پیشینه تحقیق کنترل سازمانی | مطالعات ISI و ایرانی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحات
دسته بندی
تعداد بازدید
381 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق کنترل سازمانی

پیشینه تحقیق کنترل سازمانی | تعداد پیشینه ها: ۹ عدد

پژوهشی توسط پارسا و همکاران (۱۳۹۷) تحت عنوان تاثیر استقلال مدیران، سیاست های سازمانی و کنترل استراتژیک بر اثربخشی سازمانی (صنعت خودرو) انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استقلال مدیران، سیاست های سازمانی و کنترل استراتژیک بر اثربخشی سازمانی(صنعت خودرو) است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه معنادار بین استقلال مدیران و سیاستهای سازمانی وجود دارد. رابطه معنادار بین کنترل راهبردی و سیاست های سازمانی وجود دارد. رابطه معنادار بین سیاست های سازمانی و اثربخشی آینده نگاری راهبردی سازمان وجود دارد.

پژوهشی توسط باطومچی (۱۳۹۷) تحت عنوان بررسی یک سیستم کنترل مدیریتی مناسب در راستای نیل به اهداف سازمانی انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی یک سیستم کنترل مدیریتی مناسب در راستای نیل به اهداف سازمانی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یک سیستم اطلاعات مدیریت باید بتواند به مدیران سطوح مختلف سازمان، که مسئولیت های کنترل عملیاتی، کنترل مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک را بر عهده دارند، اطلاعات لازم را ارائه نماید. کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد به عنوان یک بخش از زیر ساخت کنترل مدیریت بوجود می آید تا به مدیران در انجام کار و دستیابی به اهداف آن بر روی یک پایه و اساس مداوم کمک کند. بنابراین انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر با کنترل لازم مدیریت.

پیشینه تحقیق کنترل سازمانی

پژوهشی توسط حسینی و همکاران (۱۳۹۳) تحت عنوان توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم‌های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته‌ای انجام شد. هدف از این مطالعه شفاف سازی در مورد این چالش ها و شناسایی چالش های دیگری است که در ادبیات مورد توجه قرار نگرفته اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که ادامه سه چارچوب مفهومی بسته ای از کنترل که در پژوهش های قبلی معرفی شده اند بر مبنای چالش های شناسایی شده و از طریق تحلیل انتقادی پیش فرض های بنیادین این چارچوب ها نقد شده و درنهایت یک چارچوب نوع شناسی کل نگرانه جدید از بسته کنترل ارائه می شود که مبتنی بر سه دسته ساز و کار کنترل و شش بعد اضافی شناسایی شده در ادبیات توسعه داده می شود. در آخر نیز پیشنهاد هایی برای پیشبرد پژوهش های تجربی در این خصوص به منظور توسعه نظریه های پیکربندی جدید در این مورد ارائه می شود.

پژوهشی توسط خاشعی و همکاران (۱۳۹۱) تحت عنوان کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکرد گرایانه و نمونه ای آرمانی انجام شد. هدف از این مطالعه عرضه نوعی آرمانی از کارکردهای کنترل راهبردی سازمانی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این مبحث سه گام اساسی برداشته شد: اول، مطالعه و تحلیل محتوای نظریات و مدلهای مختلف برای تعیین کارکردهای کنترل؛ دوم، طراحی نوع آرمانی کنترل بازسازی‌شده بر اساس تحلیل محتوای نظریات مختلف؛ و سوم، تحلیل نوع آرمانی به‌دست‌آمده بر اساس رویکرد کارکردگرایی. در مجموع، ۷ موضوع کنترل و ۶ کارکرد برای کنترل سازمانی و ۳ نوع کنترل سازمانی استقراء شد. انواع سه‌گانه کنترل عبارت است از کنترل عملیاتی (فروراهبردی)، کنترل راهبردی و کنترل فراراهبردی. کنترل عملیاتی و کنترل راهبردی هر کدام ۳ زیرمجموعه دارد.

پیشینه تحقیق کنترل سازمانی

پژوهشی توسط ولگموت و همکاران (۲۰۱۹) تحت عنوان نقش اعتماد و کنترل رسمی در قابلیت های پویا و مشارکت کارکنان است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مشارکت کارکنان در تصویب توانایی های پویا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت بین کنترل غیر رسمی و قابلیت های پویا، و اشاره به مشارکت کارکنان به عنوان یک واسطه در رابطه بین اعتماد و قابلیت های پویا است. نتایج ما گسترش ادبیات در قابلیت های پویا با برجسته و نشان دادن نقش مهم مشارکت کارکنان در شناسایی و پیگیری فرصت های کسب و کار از طریق قابلیت های پویا و همچنین ارتباط از اعتماد و کنترل رسمی آن می باشد.

پژوهشی توسط یوان (۲۰۱۹) تحت عنوان نقش شبکه در توسعه بازار رسمی برای تولید و تکامل دستکش در چین می باشد. هدف از این مطالعه نقش شبکه در توسعه  کنترل رسمی برای سازمان می باشد.  یافته های این پژوهش نشان می  دهد که یک شبکه اجتماعی متشکل از موسسات و کارگاه های آموزشی که عمدتا دارای یک کنترل رسمی در حوزه خاص هستند می توانند رویکردهای بهتری برای مشارکت کارکنان ایجاد نمایند.

پیشینه تحقیق کنترل سازمانی

پژوهشی توسط اوتیلا و همکاران (۲۰۱۸) تحت عنوان دیدگاه ارتباطی در ارتباط با کنترل و اعتماد در روسیه انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه ارتباطی در ارتباط با کنترل و اعتماد در روسیه می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دیالکتیک در لینک کنترل و اعتماد وجود دارد. مدیران در این کشور از فعالیت های مختلف ارتباطی استفاده می کنند تا به طور همزمان اعتماد به را افزایش و زمینه های کاری را کنترل کنند.

پژوهشی توسط استویسن و همکاران (۲۰۱۷) تحت عنوان تاثیر انگیزه های کنترل های رسمی در عملکرد اتحادیه ها انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی نقش انگیزه های کنترل های رسمی در عملکرد اتحادیه ها می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در حالی که کنترل های رسمی باعث افزایش اثربخشی کنترل رفتار در اتحادیه های اقتصادی و سازمانی می شود، مزایای کنترل های رسمی در زمینه کنترل های نتیجه و اتحادیه های بهره برداری و ایجاد اعتماد است.

ادامه

پژوهشی توسط بیسبه و سیوبلان (۲۰۱۷) تحت عنوان نقش کنترل و اعتماد به مدیریت در تنظیمات مجازی (مطالعه موردی یک تیم توسعه مجازی جدید محصول) انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی نحوه مدیریت رسمی سیستم های مدیریت (MCS) و اعتماد بین فردی. در تیم های مجازی (VTs) و بررسی پیامدهای آن می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که. علاوه بر MCS رسمی کمک به حمایت از اعتماد بین شخصی، اعتماد را قادر می سازد. تصویب و کارآیی MCS رسمی ناقص، از این رو گسترش و شکل دادن مجموعه ای از گزینه های کنترل است. که در دسترس هستند. به طور کلی، این مطالعه به ادبیات حسابداری افزوده می شود. با نادیده گرفتن اینکه چگونه MCS رسمی به مدیریت وظایف بسیار وابسته به آن در زمینه های پراکنده که در آن اعتماد بین فردی وجود دارد کمک می کند.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.