×

مبانی نظری تفکر استراتژیک |مطالعات ISI و علمی و پ

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تسهیم دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری برون سپاری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ادراک مشتری |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ارزش ویژه برند |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۴,۹۰۰ تومان

مبانی نظری آموزش کارکنان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۶,۰۰۰ تومان

مبانی نظری امنیت اطلاعات |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان

ادبیات تحقیق مدیریت دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

وفاداری مشتریان |یکی از موضوعات مهم مدیریت راهبردی

وفاداری مشتریان وفاداری مشتریان ایجاد حس تعهد به خرید و …

کافی نت در الیگودرز | آدرس کافی نت در الیگودرز

کافی نت در الیگودرز کافی نت در الیگودرز آدرس کافی …

مشاوره پایان نامه در شهریار |مشاوره پایان نامه در شهریار

مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه معمولا مشاوره پایان نامه …

عنوان نمونه

0