مبانی نظری مدیریت سود | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۹ مهر ۱۴۰۰
نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحات
دسته بندی
تعداد بازدید
394 بازدید
۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت سود

مبانی نظری مدیریت سود | تعداد صفحات: ۱.۵ صفحه

کلیستیک و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که مدیریت سود یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در امور مالی و مدیریت مالی است. متغیرهایی مانند هنجارهای سازمانی ، قانونی و اجتماعی بر روی مدیریت سود اثرگذار هستند. معمولا مدیریت سود تحت این متغیرها به شکل های قابل ملاحضه ای تغییر می کند. همچنین نوع مدیریت ارشد شرکت و محیط اقتصادی نیز بر این متغیر اثرگذار است. اینکه مدیران بتوانند مدل های مختلف مدیریت سود را بشناسند و براساس آن رفتار نمایند، مهم است. معمولا مدیریت سود ارزیابی توانایی مدل های تشخیصی را دارد. شناسایی جنبه ها و مشوق های مختلف که شرکتهای فعال در سطح جهانی را تحت تاثیر قرار میدهد از الگوهای مدیریت سود است.

ادامه

ولته (۲۰۲۱) در نظریه خود اثبات کردند که مدیریت سود  به عملکرد محیطی و کیفیت سود ارتباط دارد. این متغیر معمولا سبب تقویت عملکرد محیطی و کیفیت سود می شود. همچنین مدیریت سود  عملکرد محیطی و کیفیت سود را تقویت می کند. معمولا کشورها با با این گزاره توانایی عملکرد محیطی و کیفیت سود را به دست می آوزند. این متغیر به معنی تغییر در سطح عملکرد محیطی و کیفیت سود می باشد. همچنین این متغیر قابلیت های عملکرد محیطی و کیفیت سود را ارتقا می دهد. مدیریت سود  برای شرکت ها در ابعاد مختلف ابزاری برای تقویت عملکرد محیطی و کیفیت سود می باشد. همچنین با این متغیر می توان عملکرد محیطی و کیفیت سود را بهینه کرد. عملکرد محیطی و کیفیت سود در این حالت گزینه مهمی به شمار می روند. هدف نهایی مدیریت سود  افزایش عملکرد محیطی و کیفیت سود می باشد.

مبانی نظری مدیریت سود در مطالعه چن و همکاران (۲۰۲۱)

چن و همکاران(۲۰۲۱) اثبات کردند که مدیریت سود  به محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی کمک می کند. این متغیر می تواند گزینه مهمی برای بهبود محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی باشد. محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی در این حالت گزینه مهم مدیریت سود  می باشد. گزینه محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی می تواند در نهایت سبب کیفیت مدیریت سود  گردد.

شرکتی که بتواند به محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی دست یابد معمولا می تواند گزینه قوی برای این متغیر باشد. همچنین این شرکت ها می توانند در سطح محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی بهبود یابند. همچنین این متغیر به تقویت سیستم محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی در سازمان کمک می کند. این سیستم های محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی در یک رابطه علی به توسعه منجر می شوند. همچنین آن ها محیط اعتماد اجتماعی و رفتار مدیریتی اخلاقی را به همراه خواهند داشت.

ادامه

هیکمن و همکاران (۲۰۲۱) به بررسی توسعه مدیریت سود  در مشارکت مسئولیت اجتماعی و هزینه مسئولیت اجتماعی پرداخت. این مطالعه اثبات کردند که مدیریت سود  معمولا سبب توسعه مشارکت مسئولیت اجتماعی و هزینه مسئولیت اجتماعی می شود. همچنین مدیریت سود  گزینه مناسبی برای شرکت ها در جهت بهبود مشارکت مسئولیت اجتماعی و هزینه مسئولیت اجتماعی می باشد. شرکت هایی که محصول مدیریت سود ی دارند، معمولا سطح بالاتری از مشارکت مسئولیت اجتماعی و هزینه مسئولیت اجتماعی را ارایه می دهند.

این مطالعه نشان داد که جنبه های مشارکت مسئولیت اجتماعی و هزینه مسئولیت اجتماعی می تواند بر گزینه های مدیریت سود  اثرگذار باشد. این گزینه های مدیریت سود  معمولا از جنبه های مشارکت مسئولیت اجتماعی و هزینه مسئولیت اجتماعی تبعیت می کنند. یکی از گزاره های مهم در شرکت ها، مشارکت مسئولیت اجتماعی و هزینه مسئولیت اجتماعی می باشد. هر چه ارزش کل مدیریت سود  بالاتر باشد، نشان می دهد که شرکت ها موفق تر عمل کرده اند.

منابع

مبانی نظری

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.