مبانی نظری جو سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
۳,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری جو سازمانی

مبانی نظری جو سازمانی |تاریخ انتشار |ساعت انتشار | تعداد صفحات : ۱ صفحه

مبانی نظری جو سازمانی در مطالعه ویتفورتنر و سیدل ۲۰۱۹

ویتفورتنر و سیدل در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود در خصوص جو سازمانی به تسهیل توسعه دانش جمعی اشاره کرد. این محققین اثبات کردند سازمان هایی که جو سازمانی بهتری دارند، تسهیم دانش در آن ها تقویت می شود. سازمان هایی که جو سازمانی بهتری را ایجاد می کنند معمولا مرزها و فاصله های بین کارکنان آنها کمتر است. همچنین این محققین جو سازمانی را تحت تاثیر چند مولفه می دانستند. این مولفه ها عبارت بودند از:

۱-مرزها.

۲-فاصله و حرکت.

۳-توزیع موقعیت در فضا.

۴-جداسازی فضا.

۵-تمایز فضاها

براساس نظریه این محققین جو سازمانی تحت تاثیر مولفه های ارایه شده را دارد. به گونه ای که براساس این مولفه ها می توان جو سازمانی را مورد بررسی قرار دارد.

مبانی نظری جو سازمانی در مطالعه تسای و همکاران  ۲۰۱۵

تسای و همکاران در سال ۲۰۱۵ در نظریه خود در خصوص جو سازمانی بر محیط کار و حمایت سازمانی استناد کرد. این محققین اثبات کردند که حمایت سازمانی براساس محیط کار شکل می گیرد. معمولا حمایت سازمانی منجر به چند رکن می شود. این ارکان عبارتند از:

۱-اشتراک دانش.

۲-انگیزه  کارکنان.

۳-عدالت رویه ای.

۴-ارتقا برای کارکنان.

معمولا جو سازمانی در یک محیط به مولفه های بالا ارتباط دارد. زمانی که سازمان اقداماتی را برای ایجاد عدالت سازمانی در محیط کار ارایه می دهد، معمولا منجر  به بهبود جو سازمانی می شود. به عبارتی جو سازمانی با بهبود عدالت سازمانی تقویت می شود.

جو سازمانی تحت تاثیر حمایت سازمانی و محیط کاری قرار دارد. زمانی در سازمان جو سازمانی مناسب صورت گیرد، آنگاه خلاقیت شکل می گیرد. خلاقیت معمولا با محیط کار و حمایت سازمانی در ارتباط است. حمایت سازمانی در این حالت براساس اشتراک دانش، انگیزه، عدالت رویه ای و همچنین ارتقا رابطه مثبت شکل می گیرد. معمولا جو سازمانی سبب می شود که کارکنان از انگیزه و تسهیم دانش کارکنان صورت می گیرد.

اشتیپلینگ و باژنو در سال ۲۰۱۵ در نظریه خود در خصوص جو سازمانی به سیستم های نظارت بر تولید اشاره کرد. از نظر این محققین اثبات شد که جو سازمانی معمولا با امکانات تولدی و همچنین سیستم های خودکار نظارت در ارتباط است. در این حالت سیستم های نظارت بر انتشار مداوم می تواند جلوی منابع آلودگی را بگیرد.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.