مفهوم چابکی سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
13 صفحه
تعداد بازدید
2903 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم چابکی سازمانی

مفهوم چابکی سازمانی– ۱۳ صفحه

چابکی سازمانی به معنی سرعت و انعطاف پذیری در پاسخ به تغییرات ناخواسته بازار می باشد. به­ طورکلی تعاریف زیادی از چابکی سازمانی وجود دارد. بااین‌وجود همه این تعاریف بر سرعت و انعطاف­پذیری به­ عنوان دو عامل کلیدی جهت رسیدن به چابکی تأکید می­کنند. به دلیل این­که چابکی مفهوم نسبتاً جدیدی است. تعریف مشترک از این مفهوم که موردپذیرش همگان باشد وجود ندارد. چابکی سازمان مانند هر مفهوم فراگیر دیگر نمی­تواند یک تعریف خاص داشته باشد(ابیلی و همکاران، ۱۳۹۴). مفهوم چابکی سازمانی به معنی داشتن توانایی تطبیق و مفهوم چابکی سازمانیپاسخ­گویی نسبت به تغییرات پیش­رو در محیط می­باشد(ابیلی و همکاران، ۱۳۹۴).

چابکی به معنای توانایی پاسخ­گویی و واکنش سریع و موفقیت ­آمیز به تغییرات محیطی است. چابکی در آغوش گیرنده تغییرات تهاجمی و رشدگرا است. این تغییرات محیطی می­تواند تغییرات تکنولوژیک و کاری یا تغییر نیاز مشتری باشد. سازمان­های چابک نه­ تنها باید پاسخ­گوی تغییرات موجود باشند. بلکه با یک آرایش ­بندی مناسب قادر به کسب مزایای رقابتی نیز باشند(سلطانی و همکاران، ۱۳۹۴)

چابکی عنصر براساس تغییر

تغییر، یکی از بزرگ ترین خصوصیات سازمان ها و مؤسسات در حوزه رقابتی امروز است. چایکی توانایی سازمان برای تغییر است. تا فرصتهایی را که بر اساس این تغییر ایجاد می شود مورد بهره برداری قرار دهد. سازمان چابک، سازمانی است که می تواند تغییر کند و خود را با تغییرات محیطی همچون یک راهبرد پیروزمندانه وفق دهد. در حالی که تحقیقات زیادی در مورد این که چابکی چیست. و چگونه سازمان ها می توانند چابک باشند. انجام نشده است. ولی همیشه پاسخ به چنین سوالاتی برای متخصصان و برای نظریه پردازان چابکی سازمانی بسیار حیاتی است. اندازه گیری شاخص برای برنامه ریزی راهبردی و تعیین میزان چابکی کنونی سازمان و تعیین نیاز سازمان به چایکی و شناسایی این شکاف و ایجاد فرمولی برای پر کردن این ضعف ضروری است.

محاسبه شاخص چابکی همان گونه که تعریف شده، بسیار مشکل است. زیرا باید در بطن تغییر ، این اندازه گیری انجام شود. بیشتر شاخص های چابکی رویکرد گذشته گرا دارند. یک روش متفاوت برای اندازه گیری چابکی استفاده از پیچیدگی به عنوان یک شاخص جایگزین برای اندازه گیری چابکی است. بنابراین چون چابکی، یک تغییر غیر قابل پیش بینی است، این رویکرد دیگر مناسب نخواهد بود. اگر چه روش های دیگر اندازه گیری چابکی نیز این ضعف را دارند، در صورتی این مشکل حل می شود. که اطلاعات کافی تجربی برای نشان دادن اینکه پیچیدگی با چابکی مشابه است وجود داشته باشد

مفهوم چابکی سازمانی به عنوان عنصر ایجاد احساس و ادراک

 

مفهوم چابکی سازمانیچابکی سازمانی به­ عنوان پارادایم جدید جهت مهندسی سازمان­ها و بنگاه­های رقابتی به کار می رود. سازمان چابک برای یادگیری مسائل نوین که باعث بهبود بهره­ گیری از فرصت­های جدید می­شود، نیاز دارد. اساس و بنیان سازمان چابک، یکپارچه ­سازی سیستم- فن­آوری اطلاعات است. در این حالت کارکنان، فرایندهای تجاری و تجهیزات، درون یک تشکیلات هماهنگ و انعطاف­ پذیر، جهت پاسخ­گویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط عمل می کنند. بنابراین از چابکی به ­عنوان پارادایم تجاری قرن بیست­ ویکم نام برده شده است. چابکی به­ عنوان یک استراتژی موفقیت­ آمیز و برنده، در دوران کنونی مطرح می­باشد(صادقیان و همکاران، ۱۳۹۱).

مفهوم چابکی سازمانی بارزترین ویژگی برای کسب توانایی

چابکی سازمانی، بارزترین ویژگی برای کسب توانایی تغییر فرایندها و مدل­های کسب‌وکار است. در سازمان­ها عوامل زیادی ممکن است به بسترسازی چابکی کمک نمایند. مدیریت دانش ومفهوم چابکی سازمانی هوش سازمانی از مهم­ترین عواملی هستند که می­توانند باعث چابکی در سازمان شوند. بالطبع هر سازمانی به ­منظور اینکه پاسخ­گوی نیازهای کارکنان و جامعه باشد ملزم است خود را با شرایط جدید وفق دهد. چابکی ازجمله ابزارهایی است که سازمان به‌وسیله آن می­تواند برای مواجهه با محیط بی­ثبات و غیرقابل ­پیش ­بینی از آن استفاده کند(ابیلی و همکاران، ۱۳۹۴).

هدف بررسی چابکی سازمانی این است که بر اساس محرک­های چابکی، قابلیت­های موردنیاز سازمان، جهت پاسخگویی به تغییرات شناسایی شوند(اسماعیلیان و مولوی، ۱۳۹۳). برای چابکی‌ سازمانی‌، محرک‌ها، توانمندی‌ها و توانمندسازهایی در نظر گرفته می‌شود. شناخت عواملی که سازمان را جهت کسب‌ چابکی‌ توانمند‌ می‌کند‌، کمک‌ شایانی‌ به سازمان‌ها به‌منظور دستیابی به توانایی کسب اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری مدیریت می‌کند. (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).

چابکی سازمان به معنی ارسال محصول مناسب

چابکی سازمان به معنی ارسال محصول مناسب در زمان مناسب با صرفه اقتصادی کافی است.  این متغیر به دنبال کسب توانایی جهت تغییر فرآیندها و مدلهای کسب و کار است. در سالهای اخیر راهبرد چابکی می تواند برای مهندسی مجدد شرکت ها در برابر تغییرات سریع بازار استفاده می شود. رویکردها و راه حل های ارایه شده برای چابکی سازمان باید بتواند قابلیت انطباق شرکت با تغییرات محیط را فراهم کند. در شرایطی که تغییرات محیطی سریع رخ می دهد، تمرکز بر چابکی سازمان از ضروری ترین مولفه های سازمانی است.

چابکی سازمان، یک پاسخ مناسب در قبال نیازهای مدام و در حال تغییر بازار می باشد. در بازارهای رقابتی چابکی سازمان سرعت کسب موفقیت را افزایش می دهد. همچنین چابکی در سازمان سبب تغییر در طرز تفکر و روابط سلسه مراتبی آنها می شود. چابکی سازمان براساس عناصر زیر می تواند مورد بررسی قرار گیرد. این عناصر عبارتند از(دلپسند و محقق، ۱۳۹۷):

۱-استفاده از فناوری های کارآمد.

۲-جریان تبدیل نهاده به ستاده.

۳-انجام تغییرات براساس نیازها و شرایط خاص.

سازمان چابک، به معنی توانایی سازمان در مواجهه با تغییرات مداوم بازار است. چابکی سبب می شود که هزینه های تولیدی سازمان کمتر شود و سهم بازاری بیشتری را به دست آورد. چابکی سبب می شودکه ارضا نیازمندی های مشتریان بهبود یابد و ارایه خدمات به آنها تسهیل شود.

ادامه

دستیابی سازمان ها به چابکی وابسته به فناوری اطلاعات است. سازمان ها از طریق چابکی می توانند برون سپاری بیشتری ارایه دهند. این نقش میانجی همسویی فناوری اطلاعات و نقش های تعدیل کننده پذیرش محاسبات ابری و انتقال دانش را به چابکی سازمانی نشان می دهد. وفاداری معمولا به طور مثبت با چابکی سازمانی وابسته به فناوری اطلاعات مرتبط هستند.

رابطه مثبت بین همسویی فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی معمولا در سازمان ها مورد تایید قرار می گیرد. چابکی سازمان با استفاده از رایانش ابری می توانند تغییرات را سریع تر درک نمایند. نقش تعدیل کننده انتقال دانش در پذیرش تغییرات سریع بازار و پاسخگویی به آن مبرهن شده است. انتقال دانش ضمنی چابکی سازمان را تسهیل می کند.

انتقال دانش صریح به طور منفی بر سطح تغییرات ناخواسته بازار اثرگذار است. این کار سرعت چابکی سازمان را افزایش می دهد. دستیابی سازمان‌ها به چابکی سازمانی به گزینه های زیاد فناور محور بستگی دارد. در این حالت سازمان می تواند با ایجاد برون سپاری گزینه های چابکی را بهبود دهد و آن ها را ترمیم نماید. برون‌سپاری فناوری اطلاعات یک گزینه مناسب برای سازمان ها در جهت تقویت چابکی سازمان می باشد(دنگو همکاران، ۲۰۲۱: ۱).

ادامه

سازمان ها به طور فزاینده ای به فناوری اطلاعات (IT) برای چابک ماندن در محیط کسب و کار امروزی متکی هستند. سوابق چابکی سازمانی را با ادغام پشتیبانی مدیریت ارشد، مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات در نظر می گیرند. این شاخص ها شامل حاکمیت ساختاری، مبتنی بر فرآیند، و حاکمیت رابطه‌ای است.

همچنین اثر شاخص های فناوری اطلاعات یعنی اکتشاف و بهره‌برداری فناوری اطلاعات بر چابکی اثرگذار است. حمایت مدیریت ارشد بر حاکمیت ساختاری اثرگذار است و جهت آن را برای چابکی سازمان تعیین می کند. حاکمیت مبتنی بر فرآیند و رابطه مثبت بر اکتشاف و بهره‌برداری فناوری اطلاعات تأثیر می‌گذارد و چابکی را تقویت می کند.

به عبارتی اکتشاف و بهره‌برداری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پشتیبانی مدیریت ارشد به طور مثبت بر چابکی سازمانی اثرگذار است. این اثرگذاری از طریق میانجیگری دوگانه حاکمیت مبتنی بر فرآیند و بهره‌برداری فناوری اطلاعات صورت می گیرد(ژن و همکاران، ۲۰۲۱: ۲).

مفهوم چابکی سازمان

قابلیت‌های مدیریت دانش قابلیت‌های مهمی در سطح سازمان برای ایجاد چابکی سازمان هستند. این چابکی است که سازمان‌ها را برای توسعه ظرفیت‌های لازم یعنی تغییرات بازار آماده می کند. برای انجام موفقیت‌آمیز فعالیت‌های تجاری چابکی سازمان  امری تسهیل کننده می باشد. قابلیت های مدیریت دانش به طور مثبت بر چابکی سازمانی و عملکرد تجاری تأثیر می گذارد.

قابلیت‌های مدیریت دانش نیز با واسطه چابکی سازمانی بر عملکرد کسب‌وکار تأثیر غیرمستقیم دارند. قابلیت زیرساخت دانش و قابلیت پردازش دانش – بر چابکی سازمانی و عملکرد تجاری اثرگذار است. بین قابلیت های مدیریت دانش و رابطه عملکرد تجاری اثرگذار است و این متغیرها به صورت میانجی بر روی چابکی سازمان اثرگذار است.

ادامه

عملکرد کسب‌وکار را می‌توان با توسعه فرهنگی – که توسط ساختار و فناوری دانش‌محور فعال می‌شود. چابکی سازمان اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان را تشویق می‌کند. وقتی کارکنان اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند، مستعد تکرار همان اشتباهاتی هستند که آنها و افراد دیگر قبلاً متعهد شده اند. این کار چابکی سازمان را کاهش می دهد. توانمندسازی فرآیند کسب‌وکار و برنامه‌های آموزش فنی به کارکنان اجازه می‌دهد تا دانش تجاری را به دست آورند و چابکی سازمانی را تقویت کنند. استراتژی‌هایی مانند آموزش متقابل می تواند از گزاره های مطرح برای چابکی سازمان باشد(رافی و همکاران، ۲۰۲۱: ۲).

فناوری اطلاعات از طریق نقش واسطه ای چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی اثرگذار است. چابکی سرمایه گذاری بازارمی تواند به تغییرات سریع محیط بازار پاسخ دهد. همسویی استراتژیک از گزینه های مهم مرتبط با چابکی سازمان می باشد. از سوی دیگر هر چه عملکرد سازمانی تقویت شود می تواند گزینه چابکی سازمان را نیز تقویت نماید. همسویی استراتژیک را بر چابکی اثر مثبت و معنی داری دارد.

در یک محیط نامشخص، همسویی استراتژیک تأثیر بیشتری بر چابکی سازمان دارد. پیوند همسویی-عملکرد استراتژیک سطح چابکی سازمان را پیش بینی می کند. پیوندهای مثبت استراتژیک همسویی-چابکی-عملکرد گزارش کرده است(پاندار، ۲۰۲۱: ۱).

مفهوم چابکی سازمان

همسان سازی فن‌آوری به دلیل مزایای بالای سازمانی عملیاتی و استراتژیک و رشد اقتصادی مهم است. این گزینه ها برای بهبود چابکی سازمان به کار می رود. رشد اقتصادی به دلیل توانایی بالای خود برای تغییر تقریباً تمام جنبه های عملیات درون سازمانی و بین سازمانی تاثیر می گذارد. جذب هوش مصنوعی می‌تواند منجر به بهبود نتایج سازمانی مانند چابکی سازمانی، چابکی و عملکرد شرکت شود.

معمولا عملکرد شرکت می تواند چابکی سازمان را تحت تاثیر قرار دهد و آن را بهبود دهد. همچنین چابکی سازمان تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار می گیرد و با توجه به انبار داده های موجود هوش مصنوعی می تواند پیش بینی کنندگی هایی در خصوص چابکی سازمان ارایه دهند(وامبا، ۲۰۲۲: ۲).

مبانی نظری چابکی سازمان

النوئامی و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که چابکی سازمان با رهبری در ارتباط است. رهبری تحول افرین می تواند سبب بهبود چابکی سازمان شود. همچنین در محیط دیجیتال، رهبری تحول آفرین می تواند از گزینه های مطرح برای بهبود چابکی سازمان باشد. سازمان هایی که از رهبری تحول آفرین استفاده می کنند معمولا از چابکی بالاتری برخوردار هستند. چابکی سازمان می تواند تحول دیجیتال را در سازمان ها بهبود دهد.

به عبارتی این تحول دیجیتال است که در نهایت چابکی در سازمان را ارتقا می دهد. از سوی دیگر رهبری تحول آفرین می تواند گزینه های چابکی را در سازمان تحت تاثیر قرار دهد. می توان بیان داشت که سبک رهبری از گزاره های مرتبط با ارتقای چابکی سازمان می باشد. ارتقای چابکی سازمانی در بخش عمومی می‌تواند تحول دیجیتال را افزایش دهد. چابکی سازمانی برای میانجیگری رابطه بین رهبری تحول آفرین دیجیتال و تحول دیجیتال به کار می رود. رهبری تحول آفرین دیجیتال و چابکی سازمانی به طور مثبت بر تحول دیجیتال تأثیر می گذارد. رهبری تحول آفرین دیجیتال بر چابکی سازمانی تأثیر می گذارد. درک پیشرفته ای از تأثیر رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی بر تحول دیجیتال و نقش استراتژی دیجیتال وجود دارد.

گریندر و همکاران ۲۰۲۲

گریندر و همکاران (۲۰۲۲) نشان دادند که  سازمان‌ها برای اندازه‌گیری، کنترل و مدیریت چابکی به شیوه‌ای بهبود مستمر تلاش می‌کنند. سبک مدیریتی ابزاری برای ارزیابی و بهبود مستمر شیوه های چابکی سازمان می باشد. توسعه ابزار از گزاره های مرتبط با چابکی در سازمان می باشد. چابکی سازمانی می تواند در سطوح فردی و تیمی به کار گرفته شود. دستیابی به چابکی سازمانی از گزاره های مطرح سازمانی می باشد. چابکی سازمان همچنین برای طراحی پشتیبانی ابزار در سازمان به کار می رود.

بگیوم (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که قابلیت فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی بر بخش های سازمانی اثرگذار هستند. مقیاس چابکی سازمانی از گزاره های مرتبط با قابلیت فناوری اطلاعات است. همچنین مقیاس عملکرد مدیریت دانش می تواند بر چابکی سازمان اثرگذار باشد. بعد شایستگی و پاسخگویی در سازمان ها می تواند گزاره های مرتبط با چابکی سازمان را تقویت کند.

اشتراک دانش به عنوان مقیاس مدیریت دانش می تواند از گزینه های بهبود چابکی سازمان باشد. همچنین تولید دانش در کنار اشتراک‌گذاری اطلاعات از گزاره های مرتبط با مقیاس چابکی سازمان می باشد. این گزاره ها در کنار یکدیگر می توانند چابکی سازمان را تقویت نمایند. همچنین سرعت در کنار تولید دانش می تواند گزاره های مرتبط با مقیاس چابکی سازمان را تقویت نماید. مقیاس مدیریت دانش و؛ در نهایت، زیربعد «تولید دانش» تأثیر آماری معنادار و مثبتی بر زیربعد «پاسخ» مقیاس چابکی سازمانی دارد.

مارهروئی و همکاران ۲۰۲۲

مارهروئی و همکاران (۲۰۲۲) نشان دادند شرکت‌ها با چالش‌های مهم مرتبط با بین‌المللی شدن بازارها در ارتباط هستند. محدودیت‌های نظارتی و رقابت شدید گزاره های چابکی سازمان را محدود می کنند. محیط سازمان با تغییرات سریع و فرار سطح چابکی را تغییر می دهد. چابکی سازمانی قابلیت کلیدی است که به شرکت ها اجازه می دهد تا با احساس تغییرات در محیط خود را خلق نمایند. با ایجاد چابکی سازمان ها به شیوه ای کارآمد و سریع، به طور مداوم سازگار می شوند. توانمندسازهای چابکی سازمانی از گزاره های مرتبط با بهبود وضعیت سازمانی هستند. توانمندسازهای چابکی سازمانی از طریق تجزیه و تحلیل عمیق اقدام به بهبود سطح کارایی می کنند. گزارش‌های شرکت‌های مشاوره و سازمان‌های دولتی نشان می دهد که چابکی سازمان از اصول اصلی برای پیشرفت می باشد.

یلدریان و همکاران ۲۰۲۲

یلدریان و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که عامل محیطی تأثیر زیادی بر سازمان ها دارد. چابکی سازمان در ساختارهایی سازمانی که دارای پویایی می باشند بهتر عمل می کند. به لطف چابکی سازمانی، شرکت ها می توانند در محیط سازمانی موثر تر عمل کنند. سازمان یادگیرنده می تواند از گزاره های بهبود چابکی سازمان در یک شرایط شرکتی باشد. شرکت های آینده فوق العاده نوآور و خلاق هستند. یک سازمان یادگیرنده جایگاه مهمی در سازگاری با محیط دارند و از الگوهای مرتبط با چابکی بهتر استفاده می کنند. استفاده از چابکی سازمانی می تواند برای شرکت ها ایجاد مزیت رقابتی نماید. استراتژی های کسب و کار و هم ایده های مرتبط با آن از گزاره های مرتبط با چابکی سازمان می باشد. توانایی ایجاد یک به روز رسانی موفق به یادگیری و چابک بودن سازمان منجر می شود.

عبدالرحمان و امام ۲۰۲۲

عبدالرحمان و امام (۲۰۲۲) درنظریه خود استعداد کرد که مدیریت استعداد بر چابکی سازمانی اثرگذار است. چابکی سازمانی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین مدیریت استعداد وجود دارد. به عبارتی مدیریت استعداد بر میزان چابکی سازمانی در شرکت‌ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. چابکی سازمانی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین مدیریت استعداد در شرکت ها دارد.

جنامیان ۲۰۲۲

جنامیان (۲۰۲۲) نشان دادند در فضای کسب و کار، سیستم های اطلاعاتی با چابکی سازمانی بهبود می یابند. قابلیت های سرویس های ابری بر چابکی سازمان اثرگذار است. نرم‌افزار به‌عنوان یک سرویس مهمترین گزینه بهبود چابکی سازمان است. اجرای صحیح، مزیت رقابتی از گزاره های چابکی سازمان می باشد. مدیران و عوامل تغییر باید قبل از استراتژی های راهبردی، به چابکی سازمان توجه کنند. یک سرویس اصلی مبتنی بر ابر می توانند بر چابکی سازمان اثرگذار باشند. کسب‌وکارها باید تغییرات لازم را در شرایط عملیاتی انجام دهند که عبارتند از استفاده از مدل‌های کسب‌وکار چابک. در یک حرکت استراتژیک مبتنی بر دانش، چابکی سازمان از گزینه های مطرح برای بهبود سازمانی می باشد. در محیط کسب و کار، چابکی سازمانی از گزاره های مطرح برای بهبود ساختار سازمانی می باشد.

داباس و ماسلیم ۲۰۲۲

داباس و ماسلیم (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که رهبری استراتژیک مؤثر می تواند در دستیابی به چابکی سازمانی اقدام کند. بهره برداری از قابلیت های رهبران استراتژیک برای بهبود چابکی سازمان یک اصل محسوب می شود. تغییر و توسعه سریع شرایط بازار می تواند از گزاره های چابکی باشد. بهبود عملکرد سازمان ها و بازتاب موفقیت آنها از گزینه های چابکی سازمان است.

شایستگی های رهبری استراتژیک می تواند به بهبود نهایی در چابکی سازمان منجر شود. همچنین شایستگی برای موفقیت، شایستگی برای شناخت، تمایل به رهبری، داشتن هوش تجاری بر سطح چابکی سازمان اثرگذار هستند. همکاری و ساختارهای انعطاف پذیر از گزاره های مطرح برای بهبود چابکی سازمان می باشد. شایستگی‌های رهبری استراتژیک می‌تواند به افزایش چابکی سازمانی کمک کند. برای توسعه معیارها و قابلیت های خاص برای انتخاب رهبری استراتژیک نیاز به چابکی سازمان می باشد.

ترویس و همکاران ۲۰۲۲

ترویس و همکاران (۲۰۲۲) نشان دادند چابکی سازمانی، یعنی توانایی پیش‌بینی، واکنش سریع به تغییرات خارجی، برای رقابت است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی و دیجیتالی شدن نیاز به چابکی سازمان را ارتقا داده است. چابکی شرکت و شناسایی عواملی که آنها را قادر به رقابت بهتر می کند، نشان دهنده بهبود چابکی سازمان است. در چشم‌انداز آشفته امروزی چابکی سازمانی از گزاره های مرتبط با بهبود ساختار سازمانی است.

در محیط های تجاری بیش از حد رقابتی آسیب پذیرتر نیاز به چابکی سازمانی بیشتر می شود. پیشینه چابکی، یعنی قابلیت فناوری های دیجیتال، قابلیت رابطه ای در سازمان می باشد. قابلیت نوآوری و اثرات چابکی از گزینه های مرتبط با ساختار سازمانی است. عملکرد مالی، نشان دهنده محصول و نوآوری فرآیند چابکی سازمان می باشد. فناوری‌های دیجیتال می تواند نشان دهنده چابکی سازمانی باشد. چابکی تأثیر مثبتی بر عملکرد دارد. قابلیت‌ها به ایجاد چابکی سازمانی منجر می شوند.

بارلت و بیلت ۲۰۲۲

بارلت و بیلت(۲۰۲۲) نشان دادند قابلیت‌های ارائه‌شده توسط تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ سبب بهبود چابکی سازمانی می شود. برای شناسایی فرصت ها و تهدیدها نیاز به چابکی سازمان می باشد. ابزارهای تصمیم گیری برای چابکی سازمانی، استفاده از مزایای آن برای واکنش (یعنی پاسخ دادن) بدون سازگاری سازمانی است. فرآیند سنجش چابکی بسیار ارزشمند است. به استثنای کمک به ابزارهای تصمیم گیری، چابکی سازمانی می تواند یک واکنش سریع به تغییرات بازار باشد. تغییرات سازمانی را برای افزایش چابکی شرکت مورد بهره برداری قرار می دهند. افزایش قابلیت‌های پاسخگویی شرکت‌ها از گزاره های مهم تقویت چابکی سازمان می باشد. مدیریت ارشد را در دستیابی به تغییرات سازمانی نیاز به بهبود در گزاره های چابکی سازمان دارد.

مفهوم چابکی سازمانی ستیادی و همکاران ۲۰۲۲

ستیادی و همکاران (۲۰۲۲) نشان دادند تغییر به شیوه‌ای سریع، تطبیقی ​​و شدید از ویژگی های چابکی است. استفاده از فناوری برای مزیت رقابتی از گزینه های چابکی سازمان می باشد. نتایج فرآیند کسب‌وکار و چابکی سازمانی می توانند در خصوص سازمان ها به کار روند. اثرات مثبت قابل‌توجهی سودمندی درک شده بر استفاده چابکی سازمان بررسی شده است. مطالعات آینده باید اثرات سودمندی درک شده بر نتایج فرآیند کسب و کار یا چابکی سازمانی مورد بررسی قرار دهند. اثرات ارزش‌های درک شده بر استفاده از برنامه‌ریزی منابع سازمانی می تواند بر چابکی اثرگذار باشد.

مفهوم چابکی سازمانی لی و همکاران ۲۰۲۲

لی و همکاران (۲۰۲۲) نشان دادند که امروزه شرکت ها در محیطی عمل می کنند که تغییرات شتابان دارند. این کار نیاز به چابکی سازمان را ضروری ساخته است. سیستم پشتیبانی تصمیم در سازمان ها توسط مدیران راهبردی اداره می شود. این کار نیاز به چابکی سازمان را افزایش می دهد. سیستم پشتیبانی تصمیم با یادگیری دپارتمان و چابکی دپارتمان با تغییرات سریع بازار در ارتباط است. یادگیری شرکت، رابطه بین سیستم پشتیبانی تصمیم و چابکی شرکت را مشخص می کند. به عبارتی سازمان های یادگیرنده سریع تر به چابکی می رسند.

مفهوم چابکی سازمانی کیامپی و همکاران ۲۰۲۲

کیامپی و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که دیجیتالی شدن و چابکی سازمانی با یکدیگر در ارتباط هستند. از دیدگاه دیجیتالی سازی برای بررسی توانمندسازها و چابکی سازمان اضافه می شود. سازمان های با چابکی سازمان سطح کمتری از آشفتگی را برخوردار است. قابلیت‌های تحلیلی کلان داده مرتبط با چابکی سازمان می باشد. قابلیت‌های فناوری اطلاعات در بهبود چابکی سازمان است. عمدتاً قابلیت‌های دیجیتال می تواند سبب بهبود چابکی سازمان می باشد.

کونکالوز و همکاران (۲۰۲۲) در نظری خود اثبات کرد که ابزارهای دیجیتال می توانند برای بهبود چابکی سازمان استفاده شود. برای استارتاپ های خودروسازی توانمندی برای تقویت قابلیت نوآوری دیجیتال براساس بهبود چابکی سازمانی رخ دهد. استارت‌آپ‌های خودروسازی تقریباً منحصراً برای تجارت خود از چابکی سازمانی استفاده می‌کنند. استارت‌آپ‌ها استفاده از ابزارهای دیجیتال را برای چابکی سازمان مورد بررسی قرار می دهند. سازمان ها داده ها را برای تقویت چابکی سازمانی و ابتکارات نوآوری دیجیتال خود انتخاب می‌کنند.

 احمد و همکاران ۲۰۲۲

احمد و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که نقش واسطه‌ای سرمایه فکری و نقش تعدیل‌کننده پویایی محیطی تحت تاثیر چابکی سازمان قرار می گیرد. رابطه بین قابلیت پلتفرم دیجیتال و چابکی سازمانی در بخش تولید شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) قابل بررسی است. قابلیت پلتفرم دیجیتال به طور مثبت با چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط ​​مرتبط است. پویایی محیطی نقش تعدیل کننده منفی بر قابلیت پلتفرم دیجیتال و سرمایه فکری دارد. پویایی محیطی توانایی شرکت‌های کوچک و متوسط ​​را برای تبدیل قابلیت‌های پلتفرم دیجیتال خود به چابکی سازمان افزایش می‌دهد.

 ادریسی و همکاران ۲۰۲۲

ادریسی و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه اثبات کردند قابلیت‌های پویا  و چابکی سازمانی مکانیزمهای برای شرکت‌ها جهت حفظ بقا است. ارتباط مستقیم بین ابعاد چابکی سازمانی و آمادگی سازمانی در برابر بحران قابل بررسی است. چابکی سازمانی (یعنی چابکی مشتری، عملیاتی و شراکتی) از گزاره های مهم برای شرکت های می باشد. افزایش آمادگی شرکت‌ها برای غلبه بر بحران‌های سازمانی نیاز به ایجاد چابکی سازمان دارد.

ساها و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تحت تاثیر چابکی سازمان قرار دارد. چابکی سازمان همچنین بر عملکرد سازمانی اثرگذار بود. اثربخشی سازمانی از گزاره های مرتبط با چابکی سازمان می باشد. علاوه بر این چابکی سازمانی براساس انعطاف پذیری قابل بررسی می باشد.

مفهوم چابکی سازمانی

احمدی و ارشادی(۲۰۲۱) براین باور بود که فناوری شبکه های اجتماعی بر چابکی سازمانی نقش داشت. شبکه های اجتماعی می تواند سبب تقویت چابکی سازمان شود. هاریهان و سورش (۲۰۲۱) نشان دادند که ارزیابی چابکی سازمانی می تواند برای شرکت ها مفید باشد. ارزیابی چابکی سازمان می تواند گزینه های مناسبی برای سازمان ها باشد. این گزینه توانایی سازمان را در قبال تغییرات بازار بالا می برد.

نورچیولیس (۲۰۲۱) نشان داد که چابکی سازمان با استراتژی های بازاریابی ارتباط دارد. چابکی سازمانی می تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند. دانش در سازمان سبب ایجاد بهره برداری های مناسب از چابکی می شود. اولوریا و همکاران (۲۰۲۱) بر این باور بودند که چابکی با انعطاف پذیری در ارتباط است. سازمان هایی که چابکی خوبی دارند معمولا در نوع پروژه ها نیز انعطاف پذیر هستند. استایلوس و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که چابکی می تواند سبب کاهش بی ثباتی سازمان شود. در این حالت چابکی می تواند خدماتی پویا برای سازمان ایجاد کند.

منون و سورش ۲۰۲۰

منون و سورش (۲۰۲۰) در نظریه خود به شناسایی هشت توانمندی که می تواند چابکی را در آموزش عالی ارتقا دهد پرداختند . به گونه ای که بر این باور بودند که توانایی درک محیط ، ساختار سازمانی ، اتخاذ ICT ، یادگیری سازمانی ، استراتژی های منابع انسانی ، رهبری ، آمادگی برای تغییر و همکاری با ذینفعان هشت عامل بودند. که بین این عوامل متغیر رهبری مهمترین عامل و پس از آن استراتژهای منابع انسانی و ساختار سازمانی متغیرهای اثرگذار بوده اند.

عرفان و همکاران (۲۰۲۰) در نظریه خود بر این باور بودندکه متغیر اثرات توانایی های فناوری اطلاعات بر توانایی های زنجیره تامین و چابکی سازمانی اثرگذار است. در نظریه خود بر این باور بودند که که توانایی های فناوری اطلاعات زیرساخت های فناوری اطلاعات و جذب فناوری اطلاعات بر قابلیت های زنجیره تامین ادغام اطلاعات و هماهنگی عملیاتی تأثیر می گذارد و این قابلیت های زنجیره تامین بر چابکی سازمانی تأثیر می گذارد. زیرساخت های فناوری اطلاعات علاوه بر تأثیرات مستقیم ، از طریق جذب فناوری اطلاعات بر قابلیت های زنجیره تأمین غیر مستقیم و یکپارچه سازی اطلاعات از طریق هماهنگی عملیاتی تأثیر غیر مستقیم بر چابکی سازمانی دارند.

مفهوم چابکی سازمانی

کامپنلی و همکاران (۲۰۱۸) تأثیر معیارهای نرم افزری در برداشتن راهکارهای چابکی سازمان را مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که صنعت توسعه نرم افزار با در نظر گرفتن نیازهای گوناگون روشهای چابکی سازمان را با راه های مختلف به کار می گیرد و برای رسیدن به نیازهای سازمانی راهبردها و روش های چابک سازی را تعیین می کند.

قلیچخانی و حکاک (۲۰۱۶) ابزار اندازه گیری هوش کسب و کار رو به چابکی سازمانی و توانمندسازی آن ارتباط دادند. آنها عقیده دارند که تاثیر کسب و کار بر چابکی سازمانی از راه توانمندسازی متغیرهای میانجی اثرگذار است.

بهرامی و همکاران (۲۰۱۶) ثابت کردند که یادگیری سازمانی به عنوان یک  مولفه واسطه با هوش سازمانی و چابکی سازمانی عمل می کند. به نظر آنها یادگیری سازمانی به عنوان ایجاد، جذب، حفظ، انتقال و استفاده از دانش در یک سازمان  به منظور بهبود چابکی سازمان تعریف شده است.

جسی (۲۰۱۸) ثابت کرد که تکامل سازمانی – چگونگی اختلال دیجیتالی چابکی سازمانی را تضمین می کند.وی نشان داد که چالشهای جدید کسب و کار سبب شده است که چابکی در سازمان های فناور محور به عنوان عاملی برای پیشرفت فنی در نظر گرفته شود و این موضوع در نهایت به توسعه کسب و کار منجر می شود.

مفهوم چابکی سازمانی

تالن و همکاران (۲۰۱۸) عقیده دارند فن آوری اطلاعات و جستجوی چابکی سازمانی با استفاده از مطالعات تجربی اثر معناداری را نشان می دهد. آنها به این نتیجه رسیدند که سازمان ها به صورت گسترده ای به  تجهیزات فناوری اطلاعات (IT) برای مقابله با تهدیدات و فرصت های غیر منتظره محیطی مجهز می شوند. همچنین به نظر آنها  یک بررسی سیستماتیک از ادبیات چابکی مبتنی بر فناوری اطلاعات می تواند مرز عملکرد سازمان ها را به طور موثری جابه جا کند.

زو و همکاران (۲۰۱۸)  نشان دادند که درک شایستگی کارکنان، هماهنگی عملیاتی در تکامل و چابکی سازمانی با یکدیگر ارتباط پیوسته دارند. آنها  در مورد اینکه آیا هماهنگی سیستم های اطلاعات کسب و کار (IS) موجب افزایش یا تضعیف چابکی سازمانی می شود، نظرات قابل قبولی ارایه دادند.  انها به این پارادوکس می پردازند که با بررسی همگرایی کسب و کار در مرحله اجرای استراتژی، یعنی سطح عملیاتی معمولا  هماهنگی ساختاری در سازمان با چابکی سازمان بهبود می یابد

اله یاری و همکاران (۲۰۱۹) در یک مطالعه اکتشافی در سازمان های توسعه نرم افزاری با استفاده از رویکردهای چابکی به نکات مهمی دست یافتند. به نظر آنها حداکثرسازی ارزش مشتری و حداقل ساختن زمان انجام کار از ضروریات اصلی در سازمان های توسعه نرم افزاری است.

ادامه

فیلیپ و همکاران (۲۰۱۶) موفق شدند یک معیار توضیحی و پیش بینی برای چابکی سازمانی فراهم کنند. آنها نشان دادند که چابکی سازمانی، به عنوان یک توانایی کلیدی پویا و توانای شرکت در ایجاد تغییرات زیست محیطی است  که به وسیله تجزیه و تحلیل بخش هایی که توانایی های سیستم های اطلاعاتی به عنوان یک پیشداوری از چابکی سازمان و ظرفیت جذب به عنوان یک ساختار واسطه شناخته می شود به طور موثر به آنها پاسخ می دهد.

انوسی و همکاران (۲۰۱۸) ثابت کردند که آموزش در یک محیط چابک مثل سازمان مزایای بسیار زیادی برای کارکنان آن محیط دارد. آنها عقیده دارند که  با وجود کمبود اطلاعات در مورد اقدامات فردی و انطباق سازمانی می توانند توضیحی عمیق در مورد شیوه ای که روش های چابکی سازمان بر یادگیری سازمانی در سازمان های خودمختار و تیمی تاثیر می گذارند، یک رویکرد تکاملی چند سطحی ارائه دهند.

کگرا و همکاران (۲۰۱۶) نقش چابکی سازمانی را در فرآیندهای دانش سازمانی و عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار دادند. به نظر آنها چابکی سازمانی، جستجو و بازیابی دانش مرتبط را تسهیل می کند و کسب و کار را قادر می سازد تا این دانش را برای توسعه خدمات و محصولات با کیفیت بالا و یا واکنش به ظهور رقبای جدید توسعه دهد.

مفهوم چابکی سازمانی

کرمعلی و همکاران (۲۰۱۷) با تاکید بر مکانیسم های اجتماعی و روانشناسی رفتار خرید، اثرات چابکی بر یادگیری سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. آنها بیان کردند که چابکی سازمان یک موضوع کلیدی در سازمان و تحقیقات مدیریت است. با این حال، سازوکارهایی که سبب تغییر روابط بر مبادله و روابط مبتنی بر تعهد می شوند کم نیستند.

شرلی و کاورسکی (۲۰۱۴) ارتباط بین چابکی نیروی کار و اشتغال سازمانی را در شرکتهای تولیدی کوچک مورد بررسی قرار دادند. آنها پی بردند که چابکی سازمانی نیاز به توسعه نیروی کار سازگار دارد که می تواند با تغییرات غیرمنتظره و پویا در محیط کسب و کار مقابله کند. با این حال، تحقیقات کمی بر ویژگی ها و خصوصیات چابکی نیروی کار انجام شده است.

لیواری و لیواری (۲۰۱۱) رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار روش های چابکی سازمانی را مورد بررسی و مورد تأیید قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که چابکی سازمان به عنوان یک عامل تعیین کننده در فرهنگ سازمان است که به طور بالقوه بر روش های توسعه سیستم های سازمانی تاثیر می گذارد. لین و همکاران[۱۴] (۲۰۱۰) اندازه گیری چابکی سازمانی را با استفاده از مولفه های آنتروپی شبکه کشف کردند. آنها نشان دادند که در حالی که چابکی ساختار سازمانی شبکه ای برای عملکرد سازمانی مهم است، مطالعات در مورد چگونگی ارزیابی آن به دلیل مشکل در اندازه گیری تکامل شبکه کم است.

 

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.