مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
۱۳ آبان ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
3 صفحه
1090 بازدید
۹,۵۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری | تاریخ انتشار | ساعت انتشار | تعداد صفحات : ۳ صفحه

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری در نظریه هیلتون و همکاران ۲۰۲۰

هیلتون و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که مدیریت ارتباط با مشتری خوب به موفقیت در کسب و کار منجر می شود. مدیریت ارتباط با مشتری با مفهومی به نام مدیریت موفقیت مشتری ارتباط دارد. این دو مفهوم رویکردهای مشابهی را در بر می گیرند. مدیریت مشتری می تواند سطوح رضایت مشتریان را تقویت نماید. این مدیریت معمولا همراه با مدیریت ذینفعان و مدیریت یادگیری می باشد.

هولمولوندوهمکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که مدیریت ارتباط با مشتری با تجربه مشتری در ارتباط است. دراین حالت تجربه مشتری (CX) به عنوان منبع پایدار تمایز رقابتی برای سازمان محسوب می شود. مدیریت تجربه مشتری امکان گشودن بینش مشتری را ارایه می دهد. این مفهوم با مدیریت ارتباط با مشتری همسویی دارد و تقویت کننده آن نیز است.

وافیز و هوقس در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که مدیریت ارتباط با مشتری با نوع خدمات ارایه شده ارتباط دارد. مدیریت ارتباط با مشتری معمولا با نوع منابع به کار رفته در سازمان  نیز ارتباط دارد. این مطالعه اثبات کرد که مدیریت ارتباط با مشتری زمانی بهبود می یابد، که برخی مولفه های سازمانی بهبود یابد. این مولفه ها عبارتند از:

۱-منابع سازمانی.

۲-کیفیت خدمات ارایه شده.

۳-ایجاد ارزش.

۴-ورودی منابع مشتری.

۵-مدیریت تنش ها.

این مطالعه اثبات کرد زمانی که مدیریت ارتباط با مشتری در سطح بالایی قرار دارد، معمولا مدیریت تنش ها آسان تر است. از سوی دیگر مدیریت تنش ها معمولا سبب بهبود ورودی منابع مشتری می شود و برای آن ایجاد ارش می کنماید. همچنین کیفیت خدمات ادراک شده نیز با بهبود مدیریت ارتباط با مشتری افزایش می یابد.

سایر

مونیب  و شینواری (۲۰۲۰) در نظریه خود بر این باور بودند. که مدیریت ارتباط با مشتری با متغیر عملکرد سازمانی در ارتباط است. آنها براین باور بودند. که سازمان ها قادر هستند. توانایی های مدیریت ارتباط با مشتری خود را به روشی خوب با افزایش عملکرد سازمانی  درک کنند . و از آنها استفاده کنید.

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری در نظریه الزغیر۲۰۱۸

کوین و انا در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود اثبات کردند که مدیریت ارتباط با مشتری تحت هوش مصنوعی عملکرد بهتری ارایه می دهد. زمانی که شرکت ها از بتوانند از داده های بزرگ براساس هوش مصنوعی استفاده نمایند، آنگاه مدیریت ارتباط با مشتری تقویت می شود. در این حالت ارتباط با مشتری تقویت می شود. بهبود تعامل با مشتری به معنی تولید ارزش بیشتر برای شرکت خواهد بود  مشتریان خدمات و یا کالاهای بیشتری را از شرکت دریافت می کنند.

وانگ در سال ۲۰۱۰ در نظریه خود اثبات کرد که مدیریت ارتباط با مشتریان به ویژگی های مشتریان بستگی دارد. زمانی که بتوان یک ارزیابی از ویژگی های مشتریان ارایه داد، می توان خدمات بهتری در اختیار مشتریان قرار داد. توالی ارایه خدمات معمولا به معنی بهبود تقسیم بندی خدمات است. همچنین این خدمات می تواند یک رویکرد مناسب از نوع داده های در اختیار ایجاد نماید. در این حالت ارایه خدمات پایه توسعه مدیریت ارتباط با مشتری است.

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری در نظریه الزغیر۲۰۱۸

الزغیر(۲۰۱۸) در نظریه خود اثبات کردند که مدیریت ارتباط با مشتری در دنیای الکترونیکی با متغیر خرید الکترونیکی به منظور نزدیک کردن مشتری و ایجاد احساس ارزشمندتر از معرفی رقبا در ارتباط است. همچنبن بر این باورند که مدیریت ارتباط مشتری با  جلب رضایت و وفاداری مشتری سازمان ها اثرگذار است.

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری در نظریه احسان ۲۰۱۷

احسان (۲۰۱۷) در نظریه خود بر این باور بود که مدیریت ارتباط با مشتری با حفظ مشتری در ارتباط است . این محقق اثبات کرد که مدیریت ارتباط با مشتری دارای فاکتورهای مختلفی مانند اعتماد مشتری ، فرهنگ سازمان ، ارزش درک شده و کیفیت ادراک شده است که به طور گسترده ای در بازاریابی استفاده می شود و همچنین نیاز به همبستگی بین عوامل وجود دارد. همچنین مدیریت ارتباط با مشتری می تواند دلیل اصلی موفقیت هر شغل  مانند بانک ها باشد. مدیریت ارتباط با مشتری ، همه تردیدهای مشتری را در ایجاد رضایت و تمرکز بیشتر نسبت به سازمانشان از بین می برد.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.