×

توسعه صادرات |مطالعات ISI

۱۰,۰۰۰ تومان

بانکداری الکترونیک |مطالعات ISI

۱۰,۰۰۰ تومان

اینترنت بانک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اثربخشی | مطالعات ISI

۱۰,۰۰۰ تومان

سیستم اطلاعاتی حسابداری|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۴۰,۰۰۰ تومان

مفهوم تصمیم گیری سازمانی| مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۳۵,۰۰۰ تومان

مفهوم بازاریابی اینترنتی|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۱۱,۰۰۰ تومان

مفهوم و مبانی نوآوری در فناوری اطلاعات| مقالات ISI

۴۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری داده کاوی |مقالات ISI

۱۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات اینترنتی|مقالات ISI

۳۰,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

وفاداری مشتریان |یکی از موضوعات مهم مدیریت راهبردی

وفاداری مشتریان وفاداری مشتریان ایجاد حس تعهد به خرید و …

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت |موضوعات پایان نامه مدیریت

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت موضوع پایان نامه ارشد مدیریت …

موضوعات جدید پایان نامه | موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوعات جدید پایان نامه موضوعات جدید پایان نامه کارشناسی ارشد …

کافی نت در الیگودرز | آدرس کافی نت در الیگودرز

کافی نت در الیگودرز کافی نت در الیگودرز آدرس کافی …

مشاوره پایان نامه در شهریار |مشاوره پایان نامه در شهریار

مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه   معمولا مشاوره پایان …

عنوان نمونه

0