. (2021). The convergence of IoT and distributed ledger technologies (DLT): Opportunities, challenges, and solutions. Journal of Network and Computer Applications, ۱۷۷, ۱۰۲۹۳۶.

Knight, P., Bird, C., Sinclair, A., Higham, J., & Plater, A. (2021). Testing an “IoT” Tide Gauge Network for Coastal Monitoring. IoT, ۲(۱), ۱۷-۳۲.

Zaminkar, M., Sarkohaki, F., & Fotohi, R. (2021). A method based on encryption and node rating for securing the RPL protocol communications in the IoT ecosystem. International Journal of Communication Systems, ۳۴(۳), e4693.

Hajjaji, Yosra, Wadii Boulila, Imed Riadh Farah, Imed Romdhani, and Amir Hussain. “Big data and IoT-based applications in smart environments: A systematic review.” Computer Science Review ۳۹ (۲۰۲۱): ۱۰۰۳۱۸.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.