مبانی نظری چابکی سازمان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
3 صفحه
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری چابکی سازمان

مبانی نظری چابکی سازمان — ۱۳۹۹/۰۶/۰۲۷– ساعت به روز رسانی —۱۲:۵۵

مبانی نظری چابکی سازمان از دیدگاه ژو و همکاران ۲۰۱۸

ژو و همکاران در سال ۲۰۱۸ در مطالعه خود چابکی سازمان را مورد بررسی قرار داد. این محققین دریافتند که چابکی سازمان در ارتباط با سیستم های اطلاعات کسب و کار قرار دارند. چابکی در سازمان در نهایت موجب بهره وری بیشتر آن می شود. زمانی که سیستم های اطلاعات کسب و کار در یک سازمان ضعیف شود چابکی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین چابکی سازمانی تحت تاثیر میزان ناپایداری بازار قرار دارند. تغییرات مداوم در بازار معمولا سطح ارایه خدمات مرتبط با چابکی را تحت تاثیر قرار می دهد. مزیت رقابتی یک سازمان وابسته به سطح چابکی سازمانی آن است. در این حالت چابکی از ابعاد زیر تبعیت می کند. این ابعاد عبارتند از:

۱-تغییرات مداوم.

۲-تغییرات سلایق مصرف کننده.

۳-تغییرات بخش کسب و کار.

۴-تغییرات سیستم های اطلاعاتی.

۵-حفظ مزیت رقابتی در سیستم.

۶-بهبود بهره وری سازمانی.

این محققین اثبات کردند که زمانی که سازمان دارای یک سیستم اطلاعات کسب و کار مناسب باشد، می تواند چابکی را در سطح بالاتری ارایه دهند. بهره وری بالاتر با چابکی در ارتباط است. سازمان های بهره ور تر معمولا چابک تر عمل می کنند. سازمان های چابک مزیت رقابتی بیشتری دارند و معمولا تحت سیستم های سازمانی عملکرد بهتری را ارایه می دهند. سازمان های چابک معمولا می توانند از استراتژی های کسب و کار خود چابکی دقیقی تعریف نمایند تا در هنگام بروز تغییرات بازاری از آن استفاده نمایند. در این میان همبستگی بین بخش های اجتماعی و بخش های فنی در سازمان ضروری به نظر می رسد. چرا که ابعاد همبستگی اجتماعی سطح عملیاتی شرکت ها را بالا می برد و زمینه های بهبود بهره وری را در آنها ایجاد می کند.

چابکی سازمان از دیدگاه سگارا و همکاران ۲۰۱۶

سگارا و همکاران در سال ۲۰۱۶ در مطالعه خود ارایه داد که چابکی سازمان عنصر حیاتی در سازمان است. چابکی سازمان با مدیریت دانش و فرایند اشتراک دانش در سازمان ارتباط دارد. سازمان هایی که از مدیریت دانش کافی برخوردار بودند می توانستند بهره وری خود را بروز دهند. این سازمان ها در بازیابی دانش بهتر عمل می کنند. چابکی سازمان در این حالت توانایی شرکت در پاسخ به تغییرات سریع در بازار تعریف می شد. رابطه ساختارهای مدیریت دانش با سایر متغیرهای سازمانی قابل تعریف بود. معمولا سازمان های با قابلیت چابکی دانش محوری بیشتری را گزارش می دهند.

چابکی سازمانی به منزله جستجو و بازیابی دانش

چابکی سازمانی، جستجو و بازیابی دانش مرتبط را تسهیل می کن. چابکی سازمانی کسب و کار را قادر می سازد تا این دانش را برای توسعه خدمات و محصولات با کیفیت بالا و یا واکنش به ظهور رقبای جدید استفاده نماید. این کار یک مدل تحقیقاتی را ایجاد می کند که رابطه بین ساختارهای مدیریت دانش، چابکی سازمانی و عملکرد شرکت را نشان می دهد.  این مطالعه در نظریه خود ارایه داد که چابکی سازمانی اشاره به توانایی شرکت در سرعت تغییر یا انطباق در پاسخ به تغییرات بازار است. چابکی سازمانی اساسا برای سازمان هایی که در حال تغییر شرایط هستند کاربرد دارد.

زمانی سازمان از عوامل تولید استفاده می کند، آنگاه برای دستیابی به اهداف سازمان نیاز به جمع آوری داده های مرتبط با تغییرات بازار دارد. در چابکی شرکت ها سریعا دانش خود را در هنگام پاسخ دادن به تغییرات محیط به روز رسانی می کنند. این وضعیت  مزیت رقابتی بالاتری خلق کرده و برخورد با مشکلات را تسهیل می کند. برای ارایه چابکی در سازمان مدیریت دانش رکن اساسی محسوب می شود. دانش در سازمان به دو صورت شکل می گیرد. این دو شکل عبارت بودند از:

۱-دانش درون سازمانی.

۲-دانش برون سازمانی.

اگرچه به نظر می رسد دانش در سازمان از ارزیابی و مشاهدات بیرونی حاصل می شود. اما به طور واقع سازمان ها باید از تجربیات، تخصص و فرآیندهای داخلی برای تفسیر این دانش خارجی استفاده کنند. این کار سبب می شود که دانش بیرونی به اطلاعات اقتصادی تبدیل شوند. در این حالت به کارگیری دانش به معنای ایجاد دانش خارجی در دسترس سایر افراد درون سازمان می باشد. درگام بعد اشتراک گذاری دانش سبب خلق دانش درون سازمانی می شود.

این دو نوع دانش به عنوان مواد اولیه سازمانی است که به شرکت ها در تولید محصولات نوآور کمک می کند و محصولات نوآوری توانایی شرکت در برخورد با تغییرات ناگهانی بازار را بیشتر می کند.

چابکی سازمان از دیدگاه راویچاندران ۲۰۱۸

راویچاندران در سال ۲۰۱۸ نظریه خود را در خصوص چابکی سازمانی ارایه داد. از دیدگاه این محقق چابکی سازمان و بهبود فن آوری اطلاعات امروزی ارتباط دارند. این محقق اثبات می کند که یکی از مسایل روز در حوزه مدیریت و تعیین استراتژی بازاری چابکی سازمانی می باشد. امروزه محیط تجاربی بسیار پویا و رقابتی عامل مهمی برای چابکی سازمانی است. سازمان هایی که در چنین محیط هایی قرار دارند برای دستیابی به استراتژی های خود هموارد در حال افزایش سرعت هستند. آنها چابکی را برای پیاده سازی در دو حوزه به کار می برند. این دو حوزه عبارتند از:

۱- تصمیم گیری.

۲- بهبود اقدامات موفقیت آمیز.

در این میان فناوری اطلاعات نقشی اصلی بازی می کند. فن آوری اطلاعات با بهبود و تسریع در روابط ساختار سازمانی سبب گسترش و اشتراک دانش از یک سو می شود. از سوی دیگر سرعت شرکت ها در تصمیم گیری را افزایش می دهد. امروزه درک محدودی از این مساله وجود دارد که فن آوری اطلاعات چگونه چابکی سازمان را افزایش می دهد. جواب در این موضوع نهفته است که فناوری قدرت جمع آوری و پزدازش داده های اولیه را افزایش می دهد.

همچنین الگوریتم های تصمیم گیری روند پردازش و ارایه راهکارها را افزایش داده است. فناوری با ساخت سیستم های دیجیتال سعی می نمایند که چابک تر شوند. همچنین با این کار ارتباط ظرفیت نوآوری شرکت با چابکی سازمان افزایش می یابد این محقق اثبات کرد که شرکت های با ظرفیت نوآوری بالاتر نسبت به سایر شرکت ها توانایی بیشتری در استفاده از سیستم های دیجیتال دارند. آن ها این سیستم های دیجیتال را بهبود چابکی خود استفاده می نمایند.

مبانی نظری چابکی سازمان از دیدگاه خوش لحن و اردبیلی ۲۰۱۶

خوش لحن و اردبیلی در سال ۲۰۱۶ در نظریه خود به موضوع چابکی سازمان پرداخت. وی استدلال کرد که چابکی سازمان نقش مهمی در ایجاد و بازیابی خدمات بازی می کند. با بهبود در چابکی سازمان می توان سطح خدمات بازیابی محصولات را بهبود بخشید. این موضوع می تواند در ارتباط با سبک رهبری در سازمان باشد. در نهایت چابکی بهتر در سازمان سبب بهبود استراتژی های بازیابی خدمات می شود.

 

 

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.