×

مفهوم فین تک | ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۳۵,۰۰۰ تومان

معاملات مجازی |ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۲۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی | ادبیات تحقیق

۱۰,۰۰۰ تومان

مسئولیت در حوزه پزشکی | پیشینه تحقیق

۱۰,۰۰۰ تومان

‫عدالت ترمیمی و تعامل اثربخش مردم با کارکنان مرزبانی بر امنیت مرزها‬‬‬

۱۲,۰۰۰ تومان
0