×

دلبستگی به خدا بر تاب آوری و سلامت روان والدین

۱۵,۰۰۰ تومان

تاثیر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر تحول سازمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

ارتقای اخلاق حرفه ای در کارکنان

۱۵,۰۰۰ تومان

حوزه‌های آسیب نیروهای مسلح بر اثر خشم و پرخاشگری

۱۰,۰۰۰ تومان

تاثیر نظام سلامت الکترونیک بر رضایت بیماران

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم شایسته سالاری | مبانی نظری و ادبیات تحقیق شایسته سالاری

۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم کیفیت زندگی کاری | مبانی نظری و ادبیات کیفیت زندگی کاری

۱۵,۰۰۰ تومان

ادبیات تحقیق کتابخانه دیجیتال | مطالعات علمی پژوهشی و ISI

۸,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان
0