مفهوم هوش اجتماعی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش اجتماعی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۴ شهریور ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
11.5 صفحه
تعداد بازدید
3326 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم هوش اجتماعی

مفهوم هوش اجتماعی | تعداد صفحات: ۱۱.۵ صفحه

 

مفهوم هوش اجتماعی

مفهوم هوش اجتماعی دارای تعاریف متعددی است. ولی همگی آن‌ها در دو عامل با یکدیگر مشترک هستند. این دو عامل شامل موارد زیر بودند:مفهوم هوش اجتماعی

۱-شامل آگاهی از دیگران.

۲-سازگاری افراد با دیگران و موقعیت‌های اجتماعی.

هوش اجتماعی را توانایی به کار‌گیری مهارتهای ارتباطی دوستانه با دیگران، رفتارهای اجتماعی و همدلی با دیگران تعریف می‌کنند. هوش اجتماعی به معنی درک دیگران و رفتار خردمندانه در ارتباطات با دیگر افراد است. این تعریف دارای بعد شناختی (فهمیدن و درک کردن دیگران) و رفتاری (چگونه رفتار کردن و تنظیم احساسات دیگران) است(عنایتی و همکاران، ۱۳۹۷).

هوش اجتماعی برای نخستین بار توسط ثراندایک در سال ۱۹۲۰، معرفی شد. اون هوش اجتماعی را یک مفهوم انتزاعی معرف کرد. از نظر وی هوش اجتماعی توانایی درک دیگران و ایجاد یک رفتار معقول با آنان است. زمانی که فردی توانایی درک دیگران را دارد و یک رفتار عاقلانه از خود نشان دهد دارای هوش اجتماعی است(احمدی زاده شهربابکی و همکاران، ۱۳۹۵).

مفهوم هوش اجتماعی

نوع شناسی هوش هیجانی

در نوع شناسی هوش، به انواع متنوع و مختلفی اشاره شده است که برخی از آنها هوش را شامل هوش طبیعی، هوش معنوی، هوش ذهنی، هوش هیجانی و … می دانند. یکی از این هوش ها که به اشتباه معادل با هوش عاطفی و هیجانی قلمداد می کنند. و به جای هم استفاده  می کنند، هوش اجتماعی است. در حالی که هوش اجتماعی علیرغم شباهت با دیگر هوش ها، اخص تر از هوش عاطفی یا هیجانی بوده. و دارای ویژگی ها و شاخص های منحصر به فرد است. ریشه نظریه ی هوش اجتماعی به دوره آغاز حرکت های مربوط به بررسی و مطالعه هوش انسان مرتبط است.

ثرندایک استاد روان شناسی دانشگاه کلمبیا یکی از اولین کسانی است. که هوش اجتماعی را شناخت و آن را هوش اجتماعی نامید. او هوش اجتماعی را توانایی درک و مدیریت کردن مردان و زنان، پسران و دختران برای تعامل و ایجاد روابط انسانی برشمرد. هوش اجتماعی اصطلاحی است که به توانایی درک دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران. و به کار گیری آن در تعاملات اجتماعی ساز گارانه اشاره می کنند. بر اساس یافته های گلمن’ افرادی که از هوش اجتماعی بالا برخوردارند. می دانند که چگونه هیجانات و احساسات خود و دیگران را کنترل و هدایت کنند(شیخ الاسلامی، ۱۳۹۸).

ابعاد هوش اجتماعیمفهوم هوش اجتماعی

در تعریف ثراندایک دو بعد معرف هوش اجتماعی بود. این دو بعد عبارت بودند از:

۱-توانایی درک دیگران.

۲-رفتار عاقلانه نسبت رفتار و تعاملات انسانی.

ادامه تعریف مفهوم هوش اجتماعی

هوش اجتماعی به عنوان یکی دیگر از انواع هوش که در سال‌های اخیر به آن پرداخته شد. مفهوم هوش اجتماعیاین مفهوم نشان‌دهنده قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران  می انجامد. افراد با هوش اجتماعی بالا معمولا روابط اجتماعی موفق تری را ایجاد می کنند(دستگیر و همکاران، ۱۳۹۸).

هوش اجتماعی به معنی پرورش مهارت های اجتماعی در یک گستره وسیعی از امکانات است. هوش اجتماعی برای وصف کردن مهارت های یک فرد نسبت به تعامل با دیگران تعریف می شود. در این مفهوم ترکیبی از عبارت‌ها و توانایی‌ها خواهد بود و توانمندی ذهنی اجتماعی یکی از عناصر هوش است.در این رابطه گفته شده است که هوش انسان خصیصه‌ای ثابت نیست. و هر فردی از یک میزان هوش اجتماعی برخوردار است. میزان هوش اجتماعی در اثر دخالت عوامل محیطی تجلی‌یافته و گسترش افقی پیدا می‌کند. بنابراین هوش اجتماعی در شرایط مناسب محیطی براساس میزان استعداد ذهنی رشد می نماید. افراد با هوش اجتماعی بالا  از حداکثر استعداد ذهنی استفاده می کنند(امیرخانی و سلمان، ۱۳۹۵).

مفهوم هوش اجتماعی

ابعاد هوش اجتماعی

هوش اجتماعی مبین ویژگی هایی است که فرد بر اساس آنها روابط بین خود و دیگران را مدیریت می کند. هوش اجتماعی شامل چهار بعد است. این چهار بعد عبارتند از:

۱-پردازش اطلاعات اجتماعی.

۲- آگاهی اجتماعی.

۳- مهارت های اجتماعی.

۴-مطلوبیت اجتماعی.

پردازش اطلاعات اجتماعی : یعنی توانایی درک و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران. آگاهی اجتماعی : درک مناسب از نگرانی ها و احساسات سایرین از ارکان موفقیت در فعالیت های اجتماعی. مهارت های اجتماعی: حساسیت به دیگران، برای کسب عملکرد شغلی برتر، توانایی شناخت نیازهای دیگران. و در نهایت توانایی شناسایی نگرانی های دیگران. مطلوبیت اجتماعی : این مؤلفه چگونگی تعامل با افراد در موقعیت های هیجانی را نشان می دهد. هوش اجتماعی دارای مؤلفه های ادراکی، تحلیلی – شناختی و رفتاری (مهارت ها) است(شیخ الاسلامی، ۱۳۹۸)

مفاهیم قابل درک برای هوش اجتماعی

هوش اجتماعی به هوش شناختی و هیجانی بسیار نزدیک است. در حقیقت هوش اجتماعی، از آگاهی اجتماعی و انعطاف‌پذیری اجتماعی تشکیل می شود. این مفهوم بخش گسترده‌ای از منبع دانش است که به وسیله آن، مشکلاتی که فرد در دنیای فیزیکی و اجتماعی با آن روبه‌رو می‌شود را حل می‌کند. بخش اصلی هوش اجتماعی در مهارت‌های اجتماعی ریشه دارد. برای هوش اجتماعی سه مفهوم قابل درک است. این سه مفهوم عبارتند از(نایب پور، ۱۳۹۷):

۱-پردازش اطلاعات اجتماعی.

۲-توانایی درک و فهم اطلاعات اجتماعی.

۳-پیش بینی رفتار و احساسات دیگران.

هوش اجتماعی یک بعد یا بخشی از هوش است. که در سایه روابط افراد در محیط‌های گوناگون ایجاد می شود. هوش اجتماعی، توانایی درک و کنترل هیجانات و احساسات فرد می باشد. این مفهوم در جهت کمک به فعالیتهای فکری، تصمیم‌گیری و ارتباطی کمک می کند و بدیهی است در موقعیتهای اجتماعی متفاوت، رفتار یکسانی از افراد مشاهده نمی‌شود. این مفهوم قدرت شناخت و درک رفتار دیگران را افزایش می دهد. با وجود این متغیر افراد در ارتباط و تعامل با دیگران تصمیم گیری بهتری از خود نشان می دهند. هوش اجتماعی معمولا در قالب توانمندی ایجاد می شود(طولابی و زارعی، ۱۳۹۵).

مفهوم هوش اجتماعی به عنوان توانایی برقراری ارتباط

در تعریفی دیگر هوش اجتماعی عبارت است از توانایی برقراری روابط بین فردی در گروه و همکاری با دیگران.

در این حالت استفاده از توان ذهن و جسم برای برقراری ارتباط با دیگران و درک بهتر آنان هوش هیجانی است. مفهوم هوش هیجانی همراه با رشد و توسعه روابط بین فردی و رفتار دوستانه یا دیگران نیز تعریف می شود. در حقیقت مفهوم هوش هیجانی نشان دهنده ایجاد روابط سالم و سیاست برقرار کردن رابطه خوب با دیگران است. مفهوم هوش اجتماعی  به طور گسترده‌ای به عنوان یک نوع هوش در تعاملات انسانی می باشد. مفهوم هوش هیجانی به دو بخش نیز قابل تقسیم است (احمدی زاده شهربابکی و همکاران، ۱۳۹۵). این دو بخش عبارت هستند از:

۱-هوش درون فردی.

۲-هوش بین فردی

هوش بین فردی شامل دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران است. مؤلفه‌های هوش اجتماعی در این حالت مهم به نظر می رسد. این مولفه عبارتند از(عنایتی و همکاران، ۱۳۹۷):

۱-پردازش اطلاعات اجتماعی: یعنی توانایی درک و فهم و پیش‌بینی و احساسات دیگران.

۲-آگاهی اجتماعی: درک مناسب از نگرانی‌ها و احساسات از ارکان موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی.

۳-مهارت‌های اجتماعی: حساسیت به دیگران، برای کسب عملکرد شغلی برتر.

۴-توانایی شناخت نیازها و نگرانی های دیگران .

مبانی نظری هوش هیجانی

خمش آیا و همکاران در سال ۱۳۹۹ در نظریه خود به بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و هوش اجتماعی پرداختند. این محققین اثبات کردند که پیشرفت تحصیلی بر هوش اجتماعی اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیر پیشرفت تحصیلی می توان سطح هوش اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح متغیر پیشرفت تحصیلی تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح هوش اجتماعی نیز تغییر کند.

ادامه

محرابی  همکاران در سال ۱۳۹۹ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای پردازش اطلاعات اجتماعی، میزان آگاهی اجتماعی میزان مهارتهای اجتماعی را با هوش اجتماعی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای پردازش اطلاعات اجتماعی، میزان آگاهی اجتماعی میزان مهارتهای اجتماعی می توانند بر سطح هوش اجتماعی اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای پردازش اطلاعات اجتماعی، میزان آگاهی اجتماعی میزان مهارتهای اجتماعی دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر هوش اجتماعی نیز وجود دارد.

مبانی نظری هوش هیجانی در مطالعه فلاحی و همکاران

فلاحی و همکاران در سال ۱۳۹۸ در نظریه خود اثبات کردند که هوش اجتماعی می تواند تحت تاثیر شفقت درمانی و باورهای معرفت شناختی قرار گیرد. به عبارتی هوش اجتماعی معمولا با تغییراتی که در متغیرهای شفقت درمانی و باورهای معرفت شناختی  ایجاد می شود. دچار تغییر می شود. زمانی که مدنظر باشد سطح هوش اجتماعی را تغییر داد. پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای شفقت درمانی  و باورهای معرفت شناختی را تغییر کند.

بعد

وطن دوست و علیرضایی در سال ۱۳۹۹ استدلال کردند که زمانی می توان هوش اجتماعی را بهبود داد که به متغیرهای عامل راهبردی، عامل دانشی و عامل رفتاری توجه شود. زمانی که به متغیرهای عامل راهبردی، عامل دانشی و عامل رفتاری  و عامل انگیزشی توجه می شود، معمولا سطح هوش اجتماعی دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای عامل راهبردی، عامل دانشی و عامل رفتاری مثبت باشد معمولا سطح هوش اجتماعی بهبود می یابد.

مبانی نظری هوش هیجانی در مطالعه قادری و همکاران ۱۳۹۹

قادری و همکاران در سال ۱۳۹۹ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر هوش اجتماعی از متغیرهای ادراک، ارزیابی، مدیریت و بیان احساسات  تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای ادراک، ارزیابی، مدیریت و بیان احساسات می تواند. در سطح هوش اجتماعی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح هوش اجتماعی به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای ادراک، ارزیابی، مدیریت و بیان احساسات می تواند مفید باشد.

احمدی زاده شهر بابکی و همکاران ( ۱۳۹۹ ) متغیر جهت گیری دینی را در ارتباط با هوش اجتماعی مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیر جهت گیری دینی معمولا می توانند بر سطح هوش اجتماعی اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح جهت گیری دینی می توان انتظار داشت که سطح متغیر هوش اجتماعی نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که هوش اجتماعی در نهایت با تاثیر پذیری از متغیر جهت گیری دینی می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

مهدوی نجم آبادی و همکاران در سال ۱۳۹۹ اثبات کردند که هوش اجتماعی با متغیرهای پردازش دیداری فضایی، خودکارآمدی و اضطراب  ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای پردازش دیداری فضایی، خودکارآمدی و اضطراب  دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر هوش اجتماعی آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای پردازش دیداری فضایی و خودکارآمدی و  اضطراب  بر هوش اجتماعی هم جهت بوده و سبب تقویت هوش اجتماعی می شود.

مبانی نظری هوش هیجانی در مطالعه سهیلی و همکاران ۱۳۹۹

سهیلی و همکاران ( ۱۳۹۹ ) اشاره کرد که هوش اجتماعی تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای پردازش اطلاعات ‌اجتماعی، آگاهی ‌اجتماعی و مهارت اجتماع تغییر می کند. آنگاه سطح متغیر هوش اجتماعی نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای پردازش اطلاعات ‌اجتماعی، آگاهی ‌اجتماعی و مهارت اجتماع اثرگذاری خود را بر روی متغیر هوش اجتماعی. براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای پردازش اطلاعات ‌اجتماعی، آگاهی ‌اجتماعی و مهارت اجتماع ارتباط همسویی را با متغیر هوش اجتماعی دارند. آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح هوش اجتماعی می شود.

ادامه

دستگیر و همکاران ( ۱۳۹۸) این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای سبک های شناختی تنظیم هیجان می توانست بر تغییر در سطح هوش اجتماعی اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیر سبک های تنظیم هیجان سازگار دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر هوش اجتماعی نیز بهبودیابد. در صورتی که رابطه متغیر های بهبود وضعیت خانوادگی و افزایش کارایی هیجانی و عاطفی با متغیر هوش اجتماعی همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر هوش اجتماعی با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

مبانی نظری هوش هیجانی در مطالعه نایب پور ۱۳۹۷

نایب پور ( ۱۳۹۷ ) اثبات کرد که متغیر هوش اجتماعی تحت تاثیر برخی از ابعاد قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- صمیمت اجتماعی.

۲- مهارتهای ارتباطی.

این محققین اثبات کردند زمانی که هر یک از ابعاد صمیمت اجتماعی و مهارت های ارتباطی بیان شده دچار تغییر شود، آنگاه می توان انتظار داشت که این تغییر با سطح هوش اجتماعی در ارتباط باشد.

شهبازیان خونیق و حسنی ( ۱۳۹۶ ) در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در هوش اجتماعی دریافتند که معمولا هوش اجتماعی می تواند تحت تاثیر متغیرهای هوش اخلاقی و گرایش به خشونت قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای هوش اخلاقی و گرایش به خشونت معمولا سبب تغییر در سطح هوش اجتماعی می شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام شده معمولا سطح هوش اجتماعی نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح هوش اجتماعی کاهش خواهد یافت.

مبانی نظری هوش هیجانی در مطالعه طولابی و زارعی ۱۳۹۵

طولابی و زارعی در سال ۱۳۹۵ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین هوش اجتماعی و متغیر های رفتار مدنی- تحصیلی یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای کارامدی جمعی و میزان همکاری در جمع و نیز سطح بهره مندی  دچار تغییر می شود. آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر هوش اجتماعی نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیر خودکارامدی جمعی می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند. که در جهت تقویت هوش اجتماعی اقدام نمایند.

امیرخانی و سلمان ( ۱۳۹۵ ) در مطالعه خود ارتباط متغیر روابط اجتماعی و هوش اجتماعی را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که. متغیر هوش اجتماعی در نهایت تحت تاثیر متغیر روابط اجتماعی می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیر روابط اجتماعی در سازمان هم جهت با هوش اجتماعی باشد، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر هوش اجتماعی نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر هوش اجتماعی کاهش یابد.

مفهوم هوش اجتماعی لامن ۲۰۲۲

لاومن (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که عدم تعریف ساختارها به طور مداوم هوش هیجانی را کند می کند. ارزیابی توانایی های اجتماعی در کار با افراد دارای علایق اجتماعی و کارآفرینی سطح هوش هیجانی را تنظیم می کند. معیارهای موجود توانایی‌های اجتماعی برای اندازه گیری هوش هیجانی را قابل بررسی می داند.

حسنی و موسکونی (۲۰۲۲) بیان داشتند قابلیت پویا زمینه نوظهور برای شرکت هایی است که به هوش هیجانی نیاز دارند. شرکت‌هایی با قابلیت‌های پویایی کمی برای ارتقای عملکرد سازمانی با چالش‌های بقای زیادی در حوزه هوش هیجانی مواجه هستند. شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) می‌توانند قابلیت‌های پویای خود را از طریق مکانیسم‌های هوش هیجانی تقویت نمایند. فرآیندهای هوش هیجانی شامل برنامه‌ریزی، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات است.

مفهوم هوش اجتماعی تینانگسیه و همکاران ۲۰۲۲

تینانگسیه و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که هوش مختلف باعث ایجاد تفاوت در مهارت های ارتباطی است. سطح هوش درون فردی و بین فردی بر مهارت های ارتباطی اثرگذار است. این موضوع می تواند اطلاعاتی را در اختیار مربیان برای ارائه خدمات مناسب قرار دهد.

مادالاه(۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که مربیان باید هوش هیجانی را به منظور توسعه مهارتهای تدریس لازم از خود نشان دهند. مراحل هوش هیجانی افراد نسبت به توانایی های شناختی مرسوم در برخورد با موضوعات مختلف مهم تر است. سطح آگاهی افراد نسبت به هوش هیجانی و ویژگی‌های جمعیت شناختی پایین بود. هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت اجتماعی از گزاره های اثرگذار بر یکدیگر است.

مفهوم هوش اجتماعی ما و همکاران ۲۰۲۲

ما و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که هوش اجتماعی یک دارایی برای محیط اجتماعی مورد تایید است. مطالعات تایید کردند که هوش اجتماعی در برنامه های انتخاب و آموزش ادغام کنند. افراد با هوش اجتماعی بالا ممکن است تحت شرایط خاصی این قدرت عاطفی را به طور موثر اعمال نکنند. طرد شدن در محل کار، یک تهدید برجسته برای نیاز به تعلق، ممکن است مانع اجرای EI کارکنان شود. طرد هفتگی محل کار، رابطه بین سطح عمومی هوش اجتماعی کارکنان و اجرای هفتگی هوش اجتماعی آنها را تضعیف می‌کند

دهیمولیا و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که بهزیستی اجتماعی و عاطفی از جنبه های مهم و جدایی ناپذیر هوش اجتماعی است. ربات‌های گفتگوی مکالمه، دستیاران مجازی و روبات‌های کمک‌کننده اجتماعی، به طور فزاینده‌ای بر هوش اجتماعی اثرگذار است. مسائل مربوط به شرایط روانی (مانند افسردگی یا اضطراب) و تعاملات اجتماعی (به عنوان مثال، تنهایی یا انزوای اجتماعی) بر هوش اجتماعی اثرگذار است.

مفهوم هوش اجتماعی در مطالعه بنف و همکاران ۲۰۲۲

بنف و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که توسعه و کاربردهای هوش مصنوعی بر هوش اجتماعی اثرگذار است. پیامدهای اخلاقی، قانونی، اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر هوش اجتماعی قرار دارد. انتشارات هوش مصنوعی از گزاره های مرتبط با هوش اجتماعی است. توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی برای جلب اعتماد و پذیرش بهتر توسط کاربران نهایی به هوش اجتماعی مرتبط است.

پنیما و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که ابزار هوش اجتماعی بر ادراک عواطف افراد اثرگذار است. درک عواطف، بیان عاطفی، مدیریت هیجانات، استفاده از عواطف و آگاهی و روابط اجتماعی متمرکز تحت تاثیر هوش اجتماعی قرار دارد.

مفهوم هوش اجتماعی در مطالعه بخاری و میونگ ۲۰۲۲

بخاری و میونگ(۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که روابط مستقیم و غیرمستقیم بین هوش مصنوعی و هوش اجتماعی برقرار است. نوآوری اجتماعی و تصمیم‌گیری هوشمند نیز تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار دارد. نوآوری های اجتماعی باید در فرآیند تصمیم گیری دخیل باشد. زیرا تصمیم گیری هوشمند چنین داده های جمع آوری شده را با کارآفرینان قسمت می کند و بر هوش اجتماعی اثرگذار است.

کردی و حمدی (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که هوش هیجانی یک موضوع مستقل می باشد. و در بررسی ساختارهای سازمانی هوش هیجانی دارای اهمیت و ضرورت می باشد. هوش هیجانی به عنوان بخشی از شناخت یا فعالیت های شناختی انسان به شمار می رود. شامل عملکردهای مغز مانند حافظه می شود. تفکر، حل مسئله و تصمیم گیری. این شامل هوش نیز می شود.

مفهوم هوش اجتماعی ولیامسونو و همکاران ۲۰۲۲

ویلیامسونو همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که اشتیاق کارآفرینی می تواند بر هوش هیجانی تأثیر بگذارد. هوش هیجانی می تواند نتایج در سطح شرکت را بهبود بخشد، با این حال اطلاعات کمی در مورد چگونگی تشخیص سریع تغییر در اشتیاق از ارتباطات کارآفرینان وجود دارد. هوش هیجانی سبب می شود که احساسات مثبت شدید کاهش یابد. احساسات مثبت شدید در کنار اشتیاق عاطفی معمولا تحت تاثیر هوش اجتماعی قرار گیرد.

مبانی نظری مطالعات ISI

جاب و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که هوش اجتماعی با انگیزش در ارتباط است. در حالتی که انگیزش تقویت می شود، می توان انتظار داشت که هوش اجتماعی بهبود یابد. ماریاچر  و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که هوش اجتماعی در افراد با متغیرهای متنوعی در ارتباط است. گزینه های ارتباطی که افراد انتخاب می کنند، معمولا سبب بهبود هوش اجتماعی می شوند. سارکانی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که هوش اجتماعی می تواند با کیفیت ارتباطات افراد در ارتباط باشد. افرادی که از ارتباطات بالاتری برخوردار هستند، معمولا از کیفیت بهتری در هوش اجتماعی برخوردارند. سکورا و سودرسکا (۲۰۲۱) اثبات کردند که هوش اجتماعی با ارتباطات اجتماعی مرتبط است. افراد با ارتباطات اجتماعی قوی معمولا، هوش اجتماعی قوی نیز دارند. حسن و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که بازی  می تواند در بهبود سرمایه اجتماعی اثرگذار باشد. زمانی که کودکان از ابزار بازی استفاده می کنند، سرمایه اجتماعی بالاتری دارند.

سالگئورو و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که هوش اجتماعی با قضاوت اجتماعی در ارتباط است. آنها انتظار داشتند که قضاوت اجتماعی بهتر معمولا از هوش اجتماعی بالاتری می آید. پائولوزو (۲۰۲۰) اثبات کردند که هوش هیجانی با قابلیت های یادگیری اجتماعی در ارتباط است. همچنین هوش هیجانی با فرهنگ ساخته شده در شرکت نیز ارتباط دارد. شرکت هایی که هوش هیجانی بهتری دارند، معمولا عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.

غفور و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که حمایت اجتماعی با هوش هیجانی در ارتباط است. سازمان هایی که هوش هیجانی بالاتری در کارکنان خود می سنجند معمولا کیفیت بهتری از سلامت را ارایه می دهند. صیف الهی و اسکندری (۲۰۲۱) اثبات کردند که هوش هیجانی معمولا با قابلیت اجتماعی در ارتباط است. دینگ و شی (۲۰۲۱) اثبات کردند که هوش هیجانی می تواند بر بهبود قابلیت های افراد اثرگذار باشد. السوقایر (۲۰۲۱) اثبات کردند که هوش اجتماعی با تعهد سازمانی در ارتباط است. همچنین هوش هیجانی با رضایت شغلی در ارتباط است. معمولا هوش هیجانی بهتر به رضایت شغلی بالاتر منجر می شود.

مطالعات سال ۲۰۲۰

کاتو و همکاران  در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود به بررسی رابطه مشاغل کاری کارمندان و هوش اجتماعی پرداختند. این محققین اثبات کردند که خلاقیت و بهره وری  در کنار عملکرد سازمانی بر هوش اجتماعی اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای خلاقیت و بهره وری  می توان سطح هوش اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر کند، می توان انتظار داشت که سطح هوش اجتماعی نیز تغییر کند.

همچنین کاتو و همکاران در نظریه خود اثبات کرد که هوش اجتماعی تحت تاثیر خرد داخلی قرار دارد. هوش اجتماعی سبب ارتقا مشاغل کاری کارمندان می شود. هوش اجتماعی می تواند سبب بهبود عملکرد سازمانی شود. همچنین هوش اجتماعی بهره برداری سازمان از منابع انسانی را تقویت می کند. این محققین استدلال کردند که هوش اجتماعی می توان بر خلاقیت کارکنان سازمانی اثرات معنی داری ایجاد نماید. همچنین این هوش اجتماعی می تواند محیط سازمانی را پویا نماید. علاوه بر این هر تغییر در سطح هوش اجتماعی می تواند رهبری سازمانی را بهبود دهد. در مجموع رهبری اجتماعی تحت تاثیر نوع استراتژی درون سازمانی و هم تغییرات محیط اجتماعی باز می گردد.

مک دونالد و پیرسون

مک دونالد و پیرسون در سال ۲۰۱۹ اثبات کردند. که متغیرهای هوش مصنوعی  و تعاملات اجتماعی می توانند هوش اجتماعی را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای هوش مصنوعی و تعاملات اجتماعی مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی در سطح هوش اجتماعی سازمان شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای هوش مصنوعی و تعاملات اجتماعی و متغیر هوش اجتماعی با یکدیگر مرتبط هستند.

جاب و همکاران در سال ۲۰۱۹  در نظریه خود اثبات کردند که هوش اجتماعی معمولا می تواند. توسط متغیرهای سبک دلبستگی و وابستگی اضطراب مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای سبک دلبستگی و وابستگی اضطراب معمولا می تواند سبب تغییرات در سطح متغیر هوش اجتماعی شود.

لی و همکاران در سال ۲۰۱۸ اثبات کردند که هوش اجتماعی تحت تاثیر متغیرهای شناخت اجتماعی و کنترل فراشناختی قرار می گیرد.  به عبارتی متغیرهای شناخت اجتماعی و کنترل فراشناختی می توانند بر هوش اجتماعی اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح هوش اجتماعی بهتر است سطح متغیرهای شناخت اجتماعی و کنترل فراشناختی دچار تغییر شود.

مبانی نظری هوش هیجانی در مطالعه سالاورا و همکاران  ۲۰۱۷

براون در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود ارتباط بین متغیر توانایی شناختی را با هوش اجتماعی اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیر توانایی شناختی می توانند بر سطح هوش اجتماعی اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیر توانایی شناختی دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر هوش اجتماعی نیز وجود دارد.

سالاورا و همکاران در سال ۲۰۱۷ در مطالعه خود به اثبات رابطه بین هوش اجتماعی و متغیر مهارت های اجتماعی پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه های خود یک رابطه معنی دار بین متغیر هوش اجتماعی و مهارت های اجتماعی  به وجود آمد. به عبارت دیگر این محققین اثبات کردند که متغیر مهارت های اجتماعی با هوش اجتماعی در ارتباط است و یا بر آن تاثیر خواهد داشت.

مک دونالد و پیرسون در سال ۲۰۱۹ اثبات کردند که متغیرهای هوش مصنوعی  و تعاملات اجتماعی می توانند هوش اجتماعی را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای هوش مصنوعی و تعاملات اجتماعی مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی در سطح هوش اجتماعی سازمان شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای هوش مصنوعی و تعاملات اجتماعی و متغیر هوش اجتماعی با یکدیگر مرتبط هستند.

جاب و همکاران ۲۰۱۹

جاب و همکاران در سال ۲۰۱۹  در نظریه خود اثبات کردند که هوش اجتماعی معمولا می تواند توسط متغیرهای سبک دلبستگی و وابستگی اضطراب مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای سبک دلبستگی و وابستگی اضطراب معمولا می تواند سبب تغییرات در سطح متغیر هوش اجتماعی شود.

لی و همکاران در سال ۲۰۱۸ اثبات کردند که هوش اجتماعی تحت تاثیر متغیرهای شناخت اجتماعی و کنترل فراشناختی قرار می گیرد.  به عبارتی متغیرهای شناخت اجتماعی و کنترل فراشناختی می توانند بر هوش اجتماعی اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح هوش اجتماعی بهتر است سطح متغیرهای شناخت اجتماعی و کنترل فراشناختی دچار تغییر شود.

مبانی نظری هوش هیجانی در مطالعه لافین و باری ۲۰۱۶

لافین و باری ( ۲۰۱۶ ) هوش اجتماعی را در ارتباط با متغیرهای پرخاشگری و موقعیت اجتماعی مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر هوش اجتماعی با متغیرهای پرخاشگری و موقعیت اجتماعی در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیرهای پرخاشگری و موقعیت اجتماعی قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

پینتو و همکاران در سال ۲۰۱۴ اثبات کرد که متغیرهای توانایی، تجربه، انگیزه، موقعیت های بین فردی  بر هوش اجتماعی اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند. که متغیرهای انگیزه و موقعیت های بین فردی  می توانند بر میزان هوش اجتماعی اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر هوش اجتماعی با متغیرهای توانایی، تجربه در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محقین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیر  های توانایی، تجربه می توان شاهد تغییر در سطح متغیر هوش اجتماعی بود.

منابع

احمدی زاده شهر بابکی، مهرنوش؛ سفیدگری، سیما؛ عبدی، اعظم(۱۳۹۵). مقایسه هوش اجتماعی و جهت گیری دینی در بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع متوسطه ی شهر کرج، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، شماره ۳، ص ۶۴-۷۱.

امیرخانی، مرضیه؛ سلمان، زهرا (۱۳۹۵). بررسی تأثیر آموزش یک دوره حرکات منتخب ریتمیک و بازیهای رایانه‌ای بر هوش اجتماعی نوجوانان دختر، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره ۲۴، صص۲۰۱-۲۱۴

بسطام کیش، مهدی و افتخارزاده، علی و اسماعیلی مهر، حمیدرضا و جمالیان زاده، سید برزو(۱۳۹۸). بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین افراد وسواس و غیر وسواس شهر سیسخت در سال ۱۳۹۸،ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی،بابل

خمش آیا، احمد و سلیمی، ندا و ناروئی، احمد(۱۳۹۹). تبیین رابطه بین هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه ایلام)،همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار،تهران

منابع انگلیسی مفهوم هوش اجتماعی

Job, X., Kirsch, L., Inard, S., Arnold, G., & Auvray, M. (2019). Spatial perspective taking is related to social intelligence and attachment style. Personality and Individual Differences, ۱۰۹۷۲۶.

Pinto, J. C., Faria, L., & do Céu Taveira, M. (2014). Social intelligence in Portuguese students: Differences according to the school grade. Procedia-Social and Behavioral Sciences, ۱۱۶, ۵۶-۶۲.

Loflin, D. C., & Barry, C. T. (2016). ‘You can’t sit with us:’Gender and the differential roles of social intelligence and peer status in adolescent relational aggression. Personality and Individual Differences, ۹۱, ۲۲-۲۶.

Salavera, C., Usan, P., & Jarie, L. (2017). Emotional intelligence and social skills on self-efficacy in secondary education students. Are there gender differences?. Journal of Adolescence, ۶۰, ۳۹-۴۶.

Lee, J., Kralik, J. D., & Jeong, J. (2018). A General Architecture for Social Intelligence in the Human Mind & Brain. Procedia computer science, ۱۴۵, ۷۴۷-۷۵۶.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.