×

مفهوم هوش مصنوعی | ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۳۰,۰۰۰ تومان

شرکت دانش بنیان | مطالعات پژوهشی و ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

کیفیت اطلاعات | مبانی نظری مطالعات ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات هوشمند |مطالعات ISI

۲۲,۰۰۰ تومان

بانکداری الکترونیک |مطالعات ISI

۱۰,۰۰۰ تومان

مفهوم بازاریابی اینترنتی|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم و مبانی نوآوری در فناوری اطلاعات| مقالات ISI

۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری احراز هویت | مطالعات ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

امنیت اینترنت اشیا | مبانی نظری از مطالعات ISI

۴,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری در فناوری | مبانی نظری مطالعات ISI

۱۲,۰۰۰ تومان
0