مفهوم کیفیت خدمات |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
20صفحه
تعداد بازدید
1931 بازدید
۳۰,۰۰۰ تومان

مفهوم کیفیت خدمات

مفهوم کیفیت خدمات | تعداد صفحات: ۲۰صفحه

 کیفیت خدمات

موضوعی ذهنی است. کیفیت خدمات به وسیله گیرندگان آن تعیین می گردد. کیفیت به شکل جدی به ادراکات مشتریان بستگی دارد. به نظر مفهوم کیفیت خدماتمی رسد این دیدگاه در زمینه تعریف کیفیت در حوزه خدمات از جذابیت ویژه ای برخوردار است. اغلب تعاریف در زمینه کیفیت خدمات به مقوله مشتری محوری برمی گردد.  کیفیت خدمات در این حالت به عنوان تفاوت بین انتظارهای مشتری باز می گردد. در این حالت برای عملکرد خدمت قبل از برخورد با مشتری و ادراکات آنها از این مفهوم استفاده می شود. (عباسی و همکاران، ۱۳۹۵).

ادامه

کیفیت خدمات یکی از مهمترین عوامل موثر در حفظ و جذب مشتریان جدید در سازمان های خدماتی محسوب می شود. (حقیقی و همکاران، ۱۳۹۳). کیفیت خدمات عبات است از تفاوت بین انتظارات مشتریان قبل از استفاده از خدمات سازمان و تصویری که از خدمات دریافت شده دارند.(مظفری، ۱۳۹۶). کیفیت خدمات را به عنوان مقایسه ذهنی که مشتری مابین کیفیت خدمتی که می خواهد دریافت کند تعریف می کنند. کیفیت خدمات به وسیله تمایزات بین انتظارات مشتری از عملکرد ارائه دهندگان خدمات و ارزیابی آنها از خدماتی که دریافت کرده اند، تعریف می شود. (عباسی و همکاران، ۱۳۹۵).

کیفیت خدمات الگوی برای مزیت یا برتری

کیفیت خدمات قضاوت مشتری در مورد وجود کل مزیتها یا برتری ها است. این نوع نگرش است و در نتیجه مقایسه بین انتظار ادراک شده و خدمات انجام شده به دست می آید. کیفیت خدمات و رضایت مصرف کننده یکی از مهم ترین عوامل رقابت در کسب و کار، برای ارائه دهندگان خدمات است. تمایل به کیفیت خدمات نقش مهمی در خدمات ایفا می کند؛ چراکه کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود(کریمی و محمدامینی، ۱۳۹۶).

در این میان سازمان ها نیز به عنوان یکی از مراکز خدماتی، که رابطه بسیار نزدیکی با مشتریان خویش دارند، از این امر مستثنی نیستند. تغییر و تحولات سریع محیط و شدت یافتن فزاینده رقابت در بخش بانکداری، اهمیت رضایت مشتری و بهینه سازی کیفیت خدمات را به عنوان ابزارهای اصلی موثر در افزایش سهم بازار و سود آوری در این بخش بیشتر از قبل ساخته است. در بخش سازمانی، ارتقاء کیفیت می تواند نتایج عملکردی بسیار مفید و چشمگیری در حیطه هایی مانند وفاداری مشتری، پاسخگویی به تقاضاهای آنها و افزایش سهم بازار شده به طوری که به عنوان یک پیش شرط لازم برای کسب رضایتمندی و حفظ مشتریان ارزشمند در نظر گرفته می شود. در این بین، یکی مهمترین عوامل در ارائه خدمات مطلوب به مشتری، ایجاد تفکر بهبود کیفیت خدمات در کارمندان است(حقیقی و همکاران، ۱۳۹۳).

کیفیت خدمات براساس آثار عمیق آن

کیفیت خدمات بر رضایت مندی اثرگذر است و از آن طریق بر وفاداری و پایبندی مشتری به سازمان بر جای می گذارد. این متغیر به عنوان یکی از عوامل مفهوم کیفیت خدماتمؤثر برای دستیابی به منافع استراتژیک سازمان مثل حفظ نرخ مشتریان و یا افزایش اثربخشی و به دست آوردن سود عملیاتی است.

علی رغم گذشت زمان طولانی از طرح موضوع این متغیر و شیوه های سنجش و ارزیابی آن، نه تنها توجه به این موضوع کاهش نیافته بلکه به دلیل اهمیت فزاینده خدمات در اقتصاد کشورها به خصوص اقتصادهای مدرن پیشرفته نقش آن بیش از پیش اهمیت یافته است(عباسی و همکاران، ۱۳۹۵).

کریمی و محمدامینی ۱۳۹۶

این متغیر به سطوح بالاتری از درک ارزش و رضایت مشتری منجر می شود. مدیران مالی و راهبردهای بانکی، در حال تمرکز بیشتر بر این متغیر برای افزایش رضایت مصرف کننده و موفقیت کسب و کار در صنعت خدمات مالی هستند. رضایت مشتری برای مدتی طولانی یک عامل اصلی و هدفی مهم در تمامی فعالیتهای کسب و کار، شناخته شده است. نکته مهم آنکه رضایت مشتری، در عین حال که تحت تأثیر این متغیر است، خدمات منصفانه و نگرش مشتری از این سطح از انصاف، می تواند تأثیر و نفوذ عمیق تری بر رضایت مشتری داشته باشد(کریمی و محمدامینی، ۱۳۹۶). کیفیت خدمات شامل چهار بعد مجزا بود. این چهار بعد عبارت بودند از:

۱-خدمات شامل کیفیت فنی: کیفیت فنی به میزانی که خدمات اصلی سازمان مطابق با انتظارات مشتریان باشد اشاره دارد.مفهوم کیفیت خدمات

۲-خدمات شامل کیفیت عملکردی: نشان دهنده ادراکات از فرایند ارائه خدمات می باشد

۳-قصد مشتریان: تحت تاثیر ادراکات آنها از کیفیت خدمات ارائه شده قرار می گیرد.

۴-ادراک مشتریان: ادراکات مشتریان از تجربه استفاده از خدمات شرکت به وجود می آید.

توضیح ابعاد کیفیت خدمات

همان گونه که اشاره شد، عامل کلیدی موفقیت سازمان های خدمات داخلی آن بود که براساس ادراک شکل می گرفت. این ادراکات، نگرش مشتریان را زمانی تعیین می کند. زمانی که مشتریان در مورد کیفیت خدمات گذشته قضاوت می کنند، در واقع ادراکات خود را بیان می نمایند(مظفری، ۱۳۹۶).

کیفیت بالای خدمات ارائه شده می مفهوم کیفیت خدماتتواند موجب جذب بهترین و سودآورترین سرمایه گذاران به یک سازمان شده و در برابر آن، کیفیت بد خدمات ارائه شده می تواند رفته رفته وجهه سازمان را نزد عموم مردم و مشتریان و مشتریان بالقوه تخریب کند. کیفیت خدمات پایین در سازمان در بسیاری از موارد موجب فرار سرمایه از آن شده و بر عملکرد کل سازمان تأثیر گذار است.

عنصر تبلیغات و جذب صاحبان

هم چنین در بسیاری از موارد از تبلیغات برای جذب صاحبان سرمایه و نقدینگی و معرفی بهتر خدمات مناسب تر خود استفاده می کنند. در بسیاری از موارد شهرت منفی برخی از سازمان ها در ارائه خدمات مناسب به مشتریان موجب پایین آمدن رتبه آنها در جذب مشتریان و سطح نقدینگی می شود. با کشف عوامل تأثیرگذار بر کیفیت خدمات می توان این انتظار را داشت که با بهبود این عوامل بتوان معلول آنها یعنی کیفیت خدمات را نیز بهبود داد. هدف دیگری که در این رابطه مطرح می شود مشخص کردن مسیر مناسب تلاش ها برای بهبود کیفیت خدمات است(اخوان خرازیان، ۱۳۹۶).

مبانی نظری کیفیت خدمات سال ۲۰۲۲

یوسپیتا و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که کیفیت خدمات بر یادگیری آنلاین اثرگذار است. کیفیت خدمات آموزشی الکترونیک می توان یادگیری آنلاین را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی کیفیت خدمات در سازمان های آموزشی افزایش می یابد انتظار بر این است که یادگیری آنلاین ارتقا یابد. کیفیت خدمات سطح استفاده از اینترنت برای یادگیری آنلاین را افزایش می دهد. اولویت های مرتبط با یادگیری آنلاین از طریق کیفیت خدمات در سالهای ۲۰۲۱ به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این حالت سازمان ها انتظار دارند با تقویت کیفیت خدمات خود بتوانند الگوهای یادگیری آنلاین را تقویت نمایند.

الجاواتی و همکاران ۲۰۲۲

الجاواتی و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود به بررسی سبک رهبری و کیفیت خدمات عمومی پرداخت. این مطالعه نشان داد که خدمات عمومی عبارت است از اجرای مستقیم وظایف دولت برای رفع نیازها و منافع جامعه است. در این حالت کیفیت خدمات متناسب با نیاز های جامعه شکل می گیرد. این موضوع به شدت به سبک رهبری خوب وابسته می شود. سبک رهبری برای بهبود اجرای خدمات عمومی به عنوان یک نیاز فوری برای بهبود خدمات عمومی به جامعه است. در مجموع سبک رهبری می تواند تحت تاثیر کیفیت خدمات قرار گیرد. همچنین آن ها نشان دادند که میزان کیفیت خدمات می تواند سبک رهبری را در یک جامعه تحت تاثیر قرار دهد.

سنگاهی  و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند بهبود کیفیت خدمات به میزان انعطاف پذیری فناوری ارتباطات بستگی دارد. این نظریه نشان داد که کیفیت خدمات در شبکه های ارتباطی عامل مهمی در ارتقا عملکرد محصول می باشد. در این ساختار بهبود کیفیت خدمات با ساختار طیف فرکانس در ارتباط است. این نظریه اثبات کرد که بهینه سازی های مرتبط با فناوری ارتباطی می تواند سطح کیفیت خدمات را افزایش دهد. از سوی دیگر شبکه های ارتباطی فناوری می تواند گزاره های مرتبط با بهینه سازی خدمات را ارتقا دهد. با شبیه‌سازی‌های گسترده، حالت‌های کار بهینه را تحت پارامترهای مختلف سیستم خدمات را بهبود دهد.

مبانی نظری کیفیت خدمات در مطالعه حسن و همکاران ۲۰۲۰۰

حسن و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود نشان داد چارچوب شبکه بی‌سیم تلفن همراه، کیفیت خدمات را ارتقا می دهد. تحقیقات و توسعه اخیر در شبکه‌های ارتباطی عنصر مهم ارتقا کیفیت خدمات می باشد. همچنین بهبود زیرساخت ارتباطات سیار گامی مهم در کیفیت خدمات می باشد. برنامه‌های کاربردی بالقوه آینده مانند شبکه‌های وسایل نقلیه هوشمند به کیفیت خدمات نیاز دارند. چالش استقرار در تخصیص و مدیریت منابع برای تسهیل الزامات سختگیرانه کیفیت خدمات به شبکه های ارتباطی مرتبط است. داشتن مدل قطعی پارامترهای شبکه برای الزامات خاص برنامه‌های اینترنت اشیاء می توانند کیفیت خدمات را بهبود دهند.

الاوسی و کورناز (۲۰۲۲) به بررسی تکنیک‌های یادگیری ماشین در بهبود کیفیت خدمات پرداخت. سیستم‌های تشخیص نفوذ برای شناسایی الگوهای کیفیت خدمات مهمترین ابزارهای ارتباطی می باشد. این نوع روابط و الگوها از طریق آموزش کشف می شوند و روش های مختلفی برای آموزش وجود دارد. تعامل انسانی برای به روز رسانی کیفیت خدمات در سازمان های فناور محور به شمار می رود. کیفیت خدمات شبکه از رویکردهای مهم برای تکنیک های یادگیری می باشد. این تکنیک ها می تواند از الگوهای ارایه کیفیت خدمات می باشد.

مبانی نظری کیفیت خدمات ویکاکسونو و سوتانتو (۲۰۲۲)

ویکاکسونو و سوتانتو (۲۰۲۲) در نظریه خود به بررسی اثرگذاری کیفیت خدمات بر تصمیم خرید محصولات و تنوع محصول پرداخت. این مطالعه نشان دا دکه تغییرات محصول بر تصمیم خرید اثرگذار هستند. همچنین آگاهی از تأثیر محصولات با کیفیت بر تصمیم خرید محصولات دارای اثر می باشند. همچنین می توان بیان داشت که کیفیت خدمات بر تصمیم خرید محصولات دارای تاثیر می باشد. تغییرات محصول به طور قابل توجهی بر تصمیم خرید محصولات دارای اثر می باشد. کیفیت خدمات تأثیر قابل توجهی دارد. در مورد تصمیم خرید محصولات می تواند اثرگذار باشد.

رگنیکا و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه اثبات کردند که  مکانیزم های کیفیت خدمات می تواند توسط توسعه نرم افزاری بهبود یابد. پشتیبانی از کیفیت خدمات براساس معماری شبکه ای شکل می گیرد. کیفیت خدمات معمولا کنترل و مدیریت پویا، انعطاف پذیر و مقیاس پذیر را برای شبکه ها فراهم می کند.

انگداو ۲۰۲۲

انگداو  (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که  کیفیت خدمات تحت تاثیر تمرکززدایی اداری قرار دارد. تمرکززدایی اداری می تواند کیفیت ارایه خدمات را افزایش دهد.  اطمینان از اختیارات مدیریت منابع انسانی و اختیارات قانونی تأثیر مثبتی بر کیفیت ارائه خدمات دارد. اختیارات مدیریت تدارکات بر کیفیت ارائه خدمات اثرگذار است. خدمات عمومی با کیفیت زمانی ارائه می شود که تمرکززدایی اداری به طور کارآمد و مؤثر اجرا شود.

مبانی نظری کیفیت خدمات در مطالعه آراپالی و همکاران (۲۰۲۲)

آراپالی و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که افزایش کیفیت خدمات در بهینه سازی پروتکل مسیریابی اثرگذار می باشد. این مطالعه نشان داد که کیفیت خدمات می تواند براساس بازده عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد. بهبود کیفیت خدمات باعث ارتقا بازده عملیاتی می شود. این کیفیت به صورت مستقیم بر روی عملکرد واحدهای سازمانی اثرگذار می باشد. این اثر معمولا مستقیم و مثبت می باشد. در دسترس بودن اتصال با استفاده از اطلاعات موقعیت مشتریان معمولا می تواند گزینه های ارایه خدمات را شفاف کند. انتخاب مسیر مبتنی بر بهینه‌سازی در نهایت باعث افزایش کیفیت خدمات می شود.

سوپایندی و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کرد که کیفیت خدمات بر خرید اینترنتی مشتریان اثرگذار می باشد. این مطالعه نشان داد که کیفیت خدمات و قیمت بر علاقه خرید مصرف کننده اثرگذار است. در این مطالعه اثبات شد که تأثیر قابل توجهی کیفیت خدمات بر علاقه خرید مصرف کننده وجود دارد. کیفیت خدمات و قیمت به طور همزمان با قصد خرید اینترنتی ارتباط دارند.

مفهوم کیفیت خدمات پریبادی و همکاران ۲۰۲۲

پریبادی  و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که کیفیت خدمات با نوآوری و رضایت مصرف کننده در ارتباط است. همچنین کیفیت خدمات با ارزش ادراک شده در ارتباط می باشد. به عبارتی کیفیت خدمات می تواند از گزینه های مطرح برای ارزش ادراک شده در سازمان باشد. نوآوری خدمات تأثیر قابل توجهی بر رضایت مصرف کننده دارد. نوآوری خدمات تأثیر قابل توجهی بر ارزش درک شده دارد. کیفیت خدمات تأثیر قابل توجهی بر ارزش درک شده دارد. این مولفه تأثیر قابل توجهی بر رضایت مصرف کننده دارد. کیفیت خدمات واسطه تأثیر بین نوآوری خدمات و رضایت مصرف کننده است. ارزش درک شده واسطه تأثیر بین نوآوری خدمات و رضایت مصرف کننده است.

ریتونگا و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که تبلیغات و قیمت از عوامل اثرگذار بر کیفیت خدمات می باشد. همچنین رضایت مشتری نیز تحت تاثیر کیفیت خدمات قرار گرفت. افزایش رضایت مشتری را می توان با بهبود تبلیغات، حفظ رضایت مشتری و قیمت گذاری بهتر تقویت کرد. در این حالت کیفیت خدمات نیز رضایت مشتری را بهبود می دهد. ارتقاء، قیمت و کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتری دارند.

مبانی نظری کیفیت خدمات (۲۰۲۲) کاریلو و همکاران

کاریلو و همکاران (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که کیفیت خدمات در مشاوره محصولات اثرگذار می باشد. درصد کمی از کاربران از کیفیت خدمات دریافتی راضی هستند. این ممکن است به دلیل طولانی شدن زمان انتظار برای حضور، عدم رعایت کیفیت خدمات باشد. بیشترین رضایت از مراقبت در ابعاد امنیت و همدلی براساس کیفیت خدمات مشاهده شد.

آگاروال و گودا (۲۰۲۱) در نظریه خود به بررسی رابطه رضایت، وفاداری مشتری و کیفیت خدمات پرداختند. این محققین اثبات کردند که رضایت و وفاداری مشتری بر کیفیت خدمات اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای رضایت و وفاداری مشتری می توان سطح کیفیت خدمات را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح کیفیت خدمات نیز تغییر خواهد کرد.

مبانی نظری کیفیت خدمات سال ۲۰۲۱

آگاروال و گودا (۲۰۲۱) .در نظریه خود به بررسی رابطه رضایت، وفاداری مشتری و مفهوم کیفیت خدمات پرداختند. این محققین اثبات کردند که رضایت و وفاداری مشتری بر مفهوم کیفیت خدمات اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای رضایت و وفاداری مشتری می توان سطح کیفیت خدمات را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت. که سطح کیفیت خدمات نیز تغییر خواهد کرد

سیورش و واستانت  در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای رضایت مشتری و مفهوم کیفیت خدمات را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیر رضایت مشتری می تواند بر سطح عملکرد سازمان اثرگذار باشد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیر رضایت مشتری دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر کیفیت خدمات نیز وجود دارد.

مفهوم کیفیت خدمات در مطالعه ایکسیون و همکاران ۲۰۲۱

 

ایکسیو  و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود اثبات کردند. که مفهوم کیفیت خدمات می تواند تحت تاثیراعتماد قرار گیرد. به عبارتی کیفیت خدمات معمولا با تغییراتی که در متغیر اعتماد ایجاد می شود.، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشد. سطح کیفیت خدمات را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطح مرتبط با متغیراعتمادرا تغییر دهد.

جنیجیک و ویلمیرویک  در سال ۲۰۲۱ .استدلال کردند که زمانی می توان مفهوم کیفیت خدمات را بهبود داد که به متغیرخدمات تضمین شده توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای خدمات تضمین شده توجه می کند، معمولا سطح کیفیت خدمات دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیر خدمات تضمین شده مثبت باشد معمولا سطح کیفیت خدمات بهبود می یابد. همچنین این محققین پس از ارایه نظرات خود پیشنهاد دادند که در صورت بالا بردن کیفیت خدمات می توان به مشتریان خدمات تضمین شده ارائه داد.

آرنتسن و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر مفهوم کیفیت خدمات از متغیرهای استقلال خدمات و همکاری بین شهری تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای استقلال خدمات و همکاری بین شهری می تواند در سطح کیفیت خدمات تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح کیفیت خدمات به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای استقلال خدمات و همکاری بین شهری می تواند مفید باشد.

مفهوم کیفیت خدمات در مطالعه موچولی و همکاران ۲۰۲۱

موچولی و همکاران در سال ۲۰۲۱. در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین کیفیت خدمات و متغیرهای حسابداری و ارزیابی عملکرد یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای حسابداری و ارزیابی عملکرد دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر مورد بحث نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای حسابداری و ارزیابی عملکرد می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت کیفیت خدمات اقدام نمایند.

بل و سیبو (۲۰۲۱) .این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیر رقابت استراتژیک می تواند بر تغییر در سطح مفهوم کیفیت خدمات اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیر رقابت استراتژیک دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر مورد بحث نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر رقابت استراتژیک با متغیر کیفیت خدمات همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر مورد بحث با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

ژو و همکاران ۲۰۲۱

ژو و همکاران (۲۰۲۱).اشاره کردند که مفهوم کیفیت خدمات تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیر قصد وفاداری در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر مورد بحث نیز تغییر می کند. همچنین متغیر قصد وفاداری اثرگذاری خود را بر روی متغیر کیفیت خدمات براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیر قصد وفاداری ارتباط همسویی را با متغیر مورد بحث دارد، آنگاه می توان گفت که تغییرات آن سبب تغیرات مثبت در سطح کیفیت خدمات می شود.

مفهوم کیفیت خدمات در مطالعه ویو و همکاران ۲۰۲۱

ویو و همکاران (۲۰۲۱). در مطالعه خود ارتباط متغیرهای عوامل تعیین کننده، پیامدها، مدیریت و مفهوم مورد بحث را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر کیفیت خدمات در نهایت تحت تغییرات متغیرهای عوامل تعیین کننده، پیامدها و مدیریت می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای عوامل تعیین کننده، پیامدها و مدیریت در سازمان هم جهت با مورد بحث باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر مورد بحث نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر کیفیت خدمات کاهش یابد.

وو و همکاران ۲۰۲۱

وو و همکاران (۲۰۲۱). متغیرهای بهینه بودن و هزینه را در ارتباط با مفهوم کیفیت خدمات مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای بهینه بودن و هزینه معمولا می توانند بر سطح متغیر مورد بحث اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح بهینه بودن و هزینه می توان انتظار داشت که سطح متغیر مورد بحث نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که متغیر مورد بحث در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای بهینه بودن و هزینه می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

چنگ و همکاران در سال ۲۰۲۱ .اثبات کردند که مفهوم کیفیت خدمات با متغیرتحویل آنلاین ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیر تحویل آنلاین دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر مورد بحث آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیر تحویل آنلاین بر مورد متغیر بحث هم جهت بوده و سبب تقویت کیفیت خدمات می شود.

مفهوم کیفیت خدمات

مفهوم کیفیت خدمات در مطالعه ماندهانی و همکاران ۲۰۲۱

ماندهانی و همکاران (۲۰۲۱) .در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در مفهوم کیفیت خدمات دریافتند که معمولا مفهوم این متغیر می تواند تحت تاثیر متغیرهای حمل و نقل و جنسیت قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای حمل و نقل و جنسیت معمولا سبب تغییر در سطح مفهوم این متغیر می شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام شده معمولا سطح کیفیت خدمات نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح متغیر مورد بحث کاهش خواهد یافت.

ونگ و همکاران در سال ۲۰۲۱. اثبات کردند که متغیر فناوری اطلاعات بر مفهوم کیفیت خدمات اثرگذار است. این محققین اثبات کردند که متغیر فناوری اطلاعات می تواند در یک سازمان بر میزان مفهوم مورد نظر اثرگذار باشد. همچنین ارتباط متغیر مفهوم این متغیر با متغیر فناوری اطلاعات در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیر فناوری اطلاعات می توان شاهد تغییر در سطح متغیر این مفهوم بود.

حمید و همکاران ۲۰۲۱

حمید و همکاران (۲۰۲۱).کیفیت خدمات را در ارتباط با مدیریت دانش مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر کیفیت خدمات با متغیر مدیریت دانش در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیره مدیریت دانش قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

ادامه

قاهان و همکاران (۲۰۲۱).  در نظریه خود به بررسی رابطه رضایت کاربران و  کیفیت خدمات پرداختند. این محققین اثبات کردند که رضایت کاربران بر مفهوم متغیر مورد بحث اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای رضایت کاربران می توان سطح متغیر مورد بحث را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح متغیر مورد بحث نیز تغییر خواهد کرد.

ون و همکاران در سال ۲۰۲۱.در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای تصمیم گیری و  کیفیت خدمات را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیر تصمیم گیری می تواند بر سطح عملکرد سازمان اثرگذار باشد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیر تصمیم گیری دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر متغیر مورد بحث نیز وجود دارد.

پرنتیس و نگیون ۲۰۲۱

پرنتیس و نگیون در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود اثبات کردند که مفهوم کیفیت خدمات می تواند تحت تاثیرتوسعه و اعتبارسنجی قرار گیرد. به عبارتی این مفهوم معمولا با تغییراتی که در متغیرهای تاثیرتوسعه و اعتبارسنجی ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح کیفیت خدمات را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای تاثیرتوسعه و اعتبارسنجی را تغییر دهد.

ادامه

اوزدن و سیلک در سال ۲۰۲۱ .استدلال کردند که زمانی می توان کیفیت خدمات را بهبود داد که به متغیرهای حمل بار و شیوع بیماری توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای حمل بار و شیوع بیماری توجه می کند، معمولا سطح کیفیت خدمات دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای حمل بار و شیوع بیماری مثبت باشد معمولا سطح کیفیت خدمات بهبود می یابد. همچنین این محققین پس از ارایه نظرات خود پیشنهاد دادند که با کنترل شیوع بیماری و انتخاب حمل بار به صورت آنلاین می توان کیفیت خدمات را ارتقا داد.

کیندکر و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر کیفیت خدمات از متغیر آموزش تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر آموزش می تواند در سطح کیفیت خدمات تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح کیفیت خدمات به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر آموزش می تواند مفید باشد.

حسین پور ۲۰۲۱

حسین پور در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین کیفیت خدمات و متغیر خرابی تصادفی یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر خرابی تصادفی دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر کیفیت خدمات نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیر خرابی تصادفی می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت کیفیت خدمات اقدام نمایند.

ادامه

نگیون و همکاران (۲۰۲۱). اشاره کردند که کیفیت خدمات تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای استفاده و صحبت مثبت و استقبال در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر کیفیت خدمات نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای استفاده و صحبت مثبت و استقبال اثرگذاری خود را بر روی متغیر کیفیت خدمات براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای استفاده و صحبت مثبت و استقبال ارتباط همسویی را با متغیر کیفیت خدمات دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغییرات مثبت در سطح کیفیت خدمات می شود.

لاقری و لاقری (۲۰۲۱).در مطالعه خود ارتباط متغیرهای شبکه اجتماعی و کیفیت خدمات را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر کیفیت خدمات در نهایت تحت تغییرات متغیر شبکه اجتماعی می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیر شبکه اجتماعی در سازمان هم جهت با کیفیت خدمات باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر کیفیت خدمات نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر کیفیت خدمات کاهش یابد.

ادامه

لین و همکاران (۲۰۲۱) .متغیرهای جو خدمات و رفتار کارکنان را در ارتباط با کیفیت خدمات مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای جو خدمات و رفتار کارکنان معمولا می توانند بر سطح کیفیت خدمات اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح جو خدمات و رفتار کارکنان می توان انتظار داشت که سطح متغیر عملکرد سازمان نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که کیفیت خدمات در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای جو خدمات و رفتار کارکنان می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید

 

لی و همکاران در سال ۲۰۲۱ .اثبات کردند که کیفیت خدمات با متغیرهای امنیت، سرویس های ابری و یادگیری الکترونیکی ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای امنیت، سرویس های ابری و یادگیری الکترونیکی دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر کیفیت خدمات آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای امنیت، سرویس های ابری و یادگیری الکترونیکی بر کیفیت خدمات هم جهت بوده و سبب تقویت کیفیت خدمات می شود.

مبانی نظری سال ۲۰۲۰

والیجو و همکاران (۲۰۲۰). در نظریه خود به بررسی رابطه نگرش ها، برداشتها و کیفیت خدمات پرداختند. این محققین اثبات کردند که نگرش ها و برداشتها بر کیفیت خدمات اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای نگرش ها و برداشتها می توان سطح کیفیت خدمات را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح کیفیت خدمات نیز تغییر خواهد کرد

ابید و همکاران در سال ۲۰۲۰. در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای پیش بینی زودهنگام، معیارهای رابطه، فناوری اطلاعات، نرم افزار، الگوهای ضد الگو و کیفیت خدمات را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای پیش بینی زودهنگام، معیارهای رابطه، فناوری اطلاعات، نرم افزار و الگوهای ضد الگو می توانند بر سطح کیفیت خدمات اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای پیش بینی زودهنگام، معیارهای رابطه، فناوری اطلاعات، نرم افزار و الگوهای ضد الگو دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر کیفیت خدمات نیز وجود دارد.

مطالعه اسچلیسنگر و ماندهانی

اسچلیسنگر و همکاران در سال ۲۰۲۰ .در نظریه خود اثبات کردند که کیفیت خدمات می تواند تحت تاثیر  ویژگی های مقصد، تجربه خدمات، وفاداری و مقصدهای نوظهور قرار گیرد. به عبارتی کیفیت خدمات معمولا با تغییراتی که در متغیرهای ویژگی های مقصد، تجربه خدمات، وفاداری و مقصدهای نوظهور ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح کیفیت خدمات را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای ویژگی های مقصد، تجربه خدمات، وفاداری و مقصدهای نوظهور را تغییر دهد.

ماندهانی و همکاران در سال ۲۰۲۰ .اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای روابط متقابل، سیستم حمل و نقل و رویکرد می توان سطح متغیر کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات متغیر کیفیت خدمات تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱- روابط متقابل.

۲- سیستم حمل و نقل.

۳- رویکرد هزینه های حمل و نقل.

مطالعه کینکر و همکاران ۲۰۲۰

کینکر و همکاران در سال ۲۰۲۰ .استدلال کردند که زمانی می توان کیفیت خدمات را بهبود داد که به متغیرهای شناسایی، ارزیابی موانع و آموزش توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای شناسایی، ارزیابی موانع و آموزش توجه می کند، معمولا سطح کیفیت خدمات دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای شناسایی، ارزیابی موانع و آموزش مثبت باشد معمولا سطح کیفیت خدمات بهبود می یابد. همچنین این محققین پس از ارایه نظرات خود پیشنهاد دادند که با شناسایی، ارزیابی و آموزش مهارت های لازم می توان کیفیت خدمات را بهبود بخشید.

چاونسالاسین و همکاران در سال ۲۰۲۰ .در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر کیفیت خدمات از متغیرهای اندازه گیری و انتظارات تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای اندازه گیری و انتظارات می تواند در سطح کیفیت خدمات تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح کیفیت خدمات به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای اندازه گیری و انتظارات می تواند مفید باشد.

مطالعه میباوندیو و همکاران (۲۰۲۰)

میباوندیو و همکاران (۲۰۲۰). این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای ارزیابی زمان و هوشمندسازی می تواند بر تغییر در سطح کیفیت خدمات اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای ارزیابی زمان و هوشمندسازی دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر کیفیت خدمات نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر های ارزیابی زمان و هوشمندسازی با متغیر کیفیت خدمات همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر کیفیت خدمات با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

زیوریتی و چیو (۲۰۲۰). اشاره کردند که کیفیت خدمات تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای خدمات بهداشتی و رضایت در سازمان تغییر می کند.، آنگاه سطح متغیر کیفیت خدمات نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای خدمات بهداشتی و رضایت اثرگذاری. خود را بر روی متغیر کیفیت خدمات براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای خدمات بهداشتی و رضایت ارتباط همسویی را با متغیر کیفیت خدمات دارند.، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح کیفیت خدمات می شود.

مطالعه ونگ و تیو (۲۰۲۰)

ونگ و تیو (۲۰۲۰). در مطالعه خود ارتباط متغیرهای خدمات آنلاین، ارزش درک شده، موفقیت و کیفیت خدمات را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر کیفیت خدمات در نهایت تحت تغییرات متغیرهای خدمات آنلاین.، ارزش درک شده و موفقیت می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند. هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای خدمات آنلاین، ارزش درک شده و موفقیت در سازمان هم جهت با کیفیت خدمات باشند.، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر کیفیت خدمات. نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر کیفیت خدمات کاهش یابد.

ادامه

ابوسیف و همزا (۲۰۲۰). اثبات کردند که متغیر سازمانی تحت تاثیر برخی از ابعاد سازمانی قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- محیط.

۲-اینترنت اشیاء.

۳- الگوریتم های انتخابی.

مطالعه ولیجو و همکاران (۲۰۲۰)

ولیجو و همکاران (۲۰۲۰) .متغیرهای ادراک و شناخت را در ارتباط با کیفیت خدمات مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای ادراک و شناخت معمولا می توانند بر سطح کیفیت خدمات اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح ادراک و شناخت می توان انتظار داشت. که سطح متغیر عملکرد سازمان نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند. که کیفیت خدمات در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای ادراک و شناخت می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

اخمیدوا و همکاران در سال ۲۰۲۰. اثبات کردند که کیفیت خدمات با متغیرهای ارزش مشترک و اقتصاد اشتراکی ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای ارزش مشترک و اقتصاد اشتراکی دچار تغییر شوند.، به دلیل ارتباط با متغیر کیفیت خدمات آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای ارزش مشترک و اقتصاد اشتراکی بر کیفیت خدمات هم جهت بوده و سبب تقویت کیفیت خدمات می شود.

گیوان و همکاران (۲۰۲۰)

گیوان و همکاران (۲۰۲۰). در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در کیفیت خدمات دریافتند. که معمولا کیفیت خدمات می تواند تحت تاثیر متغیرهای حاکمیت رابطه ای، وفاداری.، تأمین منابع عمومی و تجربه قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای حاکمیت رابطه ای، وفاداری.، تأمین منابع عمومی و تجربه معمولا سبب تغییر در سطح کیفیت خدمات می شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام شده معمولا سطح کیفیت خدمات. نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد. آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح کیفیت خدمات کاهش خواهد یافت.

مطالعه اولوایا و همکاران ۲۰۲۰

اولوایا و همکاران در سال ۲۰۲۰. اثبات کردند که متغیرهای انتقال فناوری و فعالیت ثبت اختراع بر کیفیت خدمات اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای انتقال فناوری و فعالیت ثبت اختراع می توانند. در یک سازمان بر میزان کیفیت خدمات اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر کیفیت خدمات با متغیرهای انتقال فناوری و فعالیت ثبت اختراع در سازمان ممکن است. همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است. ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محقین استدلال کردند. که با تغییر در سطح متغیر های انتقال فناوری و فعالیت ثبت اختراع می توان شاهد تغییر در سطح متغیر کیفیت خدمات بود.

تهیر و همکاران (۲۰۲۰).

تهیر و همکاران (۲۰۲۰). کیفیت خدمات را در ارتباط با متغیرهای سازماندهی، سبک رهبری و مراقبت های بهداشتی اولیه مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر کیفیت خدمات با متغیرهای سازماندهی.، سبک رهبری و مراقبت های بهداشتی اولیه در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است. تحت تاثیر متغیرهای سازماندهی، سبک رهبری و مراقبت های بهداشتی اولیه قرار گیرد. و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

امت و همکاران (۲۰۲۰) .در نظریه خود به بررسی رابطه خدمات مصرف مشارکتی و کیفیت خدمات پرداختند. این محققین اثبات کردند که خدمات مصرف مشارکتی بر کیفیت خدمات اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیر  خدمات مصرف مشارکتی می توان. سطح کیفیت خدمات را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح متغیر بیان شده  تغییر می کند. می توان انتظار داشت که سطح کیفیت خدمات نیز تغییر کند.

مطالعه لیو و همکاران ۲۰۲۰

لیو و همکاران در سال ۲۰۲۰.در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای کاهش کیفیت، پیش بینی عمر مفید.، نظم و کیفیت خدمات را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای کاهش کیفیت، پیش بینی عمر مفید و نظم می توانند. بر سطح کیفیت خدمات اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای کاهش کیفیت.، پیش بینی عمر مفید و نظم دچار تغییر شود.، احتمال تغییر در سطح متغیر کیفیت خدمات نیز وجود دارد.

بیلزی و همکاران در سال ۲۰۲۰. در نظریه خود اثبات کردند. که کیفیت خدمات می تواند تحت تاثیر نظرسنجی آنلاین قرار گیرد. به عبارتی کیفیت خدمات معمولا با تغییراتی که در متغیر نظرسنجی آنلاین ایجاد می شود.، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح کیفیت خدمات را تغییر دهد.، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر نظرسنجی آنلاین را تغییر دهد.

شاه و همکاران ۲۰۲۰

شاه و همکاران در سال ۲۰۲۰. اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای اهداف رفتاری. و رضایت می توان سطح متغیر کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات متغیر کیفیت خدمات تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱- اهداف رفتاری.

۲- رضایت.

مطالعه سینها و همکاران ۲۰۲۰

سینها و همکاران در سال ۲۰۲۰ استدلال کردند. که زمانی می توان کیفیت خدمات را بهبود داد. که به متغیرهای درک کاربران و حمل و نقل عمومی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای درک کاربران و حمل و نقل عمومی توجه می کند.، معمولا سطح کیفیت خدمات دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای درک کاربران و حمل و نقل عمومی مثبت باشد. معمولا سطح کیفیت خدمات بهبود می یابد.

ونگ و یانگ  در سال ۲۰۲۰در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند. که متغیر کیفیت خدمات از متغیر اقامت در قرنطینه تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر اقامت در قرنطینه می تواند. در سطح کیفیت خدمات تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد. که برای بهبود در سطح کیفیت خدمات به نظر می رسد. بهبودهایی در سطح متغیر اقامت در قرنطینه می تواند مفید باشد.

بکتی و همکاران ۲۰۲۰

بکتی و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین کیفیت خدمات و متغیرهای خدمات درک شده.، خدمات لذتجویانه و سودمند یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند. زمانی که سطح متغیرهای خدمات درک شده.، خدمات لذتجویانه و سودمند دچار تغییر می شود.، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر کیفیت خدمات نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای خدمات درک شده.، خدمات لذتجویانه و سودمند می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند. که در جهت تقویت کیفیت خدمات اقدام نمایند.

مطالعه ویو و همکاران ۲۰۲۰

ویو و همکاران (۲۰۲۰). این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای خدمات چند مرحله ای. و چرخه معاملات می تواند بر تغییر در سطح کیفیت خدمات اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای خدمات چند مرحله ای و چرخه معاملات دچار بهبود شود.، این انتظار وجود دارد که متغیر کیفیت خدمات نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر های خدمات چند مرحله ای و چرخه معاملات. با متغیر کیفیت خدمات همسو و همجهت باشد.

پارک و همکاران (۲۰۲۰). اشاره کردند که کیفیت خدمات تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای درک پویایی و ویژگی های خدمات در سازمان تغییر می کند.، آنگاه سطح متغیر کیفیت خدمات نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای درک پویایی و ویژگی های خدمات اثرگذاری خود را بر روی متغیر کیفیت خدمات. براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد.، متغیرهای درک پویایی و ویژگی های خدمات ارتباط همسویی. را با متغیر کیفیت خدمات دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح کیفیت خدمات می شود.

منابع

Abid, C., Kessentini, M., & Wang, H. (2020). Early prediction of quality of service using interface-level metrics, code-level metrics, and antipatterns. Information and Software Technology, 126, 106313.

Abosaif, A. N., & Hamza, H. S. (2020). Quality of service-aware service selection algorithms for the internet of things environment: A review paper. Array, 8, 100041.

Agarwal, I., & Gowda, K. R. (2021). The effect of airline service quality on customer satisfaction and loyalty in India. Materials Today: Proceedings, 37, 1341-1348.

Agyeman, S., & Cheng, L. (2020). Analysis of barriers to perceived service quality in Ghana: Students’ perspectives on bus mobility attributes. Transport Policy, 99, 63-85.

Akhil, A., & Suresh, M. (2021). Assessment of service quality in restaurant using multi-grade fuzzy and importance performance analysis. Materials Today: Proceedings.

Akhmedova, A., Mas-Machuca, M., & Marimon, F. (2020). Value co-creation in the sharing economy: The role of quality of service provided by peer. Journal of Cleaner production, 266, 121736.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.