×

اینفلوئنسر مارکتینگ | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۹,۰۰۰ تومان

مدیریت محتوا | ادبیات تحقیق

۱۵,۰۰۰ تومان

نوسانات بازار سهام | ادبیات تحقیق

۵,۰۰۰ تومان

جامعه پذیری سازمانی | مبانی نظری

۱۲,۰۰۰ تومان

تعلق سازمانی | مبانی نظری تعلق سازمانی

۷,۰۰۰ تومان

معنویت در کار | مبانی نظری معنویت در کار

۱۲,۰۰۰ تومان

مفهوم سقف شیشه ای | مبانی نظری سقف شیشه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

شرکت دانش بنیان | مطالعات پژوهشی و ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

ارتباطات سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲۰,۰۰۰ تومان

کیفیت اطلاعات | مبانی نظری مطالعات ISI

۲۰,۰۰۰ تومان
0