×

کیفیت اطلاعات | مبانی نظری مطالعات ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات هوشمند |مطالعات ISI

۱۵,۰۰۰ تومان

بانکداری الکترونیک |مطالعات ISI

۱۰,۰۰۰ تومان

مفهوم بازاریابی اینترنتی|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۱۱,۰۰۰ تومان

مفهوم و مبانی نوآوری در فناوری اطلاعات| مقالات ISI

۴۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری احراز هویت | مطالعات ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

امنیت اینترنت اشیا | مبانی نظری از مطالعات ISI

۴,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری در فناوری | مبانی نظری مطالعات ISI

۱۲,۰۰۰ تومان

خدمات مرجع دیجیتال |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری شهر هوشمند | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۳۵,۰۰۰ تومان
0