مفهوم شکاف دیجیتال |مطالعات علمی و پژوهشی مناسب برای ادبیات نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
15 صفحه
تعداد بازدید
734 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

مفهوم شکاف دیجیتال

مفهوم شکاف دیجیتال — تاریخ به روز رسانی:۱۶ آذر ۱۴۰۱ —– ساعت انتشار ۱۱:۰۳—— تعداد صفحات : ۱۵ صفحه

مفهوم شکاف دیجیتال

این مفهوم به طور جدی نخستین بار در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی برای بیان تفاوت در میزان استفاده مردم از رایانه به کار رفت امروزه وقتی صحبت از شکاف دیجیتال به میان می آید، از لحاظ بار معنایی در کنار مفاهیم فقر، گرسنگی و فساد قرار میگیرد. در اواخر دهه ۹۰، میزان دسترسی به منابع ارتباطی رشد چشمگیر یافت خطوط تلفن از ۷۰۰ میلیون به ۲/۵ میلیارد و کاربران اینترنت از یک میلیون به یک میلیارد نفر افزایش پیدا کرد اما این رشد، همگن و یکسان نبود؛.

بنابراین

بنابراین، مفهوم شکاف دیجیتال بیانگر تفاوت در دسترسی به منابع اطلاعاتی است که شامل تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت ماهواره و هر وسیله ای هست که زیر مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار بگیرد. شکاف دیجیتال، گویای تفاوت امکانات افراد برای برقراری ارتباط در فضای مجازی با توجه به استاندارد زندگی و میزان تحصیلات است این تفاوت بین مناطق مختلف یک کشور یا طبقات مختلف یک جامعه و بین کشورهای صنعتی و دیگر کشورها وجود دارد که به آن شکاف دیجیتال جهانی گفته می شود. علل، عوامل و عواقب فرایند این شکاف به وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی طرفین شکاف بستگی دارد(قربان زاده سوار و همکاران،۱۳۹۸: ۲۹).

همچنین

شکاف دیجیتال به معنی فاصله بین افرادی که هم به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند و هم مهارت استفاده از آن را دارند. با افرادی که که به آن دسترسی ندارند یا دسترسی محدود دارند. شکاف دیجیتال نابرابری در بین چند سطح می باشد. این سطوح عبارتند از

۱-بین افراد.

۲-خانواده‌ها.

۳-شرکت‌ها.

۴-مناطق جغرافیایی در سطوح مختلف اجتماعی – فرهنگی.

بعد

شکاف دیجیتال به معنی فرصت دستیابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است که برای فعالیت های مختلف از اینترنت بهره می برد(کاظم پوریان و عبدلی، ۱۳۹۵: ۵۵و۵۶). جهان دارای شکاف دیجیتال، نشان دهنده تفاوت میان کشورها در استفاده از فناوری، دسترسی به فناوری، سطح اقتصادی و حمایت دولتی است (جیمز، ۲۰۱۳). شکاف دیجیتال از منظر بعد شناختی در سه طبقه بندی قابل تقسیم است. این سه بعد شکاف دیجیتال عبارتند از:

۱- بعد جغرافیایی.

۲-دسترسی و سواد دیجیتال.

۳-قابلیت بررسی شدن.

همچنین از نظر جغرافیایی، دو نوع شکاف دیجیتال قابل تعریف است. این دو نوع عبارت بودند از:

۱-شکافی که در سطح بین‌المللی است.

۲-شکافی که در سطح داخلی هر کشور است.

تعریف دیگر

با توجه به اهمیت شکاف دیجیتالی منتخب تعاریف شکاف دیجیتالی را ارائه می نماییم:

– فاصله به خوبی مستند شده بین افراد غنی از اطلاعات و افراد فاقد اطلاعات یا دارای اطلاعات ناچیز است.

-فاصله بین افراد دارای فناوری و افراد فاقد فناوری گفته میشود.

-فاصله موجود بین افرادی با دسترسی به فناوری ،تلفن کامپیوتر اینترنت و خدمات مرتبط به آن با افرادی که دسترسی ندارند.

-فاصله موجود در فرصتهای تجربه شده به وسیله افراد با قابلیت دسترسی محدود به ،فناوری به ویژه اینترنت میباشد که این مسأله شامل محدودیتهای دسترسی در مسائل اجتماعی مسائل فرهنگی مسائل ،ناتوانی مسائل اقتصادی مسائل یادگیری و آموزش و غیره می­شود(جهانگرد و همکاران،۱۳۹۶: ۳۷).

تعریف شکاف دیجیتال در سال ۲۰۰۱

برای شکاف دیجیتال تعاریف متعددی ارائه شده است، اما آنچه بیش از همه پذیرفته شده است. تعریفی است که در سال ۲۰۰۱ ارائه شد:. «شکاف دیجیتال نابرابری بین افراد، خانواده ها، شرکت ها و مناطق جغرافیایی در سطوح مختلف اجتماعی – فرهنگی است. که هم فرصت دستیابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارند. و هم می توانند برای فعالیت های مختلف از اینترنت بهره مند شوند. و دست های دیگر که از این امکانات برخوردار نیستند» (پوریان و عبدلی، ۱۳۹۵: ۵۵و۵۶).

البته نکته شایان توجه این است . که با گسترش فناوری ها، مسئله شکاف دیجیتالی، از محدوده بین کشوری، به داخل کشورها نیز کشیده شده است.

تعریف سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه برای شکاف دیجیتال

شکاف بین افراد، خانوارها، صاحبان مشاغل و مناطق جغرافیایی در جایگاه های مختلف اقتصادی – اجتماعی، در دسترسی است. و استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به شکاف دیجیتالی موسوم است. (او ای سی دی، ۲۰۰۱). شکاف دیجیتالی به دو صورت وجود دارد. نوع اول آن بین کشور های مختلف جهان است که به آن شکاف دیجیتال جهانی می گویند.

نوع دوم آن، شکافی است که در یک کشور وجود دارد. و از آن، به عنوان شکاف دیجیتالی اجتماعی نام برده می شود. همچنین شکاف دیجیتالی این پتانسیل را دارد. که شکاف و فاصله میان مناطق و کشورها (شکاف دیجیتالی جهانی) یا میان گروه های شهروندان یک جامعه (شکاف دیجیتالی داخلی را وسیع تر کند. سطوح و دیدگاه های مختلفی برای ارزیابی شکاف دیجیتالی وجود دارد (بیلون و همکاران، ۲۰۰۹).

شکاف دیجیتال از منظر عوامل زیرساختی

کامپاین (۲۰۰۱) به حرکت مرزهای دشوار شکاف دیجیتالی از مالکیت رایانههای شخصی به دسترسی به اینترنت، سرعت و پهنای باند بالا توجه کرده است. در این تعریف کامپاین بر نقش کلیدی عوامل زیر ساختی تاکید می کند؛ یعنی اگر فرد امکان دسترسی به آخرین فناوری ها را داشته باشد، اما امکان اتصال به اینترنت را نداشته باشد شکاف دیجیتالی از بین نخواهد رفت.

ویجرس (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی در کامبوج، عامل زیر ساختی را یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر شکاف دیجیتالی می داند. پترویج و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی چند سطحی با بررسی شواهدی از کشورهای عضو بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) با بررسی پژوهشهای متعددی که در کشورهای مختلف در حوزه شکاف دیجیتالی صورت گرفته است(محمدپور و گلدوزیان،۱۳۹۵ : ۶۴).

چهار مفهوم از شکاف دیجیتالی کنیستون (۲۰۰۴)

کنیستون (۲۰۰۴) چهار مفهوم از شکاف دیجیتالی را مطرح کرده است. از نظر وی، اولین نوع شکاف در هر کشوری، اعم از صنعتی و در حال توسعه، در میان افراد غنی، تحصیلکرده، قدرتمند و افراد بی بهره از این نعمت ها وجود دارد. شکاف دیجیتالی دوم، ناشی از شکاف زبان شناختی و فرهنگی است. سومین شکاف دیجیتالی، شکاف کشورهای غنی و فقیر است که از دو شکاف فوق نشئت گرفته است و چهارمین شکاف نیز به تفاوت سبک زندگی افرادی مربوط می شود که در بطن فناوری اطلاعات یا صنایع نوظهور قرار دارند و نیز افرادی که در سایر مشاغل فعالیت می کنند (کنیستون، ۲۰۰۴).

شکاف دیجیتال به عنوان یک شکاف بین دارا و ندار

شکاف دیجیتال به عنوان یک شکاف بین دارا و ندار مفهوم می یابد. از سوی دیگر این نظر ارائه شده است که فناوری دیجیتال برای جمعیت به حاشیه رانده شده، مشکل نابرابری دیجیتال را حل می کند. برای کاهش این نابرابری، تلاش اصلی سیاستگذاران ارائه دسترسی فیزیکی به فناوری های دیجیتال مثل رایانه و اینترنت بوده است.(نیمر، ۲۰۱۵)

این اصطلاح در اواسط ۱۹۹۰ توسط معاون وزیر سابق ارتباطات و اطلاعات در ایالات متحده، لری ایروینگ ابداع شد. براساس گزارش خودش او این اصلاح را برای توصیف کسانی که در فناوری بسیار درگیر شده اند و کسانی که ارتباط چندانی با آن ندارند استفاده کرده است(فردریکو، ۲۰۱۵).

تاثیرات شکاف دیجیتال در تجارت الکترونیکی

بروز شکاف دیجیتالی تأثیرات زیادی در تجارت الکترونیکی خواهد داشت. حاصل این امر عقب افتادگی در علوم و فناوری کشورهای در حال توسعه خواهد بود. عمیق تر شدن این شکاف به معنای فاصله گرفتن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور از کشورهای دیگر خواهد شد و آنها می توانند در زمینه های مختلف به کشور مسلط گردند.

بارزترین عامل توصیف شکاف دیجیتالی میزان دسترسی فیزیکی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت باشد. از سال ۱۹۹۰ تا اوایل ۲۰۰۰ میلادی پژوهش های دانشمندان و مطالعات دولتی به طور عمده بر دسترسی فیزیکی، به عنوان راه حلی برای شکاف دیجیتال متمرکز شده بود(خلجی، ۱۳۹۸).

اهمیت

افزایش شکاف دیجیتالی در سراسر جهان، در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های عصر دیجیتال. با پیامدهایی، اعم از مستقیم و غیر مستقیم، در بیش از چندین حوزه جامعه اطلاعاتی نمایان شده است. اهمیت شکاف دیجیتالی از آنجا ناشی می شود. که به این دانش در حال حاضر، به عنوان یک پیش برنده اساسی برای افزایش رقابت جهانی و بهره وری و همچنین نوآوری و تولید ثروت توجه شده است.

با این حال، شکاف بین گروهی که می توانند. با پیشرفت های فناوری رشد کنند. و کسانی که این کار را نمی کنند، مانع و معضلی برای همه جوامع است. در واقع، این مشکل، مانع انتشار عادلانه دانش و تجهیزات در جمعیت ها می شود. و در نتیجه، از بهبود کیفیت زندگی افراد و روشنگری فرهنگی آنها جلوگیری می کند. (کاروالهوو همکاران، ۲۰۱۲: ۱۲۸-۱۳۷).

ادامه

محرومیت اطلاعاتی یا محرومیت دیجیتالی، انعکاس محرومیت در دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است. که با توجه به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا حتی زیست محیطی بروز می یابد. مسئله شکاف دیجیتالی، برای دولت ها مهم است. زیرا مهم ترین هدف از مدیریت ارتباط با شهروند، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای افزایش مشارکت شهروندان در فرایندهای دموکراتیک است.

همچنین سیاستگذاری نظام های اطلاعاتی و ارتباطی در سطح دولتی، بر مسائل اجتماعی و فرهنگی ملت ها تأثیرگذارند. این پدیده را در سراسر جهان نمی توان با درنظر گرفتن پارامترهای یکسان، تولید یا حتی اندازه گیری کرد. زمینه های مختلف و پس زمینه های اجتماعی را می توان به عنوان عواملی تأثیرگذار بر جامعه برای پذیرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کرد. (او ای سی دی،۲۰۰۱).

اختلاف خدمات دیجیتال در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

شکاف دیجیتال روز به روز بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه افزایش می‌یابد؛ در حالی که برخی مردم از قوی‌ترین کامپیوترها، بهترین سرویس‌های تلفنی و سریع‌ترین سرویس‌های اینترنت و نیز وفور محتوا در این سرویس‌ها بهره‌مندند و در این زمینه آموزش دیده‌اند، گروه دیگری از مردم از هیچ یک از این مزایا بهره‌مند نیستند (کاظم پوریان و عبدلی، ۱۳۹۵: ۵۶).

در سطح ملی پر کردن شکاف دیجیتال فرصتهای برابر برای تمام مردم و بهره مندی آنهای از فرصت ها و امکانات نوین فراهم می کند. شکاف دیجیتال با پرداختن به مسائل مربوط به دسترسی فیزیکی به اطلاعات، آموزش و پرورش و توانمندسازی اجتماعی و سیاسی شروع می شود(خلجی، ۱۳۹۸).

بعد

هر چند این دسترسی و اتصال با عوامل مختلف جمعیتی از جمله در آمد، آموزش و پرورش، محل سکونت – به عنوان مثال، روستایی در مقابل شهری، سن، نژاد، جنسیت با منع روبه رو شده است. موانعی که به عنوان عوامل شکاف بررسی می شوند(تیستسی، ۲۰۱۶). تمهیدات و برنامه های ضروری برای کاهش شکاف دیجیتال در دو دسته تقسیم می شوند. این دو دسته عبارتند از(نیمر، ۲۰۱۵).:

۱- اقدامها و برنامه های شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد.

۲- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت آموزش همه سطوح اجتماعی.

ابعاد شکاف دیجیتال

ویلسون شکاف دیجیتال را تحت عنوان نابرابری در دسترسی، توزیع و استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعات بین دو یا چند جمعیت تعریف می کند.

مطابق نظر ویلسون هشت جنبه از شکاف دیجیتال وجود دارد:

دسترسی فیزیکی (دسترسی به تجهیزات (ICT) دسترسی مالی هزینه خدمات( ICT) )نسبت به درآمد سرانه، دسترسی شناختی مهارت های (ICT)، دسترسی طراحی قابلیت استفاده دسترسی محتوا (دسترسی آنلاین به اطلاعات و نرم افزارهای کاربردی)،.

دسترسی تولید توانایی تولید محتوای خود دسترسی سازمانی دسترسی به سازمانهایی که قابلیت دسترسی را ایجاد می کنند) دسترسی سیاسی دسترسی به سازمانهای دولتی که قوانین بازی را می­نویسند(محمدپور و گلدوزیان،۱۳۹۵ : ۶۴).

تاریخچه

فناوری اطلاعات و ارتباطات، امروزه یکی از مهم ترین شاخصهای رشد و توسعه به شمار می رود. این پدیده، به طور فزاینده و سریع، به بیشتر جنبه های زندگی نفوذ کرده و بحث های زیادی را در زمینه جایگاه و ضرورت آن به دنبال داشته است. توسعه گسترده فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs). نه تنها فرصت های شگفت آوری برای توسعه اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است.

بلکه موجب شکل گیری تقسیم بندی ها و نابرابری های جدیدی با عنوان شکاف دیجیتالی شده است. نخستین بار، لاری ایروینگ از کارمندان ارشد دولت ایالات متحده امریکا از واژه شکاف دیجیتالی استفاده کرد. مقصود و از این واژه، فاصله میان افرادی بود که از سخت افزار و نرم افزار فناوری در خانواده ها بهره مند بودند. و بسیاری از اشخاصی که توان خریداری این ابزارها را نداشتند.

ادامه

متعاقبا مفهوم شکاف دیجیتالی، به وجود فاصله در دسترسی به خدمات اطلاعاتی توسعه یافت.  بنابراین قابل ذکر است که اصطلاح شکاف دیجیتال برای نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد. و فاصله بین افرادی که هم به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند. و هم مهارت استفاده از آن را دارند و افرادی که به آن دسترسی ندارند. یا دسترسی محدود دارند شرح دهد. همچنین در دهه اول قرن ۲۱، شاهد انتشار سریع رایانه و اینترنت در سراسر جهان بوده ایم. به گزارش اتحادیه بین المللی مخابرات  (۲۰۱۱)، ضریب نفوذ اینترنت در سطح جهانی، از ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۶، به حدود ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. (روشندل اربطانی و همکاران، ۱۳۹۳: ۶۸۲).

شکاف دیجیتال در کشورها مختلف

شکاف دیجیتال به نابرابری در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کشورها اشاره می کند. که شامل سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت های کامپیوتری، مهارت های اینترنتی و در دسترس بودن شبکه های ارتباطات از راه دور است. شکاف دیجیتال به وضعیت اقتصادی کشورها بستگی دارد. زیرا سرویس ها و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر در کشورهای ثروتمند یافت می شوند.

اما کشورهای فقیر هم باید از فناوری های جدید بهره مند شوند. (پوریان و عبدلی، ۱۳۹۵: ۵۶). این حقیقتی است که شکاف دیجیتال روز به روز بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش می یابد. در حالی که برخی مردم از قوی ترین کامپیوترها، بهترین سرویس های تلفنی و سریع ترین سرویس های اینترنت و نیز وفور محتوا در این سرویس ها بهره مندند. و در این زمینه آموزش دیده اند، گروه دیگری از مردم از هیچ یک از این مزایا بهره مند نیستند. (گیواچ  و همکاران، ۲۰۰۷).

امروز شکاف دیجیتال در بسیاری از نقاط جهان دیده می شود. در اروپا با وجود تمامی سیاست هایی که برای کاهش شکاف دیجیتال در نظر گرفته شده است. هنوز هم در میان کشورهای اروپایی این شکاف دیده می شود. در کشور پرتغال عامل تعیین کننده شکاف دیجیتال عوامل اقتصادی و فنی نیست. بلکه اغلب به بعد آموزشی و سطح پایین سواد جامعه مربوط می شود. در ایالات متحده امریکا مشکلات دسترسی و شکاف دیجیتالی بین ثروتمندان، طبقه متوسط و فقیران دیده می شود. (گیواچ  و همکاران، ۲۰۰۷).

سایر

نیوزیلند هم مانند بسیاری از کشورهای جهان در حال تجربه دسترسی نابرابر به اینترنت و دیگر سرویس های اجتماعی است. این مسئله منعکس کننده رفاه اقتصادی – اجتماعی این کشور است. ونزوئلا هم مانند نیوزیلند جمعیت بسیاری دارد که به اینترنت دسترسی ندارند. و شکاف دیجیتال در آن نه فقط بین افراد ثروتمند و فقیر دیده می شود. بلکه بین شهروندان شهرها و شهروندان روستاهای دورافتاده، که پهنای باند محدودی دارند، هم دیده می شود. موضوع شکاف دیجیتال در کشور هند نیز در حکم موضوعی بسیار جدی مطرح شده است. مشکلات ناشی از شکاف دیجیتال در میان ایالت های گوناگون هند دیده می شود. در حالی که برخی مردم ثروتمندند و به منابع بسیاری دسترسی دارند،گروه دیگر وضعیت مناسبی ندارند. (پوریان و عبدلی، ۱۳۹۵: ۵۶).

نظریات محققین خارجی در مورد مفهوم شکاف دیجیتالی

بلیون و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهش خود نشان می دهند که نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات، به بعضی عوامل سخت افزاری، از جمله زیرساخت های فنی، توسعه اقتصادی و عوامل فرهنگی بستگی دارد.

ژائو و همکاران (۲۰۰۷)، در بررسی ۳۹ اقتصاد توسعه یافته و در حال توسعه، متغیرهای فرهنگی را به عنوان عواملی که تفاوت در اشاعه اینترنت را توضیح می دهند، شناسایی کردند (ژائو و همکاران، ۲۰۰۷).

ون دایک (۲۰۰۶) در پژوهش خود، عوامل فرهنگی، زیرساختی و اقتصادی را در شکاف دیجیتالی مؤثر می داند و دسترسی انگیزشی و دسترسی فیزیکی را به عنوان عوامل توضیح دهنده شکاف دیجیتالی معرفی می کند (ون دایک، ۲۰۰۶).

نظریات محققین ایرانی در مورد مفهوم شکاف دیجیتال

سال ۱۳۹۸

تقوایی و همکاران در سال ۱۳۹۸ در نظریه خود به بررسی رابطه شهر الکترونیک  و شکاف دیجیتال پرداختند. این محققین اثبات کردند که شهر الکترونیک بر شکاف دیجیتال اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیر شهر الکترونیک  می توان سطح شکاف دیجیتال را تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر کند، می توان انتظار داشت که سطح شکاف دیجیتال نیز تغییر کند.

روستایی و همکاران در سال ۱۳۹۸ در نظریه خود ارتباط بین متغیر توسعه پایدار را با شکاف دیجیتال اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیر توسعه پایدار می تواند بر سطح شکاف دیجیتال اثرگذار باشد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیر توسعه پایدار دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر شکاف دیجیتال نیز وجود دارد.

قربان زاده سوار و همکاران در سال ۱۳۹۸در نظریه خود اثبات کردند که شکاف دیجیتال می تواند تحت تاثیرشکاف فرهنگی قرار گیرد. به عبارتی شکاف دیجیتال معمولا با تغییراتی که در متغیر شکاف فرهنگی ایجاد می شود، تغییر می کند. پیشنهاد می شود برای تغییر در سطح شکاف دیجیتال ابتدا سطوح مرتبط با متغیر شکاف فرهنگی را تغییر داد.

سال۱۳۹۷

رنجبرنیا و همکاران (۱۳۹۷) شکاف دیجیتال را در ارتباط با متغیر توسعۀ پایدار شهری مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر شکاف دیجیتال با متغیر توسعۀ پایدار شهری در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر شکاف دیجیتال ممکن است تحت تاثیر متغیر توسعۀ پایدار شهری قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیر، سطح آن دچار تغییر شود.

سال۱۳۹۶

معتمدنژاد در سال ۱۳۹۶ .در مطالعه خود به اثبات رابطه بین شکاف دیجیتال و متغیرهای قانونگذاری و برنامه توسعه پایدار پرداخت. این محقق نشان داد که در فرایند آزمون فرضیه های خود یک رابطه معنی دار بین متغیر شکاف دیجیتال و متغیرهای قانونگذاری و برنامه توسعه پایدار به وجود آمد. به عبارت دیگر این محقق اثبات کرد. که متغیرهای قانونگذاری و برنامه توسعه پایدار با شکاف دیجیتال در ارتباط است. و یا بر آن تاثیر خواهد داشت.

اشرفی فشی و عبدالهی در سال ۱۳۹۶. در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر شکاف دیجیتال از متغیر پیشرفت تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر پیشرفت می تواند. در سطح شکاف دیجیتال تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد. که برای بهبود در سطح شکاف دیجیتال به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر پیشرفت می تواند مفید باشد.

مفهوم شکاف دیجیتالی سال۱۳۹۵

کاظم پوریان و عبدلی در سال ۱۳۹۵ .در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین شکاف دیجیتال و متغیر پرورش شهروند یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند. زمانی که سطح متغیر پرورش شهروند دچار تغییر می شود. آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر شکاف دیجیتال نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیر پرورش شهروند می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که در جهت تقویت شکاف دیجیتال اقدام نماید.

محمدپور و گلدوزیان (۱۳۹۵) این استدلال را داشتند. که تغییرات در سطح متغیرهای عملکرد وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی و اجتماعی می تواند. بر تغییر در سطح شکاف دیجیتال اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای عملکرد وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی و اجتماعی دچار بهبود شوند. این انتظار وجود دارد که متغیر شکاف دیجیتال نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیرهای عملکرد وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی و اجتماعی با متغیر شکاف دیجیتال همسو و همجهت باشد. می توان انتظار داشت که سطح متغیر شکاف دیجیتال با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

سال۱۳۹۵

کاظمی و حاج اسماعیلی (۱۳۹۵) اشاره کردند. که شکاف دیجیتال تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای دسترسی فیزیکی، استفاده متداول، نقش سواد و دسترسی انگیزشی در سازمان تغییر می کند. آنگاه سطح متغیر شکاف دیجیتال نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای دسترسی فیزیکی، استفاده متداول، نقش سواد و دسترسی انگیزشی اثرگذاری خود را بر روی متغیر شکاف دیجیتال براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای دسترسی فیزیکی، استفاده متداول، نقش سواد و دسترسی انگیزشی ارتباط همسویی را با متغیر شکاف دیجیتال دارند. آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح شکاف دیجیتال می شود.

رحیمی و همکاران (۱۳۹۵). در مطالعه خود ارتباط متغیر تلفن همراه هوشمند و شکاف دیجیتال را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر شکاف دیجیتال در نهایت تحت تغییرات متغیر تلفن همراه هوشمند می تواند تغییر نماید. این تغییر با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند. هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیر تلفن همراه هوشمند در سازمان هم جهت با شکاف دیجیتال باشد. می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر شکاف دیجیتال نیز بهبود یابد. و با کاهش سطح آنها سطح متغیر شکاف دیجیتال کاهش یابد.

مفهوم شکاف دیجیتالی سال۱۳۹۳

روشندل اربطانی و همکاران (۱۳۹۳) اثبات کردند. که شکاف دیجیتال تحت تاثیر متغیر حقوق شهروندی قرار می گیرد.  به عبارتی متغیر حقوق شهروندی می تواند بر شکاف دیجیتال اثرگذار باشد. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح شکاف دیجیتال بهتر است. سطح متغیر حقوق شهروندی دچار تغییر شود.

قربان زاده سوار و همکاران (۱۳۹۳) متغیر امنیت فرهنگی را در ارتباط با شکاف دیجیتال مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیر امنیت فرهنگی معمولا می تواند. بر سطح شکاف دیجیتال اثرگذار باشد. به این صورت که با تغییر در سطح امنیت فرهنگی می توان انتظار داشت.که سطح متغیر شکاف دیجیتال نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که شکاف دیجیتال در نهایت با تاثیر پذیری از امنیت فرهنگی می تواند تغییراتی را ایجاد نماید.

سال۱۳۹۳

ضرابی و همکاران در سال ۱۳۹۳ اثبات کردند. که شکاف دیجیتال با متغیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار تغییر شوند. به دلیل ارتباط با متغیر شکاف دیجیتال آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکاف دیجیتال هم جهت بوده و سبب تقویت شکاف دیجیتال می شود.

خواجه نوری و همکاران (۱۳۹۳) در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در شکاف دیجیتال دریافتند. که معمولا شکاف دیجیتال می تواند تحت تاثیر متغیر توانمندی قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیر توانمندی معمولا سبب تغییر در سطح شکاف دیجیتال می شود. اگر این تغییر همسو باشد. با افزایش در مقدار متغیر اعلام شده معمولا سطح شکاف دیجیتال نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیر ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیر مورد بررسی، سطح شکاف دیجیتال کاهش خواهد یافت.

سال۱۳۹۲

قاسمی و عدلی پور در سال ۱۳۹۲ اثبات کردند. که متغیر تحلیل جامعه شناختی بر شکاف دیجیتال اثرگذار است. این محققین اثبات کردند که متغیر جامعه شناختی می توانند بر میزان شکاف دیجیتال اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر شکاف دیجیتال با متغیر جامعه شناختی در سازمان ممکن است. همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است. ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند. که با تغییر در سطح متغیر جامعه شناختی می توان شاهد تغییر در سطح متغیر شکاف دیجیتال بود.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.