مبانی نظری توسعه گردشگری | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
۱۰ آبان ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
1 صفحه
320 بازدید
۴,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری توسعه گردشگری

مبانی نظری توسعه گردشگری | تعداد صفحات : ۱ صفحه

وانگ و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای بازاریابی، مدیریت و توسعه گردشگری را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای بازاریابی و مدیریت می توانند بر سطح توسعه گردشگری اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای بازاریابی و مدیریت دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر توسعه گردشگری نیز وجود دارد.

گانون و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود اثبات کردند که توسعه گردشگری می تواند تحت تاثیر ادراک ساکنان قرار گیرد. به عبارتی توسعه گردشگری معمولا با تغییراتی که در متغیر ادراک ساکنان ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح توسعه گردشگری را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر ادراک ساکنان را تغییر دهد.

استریمکین و همکاران در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر توسعه گردشگری از متغیر رقابت تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر رقابت می تواند در سطح توسعه گردشگری تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح توسعه گردشگری به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر رقابت می تواند مفید باشد.

توسین و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین توسعه گردشگری و متغیر تحقیق و توسعه یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر تحقیق و توسعه دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر توسعه گردشگری نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیر تحقیق و توسعه می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که در جهت تقویت توسعه گردشگری اقدام نماید.

منابع

Wang, R., Dai, M., Ou, Y., & Ma, X. (2021). Residents’ happiness of life in rural tourism development. Journal of Destination Marketing & Management, 20, 100612.

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.