پیشینه تحقیق رضایت شغلی | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۷ بهمن ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
6
دسته بندی
تعداد بازدید
1322 بازدید
۱۲,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق رضایت شغلی

پیشینه تحقیق رضایت شغلی| تعداد صفحات ۶

خارجی

پژوهشی توسط دیویس و همکاران (۲۰۱۶). تحت عنوان یک بررسی کیفی عوامل موثر بر رضایت شغلی و اخلاق کاری و  حرفه ای فیزیوتراپیست ها در عمل خصوصی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و اخلاق کاری در استرالیا می باشد. یافته ها نشان می دهد که فارغ التحصیلان ارتباط خوبی بین اخلاق کاری و رضایت شغلی برقرار می کنند.

پژوهشی توسط هاشیم (۲۰۱۵) .تحت عنوان سطوح رضایت شغلی در میان مهندسین در یک سازمان محلی مالزی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی رضایت شغلی و اخلاق حرفه ای کاری و ارتباط بین این دو در مالزی می باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که  تعهد سازمانی و اخلاق حرفه ای با رضایت شغلی ارتباط معناداری دارد. و سطوح رضایت شغلی بر آن ها اثر گذار است.

پژوهشی توسط سویارتو و همکاران (۲۰۲۱) تحت عنوان  عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و پیامدهای آن بر عملکرد اساتید انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات مثبت سبک رهبری، محیط کار و جو سازمانی بر عملکرد استاد از طریق رضایت شغلی دانشگاه پامولانگ بود.

نتایج این تحقیق نشان داد که سبک رهبری، محیط کار و جو سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر دارند. رضایت شغلی بر عملکرد اساتید تأثیر می گذارد. سبک رهبری، محیط کار و جو سازمانی نیز بر عملکرد استادان تأثیر خواهد گذاشت. رضایت شغلی می تواند تأثیر سبک رهبری، محیط کار و جو سازمانی را بر عملکرد مدرس واسطه کند. انتظار می رود این تحقیق توصیه ای برای دانشگاه پامولانگ در مورد چگونگی بهبود عملکرد استاد باشد که می تواند با بهبود سبک رهبری، محیط کار، جو سازمانی و رضایت شغلی امتحان شود.

داخلی

پژوهشی توسط طبرسا و همکاران (۱۳۹۸). تحت عنوان  بررسی رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای رضایت شغلی به‌واسطه نقش تعدیلی تبادل رهبر ـ عضو انجام شد. هدف از این تحقیق با وجود انجام پژوهش‌هایی پیرامون. تاثیر آوای کارکنان بر پیامدهای رضایت شغلی نظیر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی، تحلیل رفتگی و ترک خدمت، مطالعات اندکی به بررسی تاثیر متغیرهای دیگر در رابطه میان این متغیرها بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که تبادل رهبر-عضو تاثیر مثبت آوای کارکنان بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تاثیر منفی آن بر ترک سازمان و تحلیل رفتگی سازمانی را افزایش داد. هم‌چنین، آوای کارکنان تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تاثیر منفی‌ای بر ترک سازمان و تحلیل رفتگی روان‌شناختی کارکنان سازمان است.

پژوهشی توسط مشایخ و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان، مجله: ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی. رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان در دبستان های استان البرز بود. نتایج این تحقیق نشان داد که  نوآوری سازمانی بر رضایت شغلی معلمان دارای  تأثیر معناداری است.

ادامه

پژوهشی توسط سنگوئی (۱۳۹۶). تحت عنوان تعیین نقش استرس شغلی بر رضایت شغلی مراقبین معلول در مرکز جامع توانبخشی مبتنی بر خانواده و ویزیت در منزل پویش تحت نظارت اداره‌ی بهزیستی نیشابور و سازمان بهزیستی خراسان رضوی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیه مراقبین شاغل در مرکز توانبخشی پویش در شهرستان نیشابور بود .که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری ٢٠ نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در بین عوامل مربوط به رضایت کمترین میزان رضایتمندی مربوط به رضایت از ارتقاء بوده است. که ۱۷/۱ درصد رضایت کمی از وضعیت ارتقاء داشته اند. و همبستگی بین استرس و رضایت از کار و رضایت از مسئول معنی دار است.

پژوهشی توسط ادرلان و معجونی (۱۴۰۰ )تحت عنوان نقش عدالت سازمانی در رضایت شغلی با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی روانشناختی انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی نقش عدالت سازمانی در رضایت شغلی با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی بود.

نتایج این تحقیق نشان داد که متغیر عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح ۰۵/۰ بر رضایت شغلی بودند؛ عدالت سازمانی با میانجی‌گری رفتارشهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر رضایت شغلی دارد. متغیرهای عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی قادر به تببین ۶۰% درصد واریانس متغیر رضایت شغلی می‌باشند.

منبع
برای دسترسی به  پیشینه های و منابع بیشتر به فایل اصلی مراجعه شود.

مبانی نظری

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.