مبانی نظری اینترنت اشیا |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
نوع فایل
قابل ویرایش در ورد
حجم فایل
تعداد صفحات
12 صفحه
تعداد بازدید
1052 بازدید
۲۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اینترنت اشیا

مبانی نظری اینترنت اشیا- ۱۲ صفحه

دستگاه های اینترنت اشیا به انواع تجهیزات الکترونیکی مجهز هستند. آن ها به شبکه های ارتباطی، وای فای، بلوتوث، دوربین و میکروفون مجهز هستند. همچنین سایر تجهیزات الکترونیکی نیز روی آن ها نصب می شود. آن ها جریان های داده های را تولید می کنند. این جریان داده به صورت نامحدود کار می کند. میزان توانایی اینترنت اشیا به میزان توانایی در انتقال داده بستگی دارد. هر چه سرعت انتقال داده بالاتر باشد، آنگاه سرعت اینترنت اشیا نیز بالاتر می باشد. جریان داده ای در اینترنت اشیا معمولا خارج از دستور عمل می کنند و توانایی بالایی در ارایه سرعت دارند.

ژگانک (۲۰۲۱) اثبات کرد که اینترنت اشیا ابزار مناسبی برای ایجاد یادگیری های عمیق شبکه ای است. یحیویی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که اینترنت اشیا در نهایت چهارچوب به کارگیری از شبکه اینترنت را تغییر می دهد. فراهانی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که اینترنت اشیا ابزاری مناسب برای ایجاد فرصت ها، راه حل ها است. اینترنت اشیا می تواند چالشهای مرتبط با تکنولوژی را تسهیل و برخی را حل نماید. نایت و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که اینترنت اشیا می تواند سطح بکارگیری از شبکه را افزایش دهد. زمین کار و همکاران (۲۰۲۱) بر این باور بودند که اینترنت اشیا موضوع اصلی ایجاد یک روش ایجاد امنیت می باشد. حجاجی و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که اینترنت اشیا می تواند به بهینه سازی محیط زیست هوشمند کمک کند. با اینترنت اشیا و جمع آوری داده های بزرگ این کار میسر می شود.

نکته: اینترنت اشیا ابزاری برای افزایش استفاده از شبکه اینترنت می باشد.

ویسال و همکاران (۲۰۲۱) در نظریه خود اثبات کرد که اینترنت اشیا فناوری مدرنی است که به اتصال در هر مکانی را برای کاربران فراهم کرده است. توسعه اینترنت اشیا ارزش بالای اقتصادی برای شرکت ها دارد. فرایندهای عملیاتی شرکت ها با این فناوری بهبود یافته است. همچنین این فناوری بر زندگی شخصی و حرفه ای افراد در سازمان ها اثرگذار بود. یکی از مهمترین کارکردهای این فناوری مرتبط با سلامت الکترونیک است. اینترنت اشیا تعامل بین انسان و فناوری مرتبط با آن است. استفاده از فناوری اینترنت اشیا می تواند سبب تقویت مراقبت های بهداشتی شود. مراقبت های بهداشتی به صورت الکترونیکی می تواند دلیل اصلی پذیرش اینترنت اشیا باشد.

فاطیما  و همکاران (۲۰۲۱) بر این باور بودند که اینترنت اشیا می تواند در زمینه های چاپ سه بعدی مورد استفاده قرار گیرد. یحیی و همکاران (۲۰۲۱) اعتقاد داشت که اینترنت اشیا می تواند چارچوب مناسبی برای تشخیص ایجاد کند. اینترنت اشیا ایجاد قابلیت اطمینان در فرایندهای شناسایی ایجاد نماید. البحری و همکاران (۲۰۲۱) نشان داد که اینترنت اشیا برای پیشگیری از بیماری ها به کار می رود. اینترنت اشیا می تواند به ارتقا سلامت منجر شود. جواد و خان (۲۰۲۱) استدلال کرد که اینترنت اشیا می تواند مراقبت های بهداشتی را تقویت کند. اینترنت اشیا می تواند چالش های مرتبط با بیماری های همه گیر را حل کند. لی و همکاران (۲۰۲۱) بر این باور بودند که اینترنت اشیا می تواند مدیریت منابع تربیتی را بهبود دهد.

مبانی نظری اینترنت اشیا در مطالعه تاهایی و همکاران

تاهایی و همکاران در سال ۲۰۲۰  در مطالعه خود مبحث نظری اینترنت اشیا را ارایه داد. این محققین مبانی نظری اینترنت اشیا را براساس مطالعات مشابه بررسی کردند. این مطالعه بیان مبانی نظری اینترنت اشیاداشت که اینترنت اشیا به عنوان یک راهبرد برای بهبود کیفیت زندگی است. اینترنت اشیا توانسته است دیدگاه افراد در خصوص زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. این راهبرد سطح استانداردهای مرتبط را افزایش داد و فرایند ارایه خدمات را تسهیل کرد. اینتنرت اشیا ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد.

این مفهوم هم می تواند سبب بهبود مراقبت های بهداشتی شود. اینترنت اشیا می تواند به سرگرمی، ورزش و حفظ امنیت  افراد منجر گردد. این عنصر در مقیاس های خیلی بزرگ با استفاده از سنسورهای هوشمند مدیریت می شود. سنسورها در این حالت توانایی اینترنت اشیا برای سنجش اطلاعات و گزارش دهی آن را تسهیل می کنند. افزایش استفاده از اینترنت اشیا منجر به استفاده بیشتر از اینترنت شده. و این استفاده بیشتر سطح تقاضای برای بهبود طبقه بندی شبکه را افزایش می دهد. این طبقه بندی معمولا شامل دو عنصر است(تاهایی و همکاران، ۲۰۲۰)، این عناصر عبارتند از:

۱-ترافیک.

۲-امنیت.

ادامه

چگینی و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود به بررسی رابطه حسگرهای اینترنت اشیا و اینترنت اشیا پرداختند. این محققین اثبات کردند که حسگرهای اینترنت اشیا بر اینترنت اشیا اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای حسگرهای اینترنت اشیا می‌توان سطح اینترنت اشیا را تحت تأثیر قرارداد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان‌شده  تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که سطح اینترنت اشیا نیز تغییر کند.

آن ها در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای رایانش ابری سنتی را با اینترنت اشیا اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای رایانش ابری سنتی می‌توانند بر سطح اینترنت اشیا اثرگذار باشند. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای رایانش ابری سنتی دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر اینترنت اشیا نیز وجود دارد.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که اینترنت اشیا می‌تواند تحت تأثیر داده های بزرگ قرار گیرد. به عبارتی اینترنت اشیا معمولاً با تغییراتی که در متغیرهای داده های بزرگ ایجاد می‌شود، تغییر می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای تغییر در سطح اینترنت اشیا ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای داده های بزرگ را تغییر داد.

آن ها استدلال کردند که زمانی می‌توان اینترنت اشیا را بهبود داد که به متغیرهای امکانات ابری توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای امکانات ابری توجه می‌کند، معمولاً سطح اینترنت اشیا دچار تغییر می‌شود. اگر تغییرات ایجادشده در متغیرهای امکانات ابری مثبت باشد معمولاً سطح اینترنت اشیا بهبود می‌یابد.

ادامه

آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر اینترنت اشیا از متغیرهای لایه پردازش پشتیبان تأثیر می‌پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای لایه پردازش پشتیبان می‌تواند در سطح اینترنت اشیا تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح اینترنت اشیا به نظر می‌رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای لایه پردازش پشتیبان می‌تواند مفید باشد.

آن ها در نظریه خود یک رابطه معنی‌دار بین اینترنت اشیا و متغیرهای انتقال خودکار داده ها یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای انتقال خودکار داده ها دچار تغییر می‌شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر اینترنت اشیا نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیرهای انتقال خودکار داده ها می‌توانند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که در جهت تقویت اینترنت اشیا اقدام نمایند.

آن ها این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای پردازش وظایف می‌توانست بر تغییر در سطح اینترنت اشیا اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای پردازش وظایف دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر اینترنت اشیا نیز تغییر کند. درصورتی‌که رابطه متغیرهای پردازش وظایف با متغیر اینترنت اشیا همسو و هم‌جهت باشد می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر اینترنت اشیا با بهبود سطح متغیرهای ارائه‌شده در تحقیق، بهبود یابد.

ادامه

تسکیناس و همکاران ( ۲۰۲۱ ) اشاره کرد که اینترنت اشیا تحت تأثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می‌گیرد. زمانی که سطح متغیرهای سیستم‌ها جریان‌های داده در سازمان تغییر می‌کند، آنگاه سطح متغیر اینترنت اشیا نیز تغییر می‌کند. همچنین متغیرهای سیستم‌ها جریان‌های داده اثرگذاری خود را بر روی متغیر اینترنت اشیا بر اساس همسو بودن یا ناهم‌سو بودن اعمال می‌کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای سیستم‌ها جریان‌های داده ارتباط همسویی را با متغیر اینترنت اشیا دارند، آنگاه می‌توان گفت که تغییرات آن‌ها سبب تغییرات مثبت در سطح اینترنت اشیا می‌شود.

آن ها در مطالعه خود ارتباط متغیرهای رویکردهای امنیتی چند سطحی و اینترنت اشیا را تحت آزمون قراردادند. آن‌ها نشان دادند که متغیر اینترنت اشیا درنهایت تحت تغییرات متغیرهای رویکردهای امنیتی چند سطحی می‌تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند هم‌جهت یا غیر هم‌جهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای رویکردهای امنیتی چند سطحی در سازمان هم‌جهت با اینترنت اشیا باشند، می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح آن‌ها سطح متغیر اینترنت اشیا نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آن‌ها سطح متغیر اینترنت اشیا کاهش یابد.

ادامه

آن ها متغیرهای رمزگذاری لینک را در ارتباط با اینترنت اشیا موردبررسی قراردادند. این محققین دریافتند که متغیرهای رمزگذاری لینک معمولاً می‌توانند بر سطح اینترنت اشیا اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح رمزگذاری لینک می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر اینترنت اشیا نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که اینترنت اشیا درنهایت با تأثیرپذیری از متغیرهای رمزگذاری لینک می‌تواند تغییراتی را ایجاد نماید

آن ها اثبات کردند که اینترنت اشیا با متغیرهای سیستم های موجود در اکوسیستم ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای سیستم های موجود در اکوسیستم دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر اینترنت اشیا آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولاً اثرات متغیرهای سیستم های موجود در اکوسیستم بر اینترنت اشیا هم‌جهت بوده و سبب تقویت اینترنت اشیا می‌شود.

آن ها در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در اینترنت اشیا دریافتند که معمولاً اینترنت اشیا می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای تجهیزات صنعتی قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای تجهیزات صنعتی معمولاً سبب تغییر در سطح اینترنت اشیا می‌شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام‌شده معمولاً سطح اینترنت اشیا نیز افزایش می‌یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهم‌سو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای موردبررسی، سطح اینترنت اشیا کاهش خواهد یافت.

ادامه

آن ها اثبات کرد که متغیرهای ایمن سازی سیستم ها بر اینترنت اشیا اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای ایمن سازی سیستم ها می‌توانند بر میزان اینترنت اشیا اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر اینترنت اشیا با متغیرهای ایمن سازی سیستم ها در سازمان ممکن است همسو و یا غیرهمسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که موردبررسی قرارگرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای ایمن سازی سیستم ها می‌توان شاهد تغییر در سطح متغیر اینترنت اشیا بود.

آن ها اینترنت اشیا را در ارتباط با متغیرهای استانداردها مورد آزمون قراردادند. استدلال آن‌ها بر این بود متغیر اینترنت اشیا با متغیرهای استانداردها در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای استانداردها قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

آن ها در مطالعه خود به اثبات رابطه بین اینترنت اشیا و متغیرهای قابلیت همکاری غیر نهادینه شده پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه‌های خود یک رابطه معنی‌دار بین متغیر اینترنت اشیا و متغیرهای قابلیت همکاری غیر نهادینه شده به وجود آمد. به‌عبارت‌دیگر این محققین اثبات کردند که متغیرهای قابلیت همکاری غیر نهادینه شده با اینترنت اشیا در ارتباط است و یا بر آن تأثیر خواهد داشت.

ادامه

سنتنارو و همکاران در سال ۲۰۲۱ اثبات کردند که اینترنت اشیا تحت تأثیر متغیرهای اتصالات شبکه زمینی قرار می‌گیرد.  به عبارتی متغیرهای اتصالات شبکه زمینی می‌توانند بر اینترنت اشیا اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح اینترنت اشیا بهتر است سطح متغیرهای اتصالات شبکه زمینی دچار تغییر شود.

آن ها اثبات کردند که متغیرهای استقرار خدمات الکترونیک می‌توانند اینترنت اشیا را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای استقرار خدمات الکترونیک مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی در سطح اینترنت اشیا سازمان شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای استقرار خدمات الکترونیک و متغیر اینترنت اشیا با یکدیگر مرتبط هستند.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که اینترنت اشیا معمولاً می‌تواند توسط متغیرهای ارائه پوشش وسیع و اتصال به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر و مقرون به صرفه موردبررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای ارائه پوشش وسیع و اتصال به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر و مقرون به صرفه معمولاً می‌تواند سبب تغییرات در سطح متغیر اینترنت اشیا شود.

ادامه

آن ها در نظریه خود به بررسی رابطه اتصال گسترده و اینترنت اشیا پرداختند. این محققین اثبات کردند که اتصال گسترده بر اینترنت اشیا اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای اتصال گسترده می‌توان سطح اینترنت اشیا را تحت تأثیر قرارداد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان‌شده  تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که سطح اینترنت اشیا نیز تغییر کند.

آن ها در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای بهره برداری از ماهواره ها را با اینترنت اشیا اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای بهره برداری از ماهواره ها می‌توانند بر سطح اینترنت اشیا اثرگذار باشند. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای بهره برداری از ماهواره ها دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر اینترنت اشیا نیز وجود دارد.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که اینترنت اشیا می‌تواند تحت تأثیر ماهواره‌های مدار پایین قرار گیرد. به عبارتی اینترنت اشیا معمولاً با تغییراتی که در متغیرهای ماهواره‌های مدار پایین ایجاد می‌شود، تغییر می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای تغییر در سطح اینترنت اشیا ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای ماهواره‌های مدار پایین را تغییر داد.

مبانی نظری اینترنت اشیا

آن ها استدلال کردند که زمانی می‌توان اینترنت اشیا را بهبود داد که به متغیرهای فناوری‌های نوآورانه توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای فناوری‌های نوآورانه توجه می‌کند، معمولاً سطح اینترنت اشیا دچار تغییر می‌شود. اگر تغییرات ایجادشده در متغیرهای فناوری‌های نوآورانه مثبت باشد معمولاً سطح اینترنت اشیا بهبود می‌یابد.

آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر اینترنت اشیا از متغیرهای چارچوب استانداردسازی تأثیر می‌پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای چارچوب استانداردسازی می‌تواند در سطح اینترنت اشیا تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح اینترنت اشیا به نظر می‌رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای چارچوب استانداردسازی می‌تواند مفید باشد.

اولاه و محمود در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود یک رابطه معنی‌دار بین اینترنت اشیا و متغیرهای تکنیک های جدید و نوآورانه یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای تکنیک های جدید و نوآورانه دچار تغییر می‌شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر اینترنت اشیا نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیرهای تکنیک های جدید و نوآورانه می‌توانند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که در جهت تقویت اینترنت اشیا اقدام نمایند.

مبانی نظری اینترنت اشیا

آن ها این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای سیستم تشخیص نفوذ می‌توانست بر تغییر در سطح اینترنت اشیا اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای سیستم تشخیص نفوذ دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر اینترنت اشیا نیز تغییر کند. درصورتی‌که رابطه متغیرهای سیستم تشخیص نفوذ با متغیر اینترنت اشیا همسو و هم‌جهت باشد می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر اینترنت اشیا با بهبود سطح متغیرهای ارائه‌شده در تحقیق، بهبود یابد.

آن ها اشاره کرد که اینترنت اشیا تحت تأثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می‌گیرد. زمانی که سطح متغیرهای روش های یادگیری عمیق در سازمان تغییر می‌کند، آنگاه سطح متغیر اینترنت اشیا نیز تغییر می‌کند. همچنین متغیرهای روش های یادگیری عمیق اثرگذاری خود را بر روی متغیر اینترنت اشیا بر اساس همسو بودن یا ناهم‌سو بودن اعمال می‌کنند.

زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای روش های یادگیری عمیق ارتباط همسویی را با متغیر اینترنت اشیا دارند، آنگاه می‌توان گفت که تغییرات آن‌ها سبب تغییرات مثبت در سطح اینترنت اشیا می‌شود.

آن ها در مطالعه خود ارتباط متغیرهای تکنیک‌های یادگیری ماشین و اینترنت اشیا را تحت آزمون قراردادند. آن‌ها نشان دادند که متغیر اینترنت اشیا درنهایت تحت تغییرات متغیرهای تکنیک‌های یادگیری ماشین می‌تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند هم‌جهت یا غیر هم‌جهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای تکنیک‌های یادگیری ماشین در سازمان هم‌جهت با اینترنت اشیا باشند، می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح آن‌ها سطح متغیر اینترنت اشیا نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آن‌ها سطح متغیر اینترنت اشیا کاهش یابد.

مبانی نظری اینترنت اشیا

آن ها متغیرهای حضور فناوری‌های شبکه غیرقابل پیش‌بینی را در ارتباط با اینترنت اشیا موردبررسی قراردادند. این محققین دریافتند که متغیرهای حضور فناوری‌های شبکه غیرقابل پیش‌بینی معمولاً می‌توانند بر سطح اینترنت اشیا اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح حضور فناوری‌های شبکه غیرقابل پیش‌بینی می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر اینترنت اشیا نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که اینترنت اشیا درنهایت با تأثیرپذیری از متغیرهای حضور فناوری‌های شبکه غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند تغییراتی را ایجاد نماید

آن ها اثبات کردند که اینترنت اشیا با متغیرهای شبکه‌های عصبی ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای شبکه‌های عصبی دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر اینترنت اشیا آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولاً اثرات متغیرهای شبکه‌های عصبی بر اینترنت اشیا هم‌جهت بوده و سبب تقویت اینترنت اشیا می‌شود.

آن ها در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در اینترنت اشیا دریافتند که معمولاً اینترنت اشیا می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای یادگیری انتقال برای پیاده‌سازی طبقه‌بندی باینری قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای یادگیری انتقال برای پیاده‌سازی طبقه‌بندی باینری معمولاً سبب تغییر در سطح اینترنت اشیا می‌شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام‌شده معمولاً سطح اینترنت اشیا نیز افزایش می‌یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهم‌سو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای موردبررسی، سطح اینترنت اشیا کاهش خواهد یافت.

مبانی نظری اینترنت اشیا

کوهانگ و همکاران در سال ۲۰۲۲ اثبات کرد که متغیرهای حریم خصوصی کاربران اینترنت اشیا بر اینترنت اشیا اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای حریم خصوصی کاربران اینترنت اشیا می‌توانند بر میزان اینترنت اشیا اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر اینترنت اشیا با متغیرهای حریم خصوصی کاربران اینترنت اشیا در سازمان ممکن است همسو و یا غیرهمسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که موردبررسی قرارگرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای حریم خصوصی کاربران اینترنت می‌توان شاهد تغییر در سطح متغیر اینترنت اشیا بود.

آن ها اینترنت اشیا را در ارتباط با متغیرهای اعتماد به اینترنت مورد آزمون قراردادند. استدلال آن‌ها بر این بود متغیر اینترنت اشیا با متغیرهای اعتماد به اینترنت در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای اعتماد به اینترنت قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

آن ها در مطالعه خود به اثبات رابطه بین اینترنت اشیا و متغیرهای دانش کاربران پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه‌های خود یک رابطه معنی‌دار بین متغیر اینترنت اشیا و متغیرهای دانش کاربران به وجود آمد. به‌عبارت‌دیگر این محققین اثبات کردند که متغیرهای دانش کاربران با اینترنت اشیا در ارتباط است و یا بر آن تأثیر خواهد داشت.

مبانی نظری اینترنت اشیا

آن ها اثبات کردند که اینترنت اشیا تحت تأثیر متغیرهای اعتماد کاربران قرار می‌گیرد.  به عبارتی متغیرهای اعتماد کاربران می‌توانند بر اینترنت اشیا اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح اینترنت اشیا بهتر است سطح متغیرهای اعتماد کاربران دچار تغییر شود.

آن ها اثبات کردند که متغیرهای دانش امنیت اینترنت می‌توانند اینترنت اشیا را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای دانش امنیت اینترنت مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی در سطح اینترنت اشیا سازمان شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای دانش امنیت اینترنت و متغیر اینترنت اشیا با یکدیگر مرتبط هستند.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که اینترنت اشیا معمولاً می‌تواند توسط متغیرهای تحقیقات و توسعه موردبررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای تحقیقات و توسعه معمولاً می‌تواند سبب تغییرات در سطح متغیر اینترنت اشیا شود.

 

مبانی نظری اینترنت اشیا

به عبارتی تاهایی و همکاران (۲۰۲۰) طبقه بندی اینترنت اشیا را براساس سطح تقاضا در نشر می گیرد. ترافیک و امنیت از دیدگاه این محققین بر سطح تقاضای شبکه اینترنت اثرگذار بود.

رحیم و همکاران در سال ۲۰۲۰ در مطالعه خود مبحث نظری مرتبط با اینترنت اشیا را مطرح کرد. این مطالعه بهبود استفاده از اینترنت اشیا را در گروه تغییر در مولفه های بنیادین ارایه مبانی نظری اینترنت اشیاخدمات دانست. از نظر این محققین این عناصر بنیادین عبارتند از:

۱-ایجاد خدمات.

۲-توسعه خدمات.

۳-افزایش خدمات.

این سه عنصر در اینترنت اشیا به راحتی در خدمت کاربران قرار می گیرد و براساس آن خدمات یکپارچه به راحتی صورت می گیرد. همچنین تکامل ارتباط و انتقال داده های در اختیار کاربر در کنار برنامه های کاربردی مرتبط با آن تحت اینترنت اشیا در حال تکامل و گسترش است. همچنین با تدوین دامنه و کاربرد فناوری اینترنت اشیا در یک چارچوب مفهومی می توان در صنایع مختلف از اینترنت اشیا بهره برد. می توان انتظار داشت که کابری مرتبط با اینترنت اشیا با حداقل هزینه و تلاش صورت گیرد.

نظریه مهتا و همکاران

مهتا و همکاران ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که اینترنت اشیا سبب بهبود سطح کاربری از اینترنت می شود. با استفاده از اینترنت اشیا می توان انواع مختلف ابزارها را ارایه داد. کاربری های اینترنت اشیا در کشاورزی، حمل و نقل، صنعت و بهداشت کاربرد دارد. اینترنت اشیا همچنین می تواند سبب تغییر در سطح اتوماسیون شود. هدف نهایی استفاده از این فناوری بهبود حسگرهای مختلف در سطح کاربری وب می باشد. ابزارهای مرتبط با اینترنت اشیا در زمینه ذخیره سازی اطلاعات و همچنین حفظ هویت کاربران دارای مزیت می باشد. اینترنت اشیا می تواند چالشهای مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت مرتبط با احراز هویت را تا حدودی کاهش دهد.

نظریه های ۲۰۱۹

رای (۲۰۱۸) در نظریه خود اثبات کردند که معماری اینترنت اشیا در حوزه های مختلف به طور سیستماتیک وجود دارد.

منابع

Zgank, A. (2021). IoT-based bee swarm activity acoustic classification using deep neural networks. Sensors, ۲۱(۳), ۶۷۶.

Yahyaoui, A., Abdellatif, T., Yangui, S., & Attia, R. (2021). READ-IoT: Reliable Event and Anomaly Detection Framework for the Internet of Things. IEEE Access, ۹, ۲۴۱۶۸-۲۴۱۸۶.

Farahani, B., Firouzi, F., & Luecking, M. (2021). The convergence of IoT and distributed ledger technologies (DLT): Opportunities, challenges, and solutions. Journal of Network and Computer Applications, ۱۷۷, ۱۰۲۹۳۶.

Knight, P., Bird, C., Sinclair, A., Higham, J., & Plater, A. (2021). Testing an “IoT” Tide Gauge Network for Coastal Monitoring. IoT, ۲(۱), ۱۷-۳۲.

Zaminkar, M., Sarkohaki, F., & Fotohi, R. (2021). A method based on encryption and node rating for securing the RPL protocol communications in the IoT ecosystem. International Journal of Communication Systems, ۳۴(۳), e4693.

Hajjaji, Yosra, Wadii Boulila, Imed Riadh Farah, Imed Romdhani, and Amir Hussain. “Big data and IoT-based applications in smart environments: A systematic review.” Computer Science Review ۳۹ (۲۰۲۱): ۱۰۰۳۱۸.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.