مبانی نظری توسعه گردشگری | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۰ آبان ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
10 صفحه
تعداد بازدید
1996 بازدید
۲۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری توسعه گردشگری

مبانی نظری توسعه گردشگری | تعداد صفحات : ۱۰ صفحه

مفهوم و اهمیت توسعه گردشگری

امروزه پدیده گردشگری، به لحاظ درآمدزایی فراوان آن، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری زیادی را به این بخش اختصاص دهند. مبانی نظری توسعه گردشگریگردشگری از بزرگترین بخش های اقتصادی در جهان است و گردشگری مرتبط با ورزش، فرصت های بزرگی را برای رشد به عنوان یک مقصد گردشگری نوظهور ارائه می کند(خدابخش زاده و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۴۲).

ادامه مبانی نظری توسعه گردشگری

توسعه گردشگری یک بخش در حال رشد است و از نظر اقتصادی در سطح جهانی و محلی مهم است. توسعه گردشگری از اهمیت اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و حیاتی برخوردار است. این توسعه چشم اندازهای واقعی برای توسعه پایدار و فراگیر ارائه می دهد. اهمیت این بخش به حدی است که تعداد سفرهای توریستی انجام شده هر ساله در حال رشد است.

تعداد گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱.۵ میلیارد نفر رسید که نشان دهنده افزایش ۳.۸ درصدی نسبت به سال قبل بود. به همین ترتیب، انتظار می‌رود این رقم با پیش‌بینی ۱.۸ میلیارد گردشگر بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد. این آمار نشان دهنده گسترش توسعه گردشگری در ساختار جهانی است. ادبیات تجربی منتشر شده تاکنون تعریفی قابل قبول جهانی از توسعه گردشگری را مشخص نکرده است.

اگرچه شواهد اخیر در این مورد نشان می دهد که یکی از پرکاربردترین تعاریف این مفهوم، تعاریف ارائه شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) است. که آن را به عنوان توسعه ای که نیازهای گردشگران فعلی و مناطق میزبان را برآورده می کند تعریف کرده است. توسعه گردشگری باید بتواند از فرصت ها برای آینده حفاظت نماید. توسعه گردشگری ارزیابی بلندمدت سلامت اقتصادی، زیست محیطی و جامعه را ضروری می داند.

ادامه مبانی نظری توسعه گردشگری

مطالعات روی رشد اقتصادی تأثیر انگیزه توریستی را بر پیشرفت عمومی اقتصاد در بلندمدت نشان می‌دهد. برای این منظور، بسیاری از دولت ها در توسعه گردشگری برای رشد اقتصادی مشارکت داشته اند. زیرا ظرفیت زیادی برای توزیع ثروت، کمک به توسعه اقتصادهای نوظهور و ایجاد درآمد از طریق صادرات دارد. توسعه گردشگری ابزاری متعالی برای ترویج پیشنهاد توسعه بر اساس معیارهای پایداری است(گومز و همکاران، ۲۰۲۱: ۱).

نقش گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها با منافع زیادی که برای مردم آن کشور دارند، به خوبی شناخته شده است. در قرن بیست و یکم، گردشگری تحت تأثیر مکان های جغرافیایی و فضاهای جدید است و وجود زیرساخت های مناسب و توزیع مناسب خدمات در جذب گردشگران به طرف مکان های مستعد گردشگری بسیار تعیین کننده است.

ادامه

مقصود از منابع، تشکیلات یا مکان هایی است که به منظور تأمین خواسته های گردشگران به وجود می آید و آنها می توانند از این منابع استفاده و گردش کنند. نگرش جامعه بومی و درک آنها در مواجه با گردشگری به عنوان شاخص مهمی در توسعه گردشگری پایدار شناخته می شوند. برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت ها هستیم.

در این راستا توسعه گردشگری که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند، به منزله ی نیاز اساسی کشور مطرح می شود. گردشگری فعالیتی فرهنگی است. گردشگری با انسان و انگیزه ها، خواست ها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است، ارتباط دارد، به حدی که می توان گفت محرک اصلی گردشگری، در واقع همین اختلاف فرهنگ هاست.

ادامه مبانی نظری توسعه گردشگری

گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می گذارد. گردشگری اشتغال ایجاد می کند، سرمایه های اقتصادی را به جریان می اندازد، به دنبال افزایش تقاضا برای سفر به داخل کشور امنیت داخلی را افزایش می دهد. برای شناسایی و تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری معمولا معیارهای مختلفی از قبیل: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیرساختی، محیط زیست، نهادی، قانونی و جغرافیایی مورد توجه قرار می گیرد. (طالبی و همکاران، ۱۳۹۶: ۹۷ و ۹۸).

در شبکه سکونت شهرهای کوچک توسعه گردشگری الگوی مهمی به شمار می رود. رکود اجتماعی- اقتصادی، انقباض خدمات دولتی و خصوصی وجود دارد که بر توسعه گردشگری اثرگذار است.، همچنین بی‌ثباتی هیدروژئولوژیکی گزاره هایی است که تمایل به توسعه گردشگری را زیاد کرده است.

به حداکثر رساندن فرصت‌های گردشگری پایدار و تجربی از اهداف مهم شهرهای کوچک می باشد. این کار شناخت عمیق‌تری از هویت سرزمینی ایجاد می کند. انتظار بر این است توسعه گردشگری در این حالت احساسات عمیق به همه بازدیدکنندگانی ایجاد کند. اتخاذ نگرش فعال و متعهد در بین سازمان های گردشگری در این شهرها معمولا مفید است. بازیکنان محلی با ارائه محیطی بدون آلودگی، دانش باستانی، طعم‌های اصیل نقش اصلی را در توسعه گردشگری شهرهای کوچک دارند. هدف از توسعه گردشگری ارتقای پروژه‌های چند مقیاسی است(اینوا و همکاران، ۲۰۲۱: ۱).

ادامه

در سطح جهانی، اخیراً تعامل و آسیب پذیری توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. اثر سرریز فضایی توسعه گردشگری بر گزاره های زیاد محیطی اثرگذاراست. تاثیر مستقیم، غیرمستقیم و کلی گردشگری بر گزاره های محیطی به اثبات رسیده است. گردشگری اثر مستقیم مثبت و اثر غیرمستقیم منفی می تواند بر برخی گزاره ها مانند آلودگی داشته باشد.

گاهی تأثیر غیرمستقیم منفی توسعه گردشگری بیشتر از تأثیر مثبت مستقیم آن است. تراکم جمعیت، باز بودن تجارت و رشد اقتصادی به طور قابل توجهی بر توسعه گردشگری اثرگذار است. هزینه های آموزشی و زیرساخت ها نقش تعدیل کننده قابل توجهی در رابطه بین توسعه گردشگری ایجاد می کنند. همچنین انتشار گازهای گلخانه‌ای یک کشور در ابتدا با رشد صنعت گردشگری افزایش می‌یابد، پس از یک محدودیت شروع به کاهش می‌کند. نتیجه توسعه مالی و انتشار کربن دارای یک رابطه مستقیم و معکوس بر توسعه گردشگری است. توجه به توسعه گردشگری معمولا دارای پیامدهای سیاستی مهمی هستند(لئو و همکاران، ۲۰۲۲: ۱).

حمایت ساکنان از گردشگری تحت تأثیر منافع شخصی درک شده و اثرات مثبت گردشگری قرار گرفته است. تحمل ساکنان برای گردشگری نقش تعدیل کننده معنی داری در رابطه بین اثرات منفی درک شده گردشگری و حمایت از توسعه گردشگری ایفا کرد. ساکنانی که تحمل کمتری برای گردشگری داشتند نسبت به اثرات منفی گردشگری حساس‌تر بودند.

ادامه

آن ها تمایل کمتری به ابراز حمایت از توسعه گردشگری داشتند. نگرش ساکنان نسبت به توسعه گردشگری یکی از موضوعاتی است که به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. این صنعت به عنوان یک شمشیر دو لبه در نظر گرفته شده است که توسعه گردشگری اثرات مثبت و منفی به همراه دارد. ادراک ساکنان از این اثرات بالقوه می تواند نگرش فعال و منفعل را نسبت به توسعه مقصد القا کند.

حمایت ساکنان از توسعه گردشگری ارتباط تنگاتنگی با موفقیت و پایداری مرتبط با گردشگری مکان دارد. چارچوب تئوری تبادل اجتماعی برای ایجاد ارتباط تأثیرات گردشگری درک شده ساکنان و حمایت آنها از گردشگری مود بررسی است. ادراک ساکنان از اثرات مثبت گردشگری می‌تواند باعث حمایت از توسعه گردشگری شود. ساکنانی که پیش‌بینی نمی‌کنند از توسعه گردشگری سود ببرند، نگرش کمتری نسبت به گردشگری محلی ابراز می‌کنند.

ادامه

هیچ ارتباطی بین منافع شخصی ساکنان، اثرات منفی گردشگری و حمایت از گردشگری شناسایی نشده است. ساکنان می توانند برخی از جنبه های ناخوشایند چنین توسعه ای را بدون احساس رنجش تحمل کنند. حمایت اجتماعی درک شده به تنهایی نمی تواند حمایت ساکنان از توسعه گردشگری را توضیح دهد. حمایت اجتماعی یک تعریف ظریف از نگرش ساکنان نسبت به گردشگری در نظر گرفته شد(کین و همکاران، ۲۰۲۱: ۱۱۴).

نتایج ارزیابی میزان بازدید و پتانسیل منطقه از گزاره های اثرگذار بر تعیین راهبردهای توسعه گردشگری است. تعیین نحوه اجرای سیاست‌های توسعه گردشگری در منطقه به پتانسیل های منطقه ای مرتبط است. جاذبه، دسترسی و امکانات از گزینه های اصلی توسعه گردشگری به شمار می روند. اولویت برنامه توسعه مقصد گردشگری ایمن سازی منطقه برای گردشگران است.

راحت تر و ایمن تر بودن منطقه برای بسیاری از بازدیدکنندگان دارای اهمیت است. اجرای سیاست های توسعه گردشگری در منطقه با وجود مشکلات متعددی باید ایمن سازی را در اولویت قرار دهد. امکانات و زیرساخت های موجود در اشیاء گردشگری به دلیل محدودیت بودجه ممکن است توسعه گردشگری را متوقف کند. اجرای سیاست های توسعه گردشگری در منطقه بستگی به میزان ایمنی مکان دارد.

کوچک بودن جاده منتهی به محل گردشگری در کنار عدم حمایت محیطی می تواند از گزاره های توسعه گردشگری باشد. فرهنگ آگاهی گردشگری و مزایای گردشگری می تواند توسعه گردشگری را به همراه داشته باشد. آگاهی کم مردم از توسعه گردشگری می تواند زمینه های آن را تضعیف نماید(ریزال، ۲۰۲۱: ۱).

ادامه

اهمیت مفهوم توسعه پایدار در حل مشکلات توسعه سیستم های گردشگری محلی در حال افزایش است. موضوعات پایداری در گردشگری روستایی را به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین بخش‌ها برای توسعه گردشگری داخلی است. توسعه شاخص‌هایی برای نظارت بر اثربخشی برنامه‌های توسعه استراتژیک محلی از گزینه های توسعه گردشگری است.

فقدان اقدامات سیستمی برای بهبود مدیریت پایدار مقاصد گردشگری از ضعف های توسعه گردشگری به شمار می رود. حمایت درک شده اجتماعی ابزار مفیدی برای تقویت توسعه پایدار مقاصد روستایی با تشویق مشارکت ذینفعان و فرآیندهای نظارت است. به طور کلی باید شاخص هایی برای نظارت بر اثربخشی اجرای برنامه های توسعه استراتژیک در زمینه گردشگری اضافه شود(پلوخینا و همکاران، ۲۰۲۱: ۱).

توسعه گردشگری در حمایت از رشد اقتصادی پایدار اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. بهره برداری غیرمنطقی از گردشگری و مصرف زیاد انرژی، چالش های شدیدی را برای محیط شهری به وجود آورده است.

ادامه

اثر مستقیم توسعه گردشگری می تواند گزاره های مرتبط با توسعه پایدار اقتصادی را به همراه داشته باشد. اثر غیرمستقیم توسعه گردشگری بر شاخص های درآمد و رفاه قابل بررسی است. منابع گردشگری نقش تعدیل کننده مهمی در روابط بین توسعه گردشگری دارد(زنگ و همکاران، ۲۰۲۱: ۱).

رشد اقتصادی ناشی از توسعه گردشگری، دولت را تشویق می کند تا از توسعه منطقه ای حمایت کند. زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی از مهمترین ساختارهای توسعه گردشگری است.توسعه گردشگری مزایا و نوآوری عملکرد خوب و دستیابی به اهداف بلندمدت را توضیح می‌دهد. رویکردی استراتژیک و بدون توجه به اندازه شرکت درگیر در سطح بین المللی از گزاره های توسعه گردشگرری است(آچمد و یولیاناه، ۲۰۲۲: ۱۶۱۰).

ادامه

امروزه توسعه گردشگری یکی از گزینه های مهم برای ایجاد محیط رقابتی در بازار گردشگری است. این موضوع در حوزه های نوین گردشگری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. توسعه گردشگری به علاقمندی در مزایای اقتصادی نیز مرتبط می شود. به عبارتی شرکت های در این نوع فعالیت به دنبال رشد اقتصادی خود هستند. کشورهایی که می توانند گزاره های مرتبط با توسعه گردشگری را بهبود دهند معمولا توانایی هایی برای تغییر در جهت صنعت گردشگری ایجاد می کنند.

این کشورها می توانند گزینه های توسعه گردشگری را بهبود دهند و یا به رونق بیشتر توسعه گردشگری بیاندیشند. این موضوع به دو رکن بستگی دارد. این ارکان عبارتند از جهانی شدن گردشگری و آزاد سازی تجارت در این حوزه است. آزادسازی تجارت در حوزه خدمات سلامت از گزاره های مرتبط با گردشگری و توسعه آن می باشد(منجزی و همکاران، ۱۳۹۸: ۲۷).

ادامه

امروزه توسعه گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی دارای اثرات مثبت بسیاری است. از این رو، کشورهایی که از توانایی های بالقوه ای در این زمینه بهره مند هستند، تلاش مستمری دارند تا سهم مناسبی از بازارهای گردشگری را به خود اختصاص دهند. کمال مطلوب این است که توسعه گردشگری به عنوان عنصری از برنامه ای فراگیر برای توسعه ی منطقه ای، برنامه ریزی شود و همچنین به شیوه ای یکپارچه و پایدار توسعه داده و مدیریت گردد.

امروزه شهرها تنها مقاصدی برای انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … نیستند، بلکه نواحی شهری به علت آن که جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارند، نقش مهمی در فعالیت های توسعه گردشگری نیز دارند.

همزمان با توسعه شهرنشینی و افزایش پدیده شهر گرایی، نیاز و تقاضا به بخش فراغت و گردشگری در شهرها افزایش می یابد. از آنجا که بازار گردشگری به سرعت در حال گسترش است، بسیاری از برنامه ریزان به توسعه ی گردشگری به عنوان بخش مهمی از سیاست، نگاه می کنند(اقدامیان و همکاران، ۱۴۰۰: ۶۵).

ادامه

توسعه گردشگری مدتی بیش از یک قرن امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود که با ارائه جذابیت و ایجاد تعامل در استفاده از فضا و ویژگی های محیط روستایی برای گردشگران و همچنین کار کردن جهت بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است.

توسعه گردشگری راه حل بسیاری از مشکلات است که مناطق روستایی گرفتار آنها می باشد. پس گردشگری را عنصر لازم برای حرکت به سوی اصلاح مناطق روستایی می دانند. این موضوع در بسیاری از کشورها با سیاست های کشاورزی در ارتباط است و غالبا وسیله ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی است. بنابراین می تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد.

سازمان جهانی گردشگری، توسعه پایدار گردشگری را شامل افزایش کیفیت زندگی برای جامعه میزبان، رضایت گردشگران، حفظ محیط زیست و منابع انسانی و اجتماعی مورد استفاده در فرآیند گردشگری می داند. توسعه گردشگری جزئی از گردشگری است که می تواند نقش بزرگی در توسعه و پایدارت نواحی روستایی ایفا نماید. بنابراین ضرورت می نماید با شناسایی و بررسی حساب شده توانایی ها و پتانسیل های گردشگری در نواحی مورد مطالعه و ارائه راهکارهایی مناسب جهت توسعه گردشگری گامی موثر در راه توسعه روستایی و کمک به رشد و ارتقاء اقتصادی این جوامع برداشته شود(جهان الدینی و همکاران، ۱۴۰۰: ۲).

ادامه

توسعه گردشگری از عنصری به نام اقتصاد سیاسی نشات می گیرد. یکی از گزاره های اقتصاد سیاسی بیان می کند که امنیت در یک منطقه می تواند با توسعه گردشگری بهبود یابد. به عبارتی توسعه و گسترش امنیت در یک منطقه به میزان توسعه گردشگری در آن منطقه بستگی دارد. در این حالت رویکرد های متعددی ارایه شده است.

تکامل اقتصادی در منطقه یکی از این رویکردها می باشد. این رویکردها در مجموع توانایی منطقه در گردشگری را لازمه توسعه اصلی در اقتصاد می دانند. عمدتا نگاه متخصصین در این رویکرد تکنیکی و تجربی است. یعنی نظریات با توجه به آزمون و خطا در حوزه گردشگری تکمیل شده است. از سوی دیگر دیدگاه های انتقادی مطرح است. این دیدگاه ها توانایی گردشگری را عنصر اصلی برای توسعه می دانند. لازمه ایجاد اقتصاد شکوفا در منطقه توسعه گردشگری است (بیانچی، ۲۰۱۸: ۸۸).

افزایش نابرابری در سطح جهانی علت اصلی توسعه گردشگری است. توسعه گردشگری می توان نابرابری جهانی را کاهش دهد. گردشگری به عنوان ابزاری برای ادغام اجتماعی در کشورها به شمار می رود. انتظارات جدید در اهداف توسعه پایدار تعیین کننده سطح توسعه گردشگری است. توسعه گردشگری باید فراگیر باشد. پتانسیل‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی گردشگری از گزینه های اصلی توسعه گردشگری به شمار می رود.

گردشگری فراگیر با ارجاع به طیف وسیعی از نمونه ها عملکرد خود را نشان می دهد. این عملکرد است که تعیین می کند وضعیت وسیعی از انتخابات تا چه حدی می تواند گردشگری را بهبود دهد. چالش‌ها برای دستیابی به تغییرات اجتماعی اساسی از طریق گردشگری فراگیر وجود دارد. این چالش ها زمانی بهبود می یابد که همراه با توسعه باشد و لازمه آن را در نظر بگیرد. همچنان در این زمینه نقش اقتصاد سیاسی پر رنگ است(ژیونز و بیدالف، ۲۰۱۸: ۵۸۹).

مبانی نظری توسعه گردشگری

بانو و همکاران (۲۰۲۲) نشان دادند که افزایش پیری جمعیت و شهرنشینی تقاضا برای گردشگری را بالا برده است. هدف توسعه گردشگری ایجاد فراغت می باشد. بخش انرژی های تجدیدپذیر از گزینه های اثرگذار بر توسعه گردشگری است. استخراج منابع طبیعی از گزینه های مرتبط با توسعه گردشگری است. رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند گزینه های توسعه گردشگری را ارتقا دهد. این محققین توسعه گردشگری را تحت تاثیر مولفه های زیر می دانند. این مولفه ها عبارتند از:

۱- نوآوری‌های صنعتی در گردشگری.

۲- رشد اقتصادی.

۳- انرژی‌های تجدیدپذیر.

۴- منابع طبیعی.

و انرژی های تجدید پذیری به دلیل ارزانی و پایداری تمایل گردشگران به استفاده از مقصد را تقویت میکند. همچنین منابع طبیعی بیشتر و فراوان تر از گزینه های توسعه گردشگری است.

مبانی نظری توسعه گردشگری

مبانی نظری توسعه گردشگری

یونیارتی و همکاران در سال ۲۰۲۲ اثبات کردند که اجرای سیاست توسعه مناطق گردشگری به اعتبارات مالی بستگی دارد. هر چه سطح اعتبارات مالی بیشتر باشد توسعه مناطق گردشگری بهتر خواهد بود. دسترسی دشوار و امکانات و زیرساخت‌های از گزینه های مهم برای توسعه گردشگری می باشد. انتظار بر این است که گردشگری بتواند میزان تمایل به درخواست های مقصد سفر را تامین نماید و این گزینه مهمترین عامل برای جذب گردشگر در یک مقصد می باشد. این کار توسعه گردشگری را ارتقا می دهد. همچنین می تواند امکانات گردشگری را برای یک مقصد خاص بسیج نماید.

مبانی نظری توسعه گردشگری

ریدرستات و همکاران در سال ۲۰۲۲ نشان دادند که توسعه گردشگری با فقر اجتماعی ارتباط دارد. توسعه گردشگری همچنین با نقش‌های میانجی توسعه انسانی و رشد اقتصادی قابل بررسی است. روابط بین توسعه گردشگری، رشد اقتصادی، توسعه انسانی و فقر ز گزینه های اصلی به شمار می رود. ارتباط سطح توسعه گردشگری با فقر معمولا یک رابطه مستقیم یم باشد. به عبارتی افزایش توسعه گردشگری به صورت مستقیم بر روی فقر منطقه ای اثرگذار است. پیچیدگی‌های بین توسعه گردشگری و فقر نیاز به مطالعه بیشتری دارد. سیاست‌گذاران و مدیران می توانند برای بهبود اثر گردشگری بر فقر از متغیرهای میانجی استفاده نمایند.

مبانی نظری توسعه گردشگری

مبانی نظری توسعه گردشگری

رج و همکاران در سال ۲۰۲۲ در نظریه خود اثبات کرد که پیامدهای سیاست گردشگری پایدار به محیط بستگی دارد. رشد اقتصادی، گردشگری بین‌المللی، آموزش، مصرف انرژی تجدیدپذیر معمولا با توسعه گردشگری در ارتباط است.

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تشکیل سرمایه ناخالص انتشار گازهای گلخانه‌ای سطح توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد. تشکیل سرمایه در مسیر فعالیت‌های گردشگری پایدار مؤثر نبوده است. شاخص آموزش و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت پیشرفت آموزشی در مسیر نفوذ انرژی‌های تجدیدپذیر را مشخص می کند.

وو و همکاران در سال ۲۰۲۲ نشان دادند که اثر نامتقارن توسعه گردشگری بین‌المللی بر رشد اقتصادی در شرق چین قابل تامل است. چندک های مختلف گردشگری ورودی بر کمیت های مختلف رشد اقتصادی تأثیر می گذارند. توسعه گردشگری بین‌المللی و رشد اقتصادی نسبت به رویکردهای سنتی دارای برخی تفاوت ها است.

رابطه بین توسعه گردشگری بین‌المللی و رشد اقتصادی عمدتاً برای شرق چین مثبت است. در میان مناطق شرقی چین، همبستگی بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری وجود دارد.

مبانی نظری توسعه گردشگری

وسیومو و همکاران در سال ۲۰۲۲ نشان دادند که یک پروژه بزرگ توسعه گردشگری روستایی مبتنی بر پایداری اقتصادی ایجاد می شود. القای مشروعیت پروژه، ایجاد یک شبکه پشتیبانی، تثبیت پروژه، و بسیج منابع و قابلیت ها از گزینه های توسعه گردشگری هستند.

این مولفه تمایل به تقویت یکدیگر دارند و با رشد توسعه گردشگری زیاد می شوند. اجرای همزمان محرک‌ها، توانمندسازها، چالش‌ها و عوامل کلیدی موفقیت از گزینه های توسعه گردشگری هستند. پیمایش مراحل اولیه یک پروژه بزرگ توسعه گردشگری به کارکردهای اقتصاد پایدار بستگی دارد.

ادامه مبانی نظری توسعه گردشگری

وانگ و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای بازاریابی، مدیریت و توسعه گردشگری را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای بازاریابی و مدیریت می توانند بر سطح توسعه گردشگری اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای بازاریابی و مدیریت دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر توسعه گردشگری نیز وجود دارد.

مبانی نظری توسعه گردشگری

گانون و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود اثبات کردند که توسعه گردشگری می تواند تحت تاثیر ادراک ساکنان قرار گیرد. به عبارتی توسعه گردشگری معمولا با تغییراتی که در متغیر ادراک ساکنان ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح توسعه گردشگری را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر ادراک ساکنان را تغییر دهد.

ادامه

استریمکین و همکاران در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر توسعه گردشگری از متغیر رقابت تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر رقابت می تواند در سطح توسعه گردشگری تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح توسعه گردشگری به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر رقابت می تواند مفید باشد.

توسین و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین توسعه گردشگری و متغیر تحقیق و توسعه یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر تحقیق و توسعه دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر توسعه گردشگری نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیر تحقیق و توسعه می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که در جهت تقویت توسعه گردشگری اقدام نماید.

لئو و همکاران

لئو و همکاران در سال ۲۰۲۰ در مطالعه خود اثابت کردن که دولت بر روی توسعه گردشگری نقش دارد. به عبارتی دولت نقش مثبت و اصلی بر روی توسعه گردشگری دارد. دولت می تواند با اتخاذ سیاست های درب های باز میزان توسعه گردشگری را بهبود دهد. این نظریه در چین ارایه شد. این محققین اثبات کردن که سیاست های محرک دولت ملی با ایجاد بازسازی روستایی می تواند توسعه گردشگری را تقویت نماید.

این مطالعه نقش دولت‌های چینی در سطح مرکزی و محلی را در توسعه گردشگری روستایی بررسی می‌کند. دولت مرکزی در هدایت گردشگری روستایی به سمت مسیرهای مطلوب اثرگذار است. هماهنگی با کسب‌وکارها و ساکنان برای ارائه خدمات و حل مشکلات از گزینه های اصلی توسعه گردشگری است.

مدیریت مستقیم فعالیت‌های گردشگری و نقش راهبری گزینه های مرتبط با توسعه گردشگری را بهبود می دهد. توسعه سریع گردشگری نیاز به توسعه در بخش سیاست های خارجی و توسعه مناطق روستایی و شناخته منابع طبیعی دارد.

ادامه مبانی نظری توسعه گردشگری

گیلوویک و مک اینتوش در سال ۲۰۲۰ نشان داد که دسترسی یکی از ملاحظات در توسعه گردشگری است. نحوه قرارگیری گردشگری از گزینه های مهم برای توسعه آن به شمار می رود. توسعه گردشگری از سیاست های اصلی دولت ها می باشد. نتایج توسعه گردشگری زمانی ملموس می شود که پایداری در اقتصاد گردشگری ایجاد شود.

افزایش مشارکت افراد به عنوان مصرف کنندگان مقصد گردشگری بر توسعه گردشگری اثرگذار است. مشارکت افراد در تصمیم گیری؛ تغییر در مکان ها و مردم گردشگری نیز از گزینه های اثرگذار بر توسعه گردشگری است. موانع اجتماعی در کنار مصرف‌کنندگان گردشگری می تواند از گزاره های توسعه گردشگری باشد.

ادامه مبانی نظری توسعه گردشگری

موبینوا در سال ۲۰۲۰ اثبات کردند که توسعه گردشگری، یک فعالیت اقتصادی کلیدی است. این موضوع به طور قابل توجهی به توسعه اقتصادی منطقه ای کشور ما کمک می کند. اهمیت سرمایه گذاری از گزینه های بهبود مقصد گردشگری است. گردشگری ارتباط تنگاتنگی با عوامل و ویژگی‌های جغرافیایی دارد. همچنین نوسازی یا بازسازی امکانات به گزینه های مهم گردشگری ارتباط دارد. محصولات گردشگری می تواند گزینه های مرتبط با قعالیت اقتصادی کلیدی را بهبود دهد.

 

 

منابع

Wang, R., Dai, M., Ou, Y., & Ma, X. (2021). Residents’ happiness of life in rural tourism development. Journal of Destination Marketing & Management, 20, 100612.

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.