×

سیستم اطلاعاتی حسابداری|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم تصمیم گیری سازمانی| مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم بازاریابی اینترنتی|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۹,۰۰۰ تومان

مفهوم و مبانی نوآوری در فناوری اطلاعات| مقالات ISI

۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری داده¬کاوی|مقالات ISI

۶,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات اینترنتی|مقالات ISI

۲۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری خدمات دیجیتال| مقالات ISI

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری قصدخرید اینترنتی|مطالعات ISI

۲۵,۰۰۰ تومان

فرهنگ سیاسی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی پس از انقلاب اسلامی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیشینه ایرانی شادکامی و سلامت روان | مقالات علمی و پژوهشی

۲۰,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

وفاداری مشتریان |یکی از موضوعات مهم مدیریت راهبردی

وفاداری مشتریان وفاداری مشتریان ایجاد حس تعهد به خرید و …

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت |موضوعات پایان نامه مدیریت

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت موضوع پایان نامه ارشد مدیریت …

موضوعات جدید پایان نامه | موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوعات جدید پایان نامه موضوعات جدید پایان نامه کارشناسی ارشد …

کافی نت در الیگودرز | آدرس کافی نت در الیگودرز

کافی نت در الیگودرز کافی نت در الیگودرز آدرس کافی …

مشاوره پایان نامه در شهریار |مشاوره پایان نامه در شهریار

مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه   معمولا مشاوره پایان …

عنوان نمونه

0