×

مفهوم و مبانی نوآوری در فناوری اطلاعات| مقالات ISI

۳۰,۰۰۰ تومان

فرهنگ سیاسی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی پس از انقلاب اسلامی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری الکترونیک | مطالعات ISI

۴,۰۰۰ تومان

مبانی نظری توسعه گردشگری | مطالعات ISI

۴,۰۰۰ تومان

مبانی نظری عملکرد سهام | مطالعات ISI

۴,۰۰۰ تومان

مبانی نظری افشا ریسک | مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

انقلاب سبز کشاورزی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق مقالات ISI

۴,۰۰۰ تومان

کیفیت گزارشگری مالی | مبانی نظری مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری احراز هویت | مطالعات ISI

۴,۰۰۰ تومان

مدیریت اسناد الکترونیک |مبانی نظری با مطالعات ISI

۴,۰۰۰ تومان
0