مبانی نظری اخلاق حرفه ای | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
16صفحه
تعداد بازدید
3755 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اخلاق حرفه ای | تعداد صفحات ۲۱ صفحه با احتساب منابع

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

مفهوم اخلاق

اخلاق مجموعه ای از اصول اخلاقی تعریف شده است که بایدها و نبایدهای ارتباط فروشنده و خریدار را از طریق ابزارهای اخلاقی تبیین می نماید. ممکن از طریق اخلاق بعضی از مزیت ها و مزایا همچون کیفیت محصولات، تفاوت قیمت ها به مشتری مخابره شود و در نتیجه منجر به کسب قدرت انتخاب بیشتر شده و در رفع بعضی از نیازهای آن ها موثر افتد.

در جامعه ای که احساس مسوولیت وجود دارد رعایت اخلاق از مهم ترین ویژگی صنعت است. اخلاق علم است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آنها را معرفی می کند و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می دهد. بر اساس تعریف ذکر شده علم اخلاق علاوه بر گفت و گو از صفات نفسانی خوب و بد از اعمال و رفتار متناسب با آنها نیز بحث می کند(کیا و ساپی، ۱۳۹۸)

به هر صورت می توان گفت اخلاق اعتقاد به اصولی است که شاخص نیک و بد زندگی بوده، تمیز دهنده است از وجدان آدمی نشات می گیرد، اعتقادی است مستقل بدون چشمداشت و نامحدود، با قدرت سیالیت زیاد ملازم با روح نوع دوستی و برانگیزشهائی بنا می شد که منافع زودگذر و اغراض خودخواهانه را فدای خواسته های والا و دوراندیشانه می کند(علیزاده، ۱۳۹۰ ).

مفهوم اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای، مسوولیت اخلاقی فرد از حیث شغل است. هر چه اخلاق حرفه ای در مدرسه از سوی مدیران و معلمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد مدرسه در نیل به اهداف پیش بینی شده توفیق بیشتری می یابد. اخلاق حرفه ای در تصمیم گیریها و خط مشی های سازمانی همچون منابع انسانی، منابع مالی، مدیریت تولید، اهمیت دارد(پورحیدر و همکاران، ۱۳۹۸).

یکی از مسائل اساسی که امروزه در نظام حرفهای مطرح است، بحث اخلاق و مؤلفه های اخلاقی است. امروزه اخلاق به عنوان یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت سازمان ها شناخته شده است و حاکمیت اخلاق حرفه ای قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را جهت کاهش تنشها و توفیق در تحقق اهداف یاری رساند و لذا داشتن اخلاق حرفه ای در سازمانها به منزله یک مزیت رقابتی مطرح میباشد.

از سوی دیگر نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم گیری ها و انتخاب ها و در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده است و از اینرو است که امروزه بحث اخلاقیات و مدیریت یکی از مباحث عمده رشته مدیریت گردیده است. این در حالی است که امروزه در دانش مدیریت این نکته مطرح است که اساس مدیریت مبتنی بر توجه و عنایت به ارزش های اخلاقی است. به طور کلی بی توجهی سازمانها به اخلاق حرفه ای و ضعف در رعایت اصول اخلاقی در برخورد با نیروی انسانی سازمان و ذینفعان بیرونی، می تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند(حیدری و همکاران، ۱۳۹۸).

ادامه مفهوم اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعه ما و به ویژه در باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک، کمتر به اخلاق حرفه ای توجه می شود. بطور خلاصه اخلاق حرفه ای به مجموعه رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه؛ مدیریت رفتار و کردار آدمی حین انجام وظایف حرفه ای و مجموعه ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل استنباط می شود، اطلاق می گردد.

در اخلاق حرفه ای، تلقی شما حق دارید و من تکلیف مبنای هر گونه اخلاق در کسب و کار است. و مبنای رفتار ارتباطی فرد، برای ارتباط سازمان با محیط قرار میگیرد و سازمان با چالش رعایت حقوق دیگران، از تکالیف خود پرسش میکند. از ویژگی های اخلاق حرفه ای در مفهوم امروزی آن می توان به دارای هویت علم و دانش بودن اخلاق حرفه ای داشتن نقشی کاربردی، ارائه پیشینه حرفه ای، بومی و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگی به یک نظام اخلاقی، ارائه دانشی انسانی دارای زبان تعهد به اخلاق حرفه ای از جمله جنبه های اساسی در سازمان ها محسوب می شود(کبیری و همکاران، ۱۳۹۸).

سازمانهای اخلاقی در کسب و کار علاوه بر حقوق مشتریان مانند صراحت و صداقت، حفظ حریم شخصی، راز داری، نقدپذیری و پاسخگویی، اعتماد به مشتری و اجتناب از زبان زدن، بر رعایت حقوق کارکنان نیز اصرار می ورزند و براساس حقوق آنان به تدوین وظایف اخلاقی خود مبادرت می ورزند(نادی و همکاران، ۱۳۹۸). بسته به ماهیت سازمان، میزان ٫ رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رفتار حرفه ای کارکنان آن، در سرنوشت و بقایش تاثیر گذار است(خوشدل مفیدی و همکاران، ۱۳۹۸).

اخلاق حرفه ای شاخه ای از اخلاق کاربردی

اخلاق حرفه ای شاخه ای از اخلاق کاربردی است که به مباحث حرفه اخلاقی در حرفه می پردازد (قراملکی، ۲۰۱۲: ۱۷۴-۱۷۵). در واقع اخلاق حرفه ای، به عنوان دانش حل مشکلات اخلاقی سازمان و توضیح تعهدات و مسئولیت های اخلاقی سازمان عمل می کند. در بحث تعریف اخلاق حرفه ای یک چالش وجود دارد و آن این است که اخلاق حرفه ای ماهیتی پویا دارد و همین امر موجبات تغییر در تعریف را ایجاب می کند.

این موضوع در رویکردهای اخلاق حرفه ای که در ادامه بحث می شود، مشهود است. اخلاق حرفه ای مسئولیت هایی را برای کارکنان و سازمان نسبت به کسانی که طرف ارتباطی شان هستند، ایجاد می کند (یوسفی و همکاران، ۱۳۹۷: ۴۰). بنابراین اخلاق حرفه ای واجد دو بعد اصلی؛ انسانی و سازمانی می باشد. بدین صورت که در بعد انسانی کارکنان مخاطب اخلاق مداری به شمار می آیند اما در بعد سازمانی، محوریت با سازمان در زمینه های مرتبط مانند؛ رفتار، تصمیمات، سیاست گذاری ها است.

با توجه به سیر تحولات اخلاق حرفه ای، شالوده این پدیده در دو رویکرد خلاصه می شود. اول رویکرد سنتی که به مسئولیت های اخلاقی افراد در مشاغل و حرف حصر می شود، به عبارت دیگر در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل بود. مطابق این دیدگاه اخلاق حرفه ای شامل مسئولیت پذیری یک فرد، به مثابه صاحب یک حرفه یا پست سازمانی، در برابر رفتار حرفه ای و شغلی خود میباشد (نوریان و همکاران، ۲۰۱۶: ۸۵-۹۴).

اخلاق حرفه ای باعث بهبود بهره وری می شود.

اخلاق کاری پیشرفته، باعث می شود بهره وری بیشتر شود، رضایت شغلی بیشتر گردد، غیبت از کار کمتر شود و سرعت کار فزونی یابد که ماحصل آن موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف است. پس اخلاق حرفه ای، از مسئولیت سازمان یا بنگاه به عنوان یک واحد حقوقی در قبال همه عناصر محیط داخلی و خارجی سازمان بحث می کند. تدوین منشور اخلاقی کارکنان که در برگیرنده ارزش های فرهنگی جامعه و اخلاقیات موردنظر سازمان می باشد یکی از زمینه های مطرح شده در این خصوص است؛ مدیریت ارزش های اخلاقی در محیط کار انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند، اعتماد در روابط بین افراد و گروهها را بهبود می بخشد و با پیروی بیشتر از استانداردهای موجب بهبود کیفیت محصولات و در نهایت افزایش سود خواهد شد(علی زاده، ۱۳۹۸).

ابعاد تبیین کننده اخلاق حرفه ای شامل موارد زیر می باشد:

١- روابط سالم و انسانی در محیط کار : روابط انسانی توان برقراری ارتباط از طریق پذیرفتن وجود شخصیت و ویژگی های فردی و همه تفاوت هایی که با یک فرد دارند، در نظر گرفته می شود.

۲- دلبستگی و علاقه به کار : ویژگی های مربوط به برآوردن انتظارها و توقع های شغلی و توافق ضمنی برای رفتن به مأموریت های شغلی را توصیف می کند.

٣- پشتکار و جدیت در کار : سخت کوشی و تلاش که نشان دهنده اعتقاد به انجام کارهای سخت است از ابعاد اخلاق کار می باشد.

۴- روح جمعی و مشارکت در کار : افراد باید همواره به گروه متعصب و تمامی تلاش خود را بکار گیرد تا بقا و دوام آن حفظ شود.

اخلاق حرفه ای وسیله ای برای تنظیم بهتر روابط

اخلاق حرفه ای می تواند از راه تنظیم بهتر روابط، کاهش اختلاف و تعارض و افزایش جو تفاهم و همکاری و نیز کاهش هزینه های ناشی از کنترل، عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو لازم است کارکنان در جهت ارتقای اخلاقی سازمان گامهایی را بردارند (مختارپور و سیادت، ۲۰۰۹: ۲۹-۳۳).از سوی دیگر یکی از این تدابیر که از جایگاه ارزنده ای برخوردار می باشد تعریف اصول و استانداردهای رفتاری متناسب با سازمان متبوع و رسته فعالیتی بوده که با عنوان اخلاق حرفه ای شناخته شده است.

به منظور تببین اخلاق حرفه ای، ضرورت دارد در وهله اول به مفاهیم اخلاق و حرفه پرداخته شود. اخلاق جمع خلق و در لغت به معنای خوی، رفتار عادت شده و مزاج به کار رفته که گاهی آن را وصف حالت یا رفتار دانسته شده که در این مفهوم به حالت درونی و ملکات نفسانی اطلاق می شود و گاهی مراد ما از آن دانش نظام مند است. در این کاربرد اخلاق علمی است که از خوب و بد بحث می کند. از منظری دیگر اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش هایی که بر رفتار فرد یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است (دفت، ۱۹۹۵: ۶۳۸).

ویژگی درونی بودن و ارزش محور بودن اخلاق حرفه ای

در مجموع دو ویژگی درونی بودن و ارزش محور بودن فصل مشترک تمامی تعاریف و تعابیر از مقوله اخلاق است. همچنین چون تبلور اخلاق در رفتار است، لذا رفتار اخلاقی رفتاری است که سازگار با ارزش های انسانی باشد. حرفه نیز به عنوان مهارتی که شامل تمام یا بخشی از دانش و توانایی در به کارگیری دانش عملی برای عملی سودمند در ارتباط با دیگران تعریف می شود(قراملکی، ۲۰۱۲: ۱۷۴-۱۷۵).

اخلاق حرفه ای می تواند نقش بسزایی در اثربخشی و موفقیت این نهاد ایفا نماید. چرا که عدالت به عنوان رسالت دستگاه قضایی، یک از شاخص های اخلاق حرفه ای محسوب شده و این نشان از وسعت و گستردگی این سازه دارد و در صورت شناخت جامع آن که مستلزم تعریف و عملیاتی نمودن مؤلفه ها و شاخص های مربوط به آن می باشد، می توان به صورت همزمان توقعات و انتظارات سه جناج عمده یعنی؛ مراجعان، کارکنان و جامعه را لحاظ و تامین نمود (یوسفی و همکاران، ۱۳۹۷: ۴۱).

مبانی نظری اخلاق حرفه ای سوله و همکاران ۲۰۲۱

سوله و همکاران (۲۰۲۱) در مطالعه خود بیان داشت که اخلاق حرفه ای یک مهارت کلیدی برای افراد می باشد. این عنصر می تواند سبب بهبود کیفیت خدمات شود. اهمیت اخلاق حرفه ای به عنوان فاکتوری در پیشرفت عمل می باشد. به عبارتی استفاده از اخلاق حرفه ای سبب پیشرفت شخصی در افراد می شود. در برنامه های درسی اخلاق حرفه ای به نتایج بهتر برای افراد منجر می شود.

همچنین این مطالعه نشان داد که نگرش نسبت به اخلاق حرفه ای می تواند در اثرگذاری آن دارای عاملیت باشد. کسانی که از اخلاق حرفه ای بهتری برخوردارند معمولا مهارت بهتری دارند.

بادرولدسن و همکاران (۲۰۲۱)

باردولدسن و همکاران (۲۰۲۱) بیان داشتند که اخلاق حرفه ای موجه ادارک فرایند تصمیم گیری می شود. فرایند تصمیم گیری در رابطه با مشارکت می باشد و اخلاق حرفه ای بر این متغیرها اثرگذار است. همچنین اخلاق حرفه ای در میان متخصصان دارای اهمیت بیشتری است. این مفهوم به درک فرایند تصمیم گیری مرتبط می شود. درک همیشگی مسایل معمولا با مشارکت بیشتری ارتباط دارد و نقش اخلاق حرفه ای در آن پررنگ است.

معمولا اخلاق حرفه ای به اعتماد بیشتر افراد تیم کاری به یکدیگر تبدیل می شود. همچنین کیفیت همکاری تحت تاثیر اخلاق حرفه ای بین کارکنان قرار دارد. اخلاق در این حالت تعریف کننده جو اخلاقی کارکنان می باشد. اخلاق حرفه ای به معنی تصمیم گیری اخلاقی برای کارکنان می باشد. این مفهوم به اشتراک گذاری بیشتر اطلاعات و مراقبت های بهتر منجر می شود.

لنسینگ و همکاران (۲۰۲۱) در نظریه خود بیان داشتند که اخلاق حرفه ای ابزار ارزشمند سازمان برای بهبود عملیات سازمانی است. اخلاق حرفه ای در یک سازمان به نوآوری و توسعه بانک های اطلاعاتی منجر می شود. همچنین این مفهوم در نهایت سبب طراحی چارچوب های حاکمیتی برای شرکت می شود. حاکمیت بانک های اطلاعاتی در شرکت می تواند به بهبود عملیات اجرایی در آن بیانجامد. همچنین همکاری مداوم و رسیدن به منافع متقابل از علل استفاده از اخلاق حرفه ای است.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای در سایر مطالعات نظری ۲۰۲۱

یلماز و گوون(۲۰۲۱) به بررسی اخلاق حرفه ای در بین پرستاران پرداختند. آن ها نشان دادند که اخلاق حرفه ای سبب بهبود مهارت های حل مساله می شود. همچنین این عنصر در تصمیم گیری موثر است. افرادی که از ویژگی های اخلاق حرفه ای برخوردار هستند، معمولا گزینه های بهتری برای مراقبت ارایه می دهند. همچنین این عنصر در نهایت سبب بهبود در آگاهی شغلی افراد می شود. و آن ها را به سمت فرهنگ حرفه ای سوق می دهد.

فورموسا و همکاران (۲۰۲۱) در خصوص اخلاق حرفه ای به موضوعات فناوری اشاره کرد. آن ها بیان داشتند که امنیت سایبری در یک ساختار سازمانی به اخلاق حرفه ای کارکنان وابسته است. اخلاق حرفه ای تعیین کننده میزان امنیت و همچنین حفظ اطلاعات شرکت است. اخلاق حرفه ای در کنار اخلاق کاربردی کارکنان را ملزم می کند، تعهدات خود در قبال شرکت را عملی نمایند. از گزاره های دیگر تاثیر پذیر از این عنصر استقلال، عدالت و اشتراک اطلاعات می باشد. مدیریت سیستم های رایانه ای برای کارکنان در صورتی سود بخش است که به این عنصر توجه شود. در نهایت درک اخلاق سایبری در سازمان های فناوری مهمترین هدف این سازمان ها برای حفظ امنیت می باشد.

اورمان و همکاران (۲۰۲۱) بیان داشتند که اخلاق حرفه ای برای محافظت از حقوق افراد انسانی واجب است. اطمینان از رعایت استانداردهای اخلاقی برای تحقیقات آموزشی از ضروریات می باشد. معمولا این کار به بهبود کیفیت منجر می شود. بهبود کیفیت در این حالت به معنی بالا رفتن کارکردهای نیروی انسانی می باشد. اخلاق حرفه ای می تواند استانداردهای بهتری برای سازمان ها ارایه دهد. این موضوع در سازمان های آموزشی پررنگ تر می باشد. برای بهبود کیفیت بهتر است سازمان ها مطالعات آموزشی در خصوص اخلاق حرفه ای را انجام دهند.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای در مطالعه خالد و همکاران (۲۰۲۱)

خالد و همکاران (۲۰۲۱) نشان داد که طراحی ابزارهای اخلاق حرفه ای از ضررویات پیشرت سازمانی است. اخلاق حرفه ای در سازمان ها باید به صورت قانونی سازی باشد. اخلاق سازمانی بدون قانونی سازی آن ممکن است دچار مشکل شود. همچنین برای بهبود قانونی سازی اخلاق حرفه ای می توان از انتشار ابزارهای قانونی استفاده کرد. شخصی سازی مسئولیت برای کارکنان یکی از گزینه های مناسب برای بهبود اخلاق حرفه ای می باشد. البته سازمان ها باید از شخصی سازی بیش از حد بپرهیزند. شخصی سازی پیش از حد ممکن است به افزایش خطای انسانی در سازمان بیانجامد.

منتزلوپولوس و همکاران (۲۰۲۱)  نشان داد که اخلاق حرفه ای می تواند به بهبود کیفیت زندگی منجر شود. این عنصر معمولا با ایجاد برنامه ریزی های مراقبتی سطح کیفی زندگی را بهبود می دهد. علاوه بر این تصمیم گیری ها، آموزش و تحقیقات در یک ساختار نیازمند بررسی اخلاق حرفه ای می باشد. اخلاق حرفه ای در این حالت نشان دهنده توانایی مراقبت از زندگی خواهد بود. به عبارتی مراقبت از زندگی را می توان با معیارهای اخلاق حرفه ای منطبق و مورد استفاده قرار داد.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای در مطالعه ژانگ و همکاران ۲۰۲۱

ژانگ و همکاران (۲۰۲۱) در مطالعه خود اثبات کردند که هوش مصنوعی می تواند با کارکردهای اخلاق حرفه ای مرتبط باشد. هوش مصنوعی با تقویت حریم خصوصی معمولا گزاره های اخلاق حرفه ای را در سازمان تقویت می کند. اخلاق حرفه ای در این حالت یک متغیر مکمل برای هوش مصنوعی محسوب می شود. معمولا برای اندازه گیری توانایی اثرگذاری هوش مصنوعی بر اخلاق حرفه ای از درخت سلسله مراتبی استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل این درخت نمایش خوبی از عملکرد اخلاق حرفه ای در قبال هوش مصنوعی نشان می دهد.

آرون و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که اخلاق حرفه ای قابل آموزش است. اخلاق حرفه ای در مشاغل مختلف می تواند مورد آموزش قرار گیرد. ارزیابی در مطلاعات نشان می دهد زمانی که اخلاق حرفه ای به کارکنان آموزش داده می شود، الگوهای بهتری حاصل می شود. همچنین این عنصر می تواند مدل تصمیم گیری را در مشاغل تحت تاثیر قرار دهد. خویشتن داری و حمایت سازمانی از عناصر مکمل برای اخلاق حرفه ای می باشد که باید مورد پشتیبانی قرار گیرد.

وستون (۲۰۲۱) در مطالعه خود اثبات کرد که حوادث می تواند اخلاق حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد. میزان تعهد به یک موقعیت مشخص نشان دهنده سطح اخلاق حرفه ای برای افراد می باشد. معمولا در موقعیت های مختلف ممکن است سطح اخلاق حرفه ای متفاوت باشد.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای در مطالعه ژو و همکاران در سال ۲۰۲۰

ژو و همکاران در سال ۲۰۲۰در نظریه خود اثبات کرد که اخلاق حرفه ای با سبک تفکر و مسایل اجتماعی و سیاسی در ارتباط بود. این محققین اثبات کردند که مبانی نظری اخلاق حرفه ایمتغیرهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معمولا می توانند بر سطح اخلاق حرفه ای افراد اثرگذار باشند. همچنین ابعاد مرتبط با ارزیابی اخلاقی فن آوری های در نهایت می تواند سبب تغییراتی در سطح اخلاق حرفه ای گردد.

کید و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که شناسایی دوره های اخلاق با اخلاق حرفه ای در ارتباط بودند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای برنامه درسی، اهداف یادگیری و رشد انسانی  می توانند بر سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشند. همچنین ابعاد مرتبط با آموزش در نهایت می تواند سبب تغییراتی در سطح اخلاق حرفه ای می گردد.

سوزا و واسونی در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که یادگیری و ارزیابی آن با اخلاق حرفه ای در ارتباط بود. این محققین اثبات کردند که متغیرهای یادگیری، مبانی نظری اخلاق حرفه ایاستفاده از ابزار آموزشی می توانند بر سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشند. همچنین ابعاد مرتبط با برنامه ریزی برنامه های درسی ، آموزش و روش های ارزیابی و استراتژی های ارزیابی آموزش اخلاق در نهایت می تواند سبب تغییراتی در سطح اخلاق حرفه ای گردد.

مکنیش و واندرهام در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که شیوه های حاکمیت ، حکمرانی با اخلاق حرفه ای در ارتباط بود. این محققین اثبات کردند که متغیرهای اخلاق امنیت سایبری و که اصول اخلاقی می توانند بر سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشند. همچنین ابعاد مرتبط با آموزش های رفتاری در نهایت می تواند سبب تغییراتی در سطح اخلاق حرفه ای گردد.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای در مطالعه برزو و همکاران در سال ۲۰۱۹ 

برزو و همکاران در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود در خصوص اخلاق حرفه ای به آموزش پرداخت. این محققین اثبات کردند که آموزش عنصر مهمی در رشد و توسعه مبانی نظری اخلاق حرفه ایاخلاق حرفه ای است. زمانی که آموزش در یک سازمان به خوبی صورت گیرد اخلاق حرفه ای نیز رشد خواهد کرد. آموزش سبب می شود که برنامه ریزی در سازمان برای رشد اخلاق حرفه ای دقیق و منسجم گردد. اخلاقه حرفه ای در این حالت رشد کرده و کارکنان انسانی درجهت حفظ فضیلت های سازمانی گام بر می دارند.

این محققین استدلال می کننند که اخلاقه حرفه ای باید در برنامه ریزی درسی قرار گیرد. برنامه ریزی درسی چند عنصر را در خصوص اخلاق حرفه ای تقویت می کند. این عناصر عبارتند از:

۱-شایستگی.

۲-تعهد.

۳-تقویت تصمیم گیری.

۴-بهبود یادگیری.

زمانی سازمان هایی در مسیر آموزش کارکنان اقدام به ارایه برنامه ریزی دقیق آموزشی نمایند. آنگاه می توان مولفه های اخلاق حرفه ای را در مراحل بعدی کار در سازمان درک کرد. به عبارتی آموزش کارکنان در زمان تحصیلات دانشگاهی و بعد آن به معنی درک بهتر اخلاق حرفه ای است.

در این مسیر بر شایستگی و تعهد آموزش‌دهندگان در ارائه آموزش اخلاق تأکید زیادی شده است. اطمینان از کیفیت برنامه‌های درسی برای ارایه یک برنامه ریزی دقیق اخلاق حرفه ای ضروری است. و در این خصوص مهم است که طراحان برنامه‌های درسی به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مطالعه صالحی در سال ۲۰۱۷ 

صالحی در سال ۲۰۱۷ در مطالعه خود به بحث نظری اخلاق حرفه ای پرداخت. از منظر صالحی آموزش اخلاق حرفه‌ای  به ویژه در حوزه پیشرفت سازمانی اهمیت چشمگیری دارد. این ابعاد عبارتند از:

۱-قوانینی که در سازمان وجود دارد و نیاز به رعایت آن احساس می شود.

۲-فضایل اخلاقی که سازمان در مسیر توسعه خود تعریف کرده است.

۳-فاکتورهای رشد و توسعه مداوم سازمان که باید رعایت گردند.

به عبارتی این محقق استدلال می کند که  مفهوم اخلاق حرفه‌ای دربردارنده تمام بایدهای سازمانی است. بایدهایی که کارکنان سازمان ها برای پیشرفت باید به آن پایبند باشند. این پایبندی بخش مهمی از اجرای اخلاق حرفه ای در سازمان را شامل می شود.

مطالعه سفاکلی در سال ۲۰۱۳

سفاکلی در سال ۲۰۱۳ موضوع اخلاق حرفه ای را مورد بررسی قرار داد. وی در نظریه خود گفت که اخلاق حرفه ای در محیط کار به چندین عامل بستگی دارد. این عوامل عبارتند از:

۱-تحصیلات کارکنان.

۲-سمت شغلی کارکنان.

نظریه این محقق استدلال می کند وقتی سطح تحصیلات بالا می رود اخلاق حرفه ای کاهش می یابد. در این حالت کارکنان با سطح تحصیلات بالاتر سود را  در اولویت قرار می دهند. تحصیلات بالاتر معیارهای اجتماعی و حرفه ای کار را برای کارکنان کاهش می دهد. افراد با سطح تحصیلات بالاتر نگرش شخصی کمتری نسبت به محیط کار نشان می دهند. همچنین افراد با سطح مدیریت بالاتر معمولا پیشرفت شغلی را جایگزین اخلاق حرفه ای در کار می کنند.

نصیری در سال ۲۰۱۶. در نظریه خود اخلاق حرفه ای را مورد بررسی قرار داد. وی اثبات کرد که اخلاق حرفه ای یک مساله آموزش محور است. وی برای اخلاق حرفه ای برخی اصول را در نظر گرفت. این اصول عبارت بودند از:

۱-ارزش های مرتبط با رفتارهای فردی.

۲-ارزش های مرتبط با رفتارهای جمعی.

۳-میل و گرایش به انجام رفتار درست.

از منظر این محقق اخلاق حرفه ای یک رفتار سیستماتیک است که می تواند مورد یادگیری باشد. زمانی اخلاق حرفه ای در یک سازمان کاهش یابد. آنگاه عواقب بدی برای سازمان به وجود می آید. اخلاق حرفه ای درست در یک سازمان جهت دهی آن را به سمت پیشرفت و تعالی قرار خواهد داد. در نهایت اخلاق حرفه ای جهت دهی کار سازمانی را به سمت مسیر درستی پیش خواهد برد.

نظریه مرتبط با مطالعه آماتو و همکاران ۲۰۲۰

آماتو و همکاران (۲۰۲۰). در نظریه خود به بررسی رابطه گروه کاری و اخلاق حرفه ای پرداختند. این محققین اثبات کردند که گروه کاری بر اخلاق حرفه ای اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیر گروه کاری می توان سطح اخلاق حرفه ای را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح متغیر بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح اخلاق حرفه ای نیز تغییر کند.

مارتنیز و همکاران در سال ۲۰۲۰. در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای مدیریت اخلاق و اخلاق حرفه ای را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرمدیریت اخلاق می تواند بر سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیر مدیریت اخلاق دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز وجود دارد.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

پوتریل و همکاران در سال ۲۰۲۰. استدلال کردند که زمانی می توان اخلاق حرفه ای را بهبود داد که به متغیر بهبود کیفیت اخلاقی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیر بهبود کیفیت اخلاقی توجه می کند، معمولا سطح اخلاق حرفه ای دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیر بهبود کیفیت اخلاقی مثبت باشد معمولا سطح اخلاق حرفه ای بهبود می یابد. همچنین این محققین پس از ارایه نظرات خود پیشنهاد دادند که  با بهبود کیفیت اخلاقی در یک سازمان می توان به اخلاق حرفه ای را در کارکنان بهتر مدیریت کرد.

فنل در سال ۲۰۲۰. در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر اخلاق حرفه ای از متغیر جهانگردی تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر جهانگردی می تواند در سطح اخلاق حرفه ای تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح اخلاق حرفه ای به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر جهانگردی می تواند مفید باشد.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

سنگرو و دیون در سال ۲۰۲۰. در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین اخلاق حرفه ای و متغیرتصویر مناسب سازمان یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر تصویر مناسب سازمان دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیر متغیرتصویر مناسب سازمان می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت اخلاق حرفه ای اقدام نمایند.

اسچویتزگبل و همکاران (۲۰۲۰). این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای رفتار کارکنان و آموزش می تواند بر تغییر در سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای رفتار کارکنان و آموزش دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر اخلاق حرفه ای نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیرهای رفتار کارکنان و آموزش با متغیر اخلاق حرفه ای همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر اخلاق حرفه ای با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

وینتر (۲۰۲۰). اشاره کرد که اخلاق حرفه ای تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای گردشگری و سرپرستی در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای گردشگری و سرپرستی اثرگذاری خود را بر روی متغیر اخلاق حرفه ای براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای گردشگری و سرپرستی ارتباط همسویی را با متغیر اخلاق حرفه ای دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح اخلاق حرفه ای می شود.

سدویک و یانیکی ۲۰۲۰

سدویک و یانیکی (۲۰۲۰). در مطالعه خود ارتباط متغیرهای تمرین اخلاق، تجربیات کارکنان و اخلاق حرفه ای را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر اخلاق حرفه ای در نهایت تحت تغییرات متغیرهای تمرین اخلاق و تجربیات کارکنان می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای تمرین اخلاق و تجربیات کارکنان در سازمان هم جهت با اخلاق حرفه ای باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر اخلاق حرفه ای کاهش یابد.

کواسکی و همکاران ۲۰۲۰

کواسکی و همکاران (۲۰۲۰). اثبات کردند که متغیر سازمانی تحت تاثیر برخی از ابعاد سازمانی قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱-سرمایه گذاری.

۲-رفتار.

۳-آموزش.

این محققین اثبات کردند زمانی که هر یک از ابعاد بیان شده در سطح سازمان دچار تغییر شود، آنگاه می توان انتظار داشت که این تغییر با سطح اخلاق حرفه ای در ارتباط باشد.

مرگیان و همکاران ۲۰۲۰

مرگیان و همکاران (۲۰۲۰). متغیرهای تجربیات و معضلات اخلاقی را در ارتباط با اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای تجربیات و معضلات اخلاقی معمولا می توانند بر سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح تجربیات و معضلات اخلاقی می توان انتظار داشت که سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که اخلاق حرفه ای در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای تجربیات و معضلات اخلاقی می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید

گئو و همکاران در سال ۲۰۲۰. اثبات کردند که اخلاق حرفه ای با متغیرهای عملکرد، نوآوری و تعدیل روابط شخصی ارتباط دارد. این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای عملکرد، نوآوری و تعدیل روابط شخصی دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر اخلاق حرفه ای آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای عملکرد، نوآوری و تعدیل روابط شخصی بر اخلاق حرفه ای هم جهت بوده و سبب تقویت اخلاق حرفه ای می شود.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

اسماعیل و همکاران (۲۰۲۰). در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در اخلاق حرفه ای دریافتند که معمولا اخلاق حرفه ای می تواند تحت تاثیر متغیرهای عدالت، امکان سنجی و مقبولیت قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای عدالت، امکان سنجی و مقبولیت معمولا سبب تغییر در سطح اخلاق حرفه ای می شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام شده معمولا سطح اخلاق حرفه ای نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح اخلاق حرفه ای کاهش خواهد یافت.

لیفچز و آدامز در سال ۲۰۲۰. اثبات کردند که متغیرهای خودتنظیمی و استانداردها بر اخلاق حرفه ای اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای خودتنظیمی و استانداردها می توانند در یک سازمان بر میزان اخلاق حرفه ای اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر اخلاق حرفه ای با متغیرهای خودتنظیمی و استانداردها در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد.

این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای خودتنظیمی و استانداردها می توان شاهد تغییر در سطح متغیر اخلاق حرفه ای بود.

مبانی نظری فارسی اخلاق حرفه ای

جعفری راد و همکاران (۱۴۰۰) اثبات کردند اخلاق حرفه ای تحت تاثیر نتیجه گیری درست از داده ها و اطلاعات قرار دارد. اخلاق حرفه ای وسیله ای برای برنامه ریزی های آتی در سازمان و یا در جامعه مورد تحقیق است. مدل مستخرج از تحلیل محتوای منابع دینی نشان از اهمیت اخلاق حرفه ای دارد.

۱۳۹۸

کبیری و همکاران (۱۳۹۸) اثبات کردند که متغیر سازمانی تحت تاثیر برخی از ابعاد سازمانی قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱-مسئولیت اجتماعی.

۲-اخلاق مدنی.

این محققین اثبات کردند زمانی که هر یک از ابعاد بیان شده در سطح سازمان دچار تغییر شود، آنگاه می توان انتظار داشت که این تغییر با سطح اخلاق حرفه ای در ارتباط باشد.

چنگیزی محمدی و همکاران (۱۳۹۸). متغیر شاخص های اخلاق را در ارتباط با اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیر شاخص های اخلاق معمولا می تواند بر سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشد. به این صورت که با تغییر در سطح شاخص های اخلاق می توان انتظار داشت که سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که اخلاق حرفه ای در نهایت با تاثیر پذیری از متغیر شاخص های اخلاق می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

مطالعه بنیسی ۱۳۹۸

بنیسی در سال ۱۳۹۸. اثبات کرد که اخلاق حرفه ای با متغیر سکوت سازمانی ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیر سکوت سازمانی دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر اخلاق حرفه ای آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیر سکوت سازمانی بر اخلاق حرفه ای هم جهت بوده و سبب تقویت اخلاق حرفه ای می شود.

علی زاده (۱۳۹۸). این استدلال را داشت که تغییرات در سطح متغیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند بر تغییر در سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر اخلاق حرفه ای نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیر اخلاق حرفه ای همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر اخلاق حرفه ای با بهبود سطح متغیر ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

یوسفی و همکاران در سال ۱۳۹۷

یوسفی و همکاران در سال ۱۳۹۷. در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای نظام قضایی و اخلاق حرفه ای را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیر نظام قضایی می تواند بر سطح اخلاق حرفه ای اثرگذار باشد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیر نظام قضایی دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز وجود دارد.

محمدی و حوزین در سال ۱۳۹۷. در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین اخلاق حرفه ای و متغیر گزارشگری مالی توسعه پذیر یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر گزارشگری مالی توسعه پذیر دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیر گزارشگری مالی توسعه پذیر می تواند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت اخلاق حرفه ای اقدام نماید.

کلی و همکاران ۱۳۹۷

گلی و همکاران (۱۳۹۷). در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در اخلاق حرفه ای دریافتند که معمولا اخلاق حرفه ای می تواند تحت تاثیر متغیر مسئولیت اجتماعی قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیر مسئولیت اجتماعی  معمولا سبب تغییر در سطح اخلاق حرفه ای می شود. اگر این تغییر همسو باشد با افزایش در مقدار متغیر اعلام شده معمولا سطح اخلاق حرفه ای نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیر ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیر مورد بررسی، سطح اخلاق حرفه ای کاهش خواهد یافت.

خالدیان و اسمعیل پور در سال ۱۳۹۷. اثبات کردند که متغیرهای رضایتمندی شغلی و مدیریت تعارض بر اخلاق حرفه ای اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای رضایتمندی شغلی و مدیریت تعارض می توانند در یک سازمان بر میزان اخلاق حرفه ای اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر اخلاق حرفه ای با متغیرهای رضایتمندی شغلی و مدیریت تعارض در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد.

این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای رضایتمندی شغلی و مدیریت تعارض می توان شاهد تغییر در سطح متغیر اخلاق حرفه ای بود.

کاظم پور و همکاران ۱۳۹۷

کاظم پور و همکاران در سال ۱۳۹۷. در نظریه خود اثبات کردند که اخلاق حرفه ای می تواند تحت تاثیر اعتماد سازمانی قرار گیرد. به عبارتی اخلاق حرفه ای معمولا با تغییراتی که در متغیر اعتماد سازمانی ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشد سطح اخلاق حرفه ای را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر اعتماد سازمانی را تغییر دهد.

قربانی و عامری منش (۱۳۹۷). در مطالعه خود ارتباط متغیرهای بدبینی سازمانی، عملکرد کارکنان و اخلاق حرفه ای را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر اخلاق حرفه ای در نهایت تحت تغییرات متغیرهای بدبینی سازمانی و عملکرد کارکنان می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای بدبینی سازمانی و عملکرد کارکنان در سازمان هم جهت با اخلاق حرفه ای باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر اخلاق حرفه ای کاهش یابد.

فرزین و همکاران ۱۳۹۷

فرزین و همکاران در سال ۱۳۹۷. اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای سازه های فردی و اجتماعی و حسابداری می توان سطح متغیراخلاق حرفه ای را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات متغیر اخلاق حرفه ای تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱- سازه های فردی

۲-سازه های اجتماعی

۳-حسابداری

عامل ریاضت کش  و همکاران در سال ۱۳۹۷. استدلال کردند که زمانی می توان اخلاق حرفه ای را بهبود داد که به متغیرمدیریت دانش توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیر مدیریت دانش توجه می کند، معمولا سطح اخلاق حرفه ای دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیر مدیریت دانش مثبت باشد معمولا سطح اخلاق حرفه ای بهبود می یابد. همچنین این محققین پس از ارایه نظرات خود پیشنهاد دادند که با بهبود اخلاق حرفه ای سطوح مدیریت دانش در یک سازمان را می توان ارتقاء داد.

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

فانی و فرزام (۱۳۹۶). در نظریه خود به بررسی رابطه راهبردهای افزایش اشتیاق، برقراری ارتباط  و اخلاق حرفه ای پرداختند. این محققین اثبات کردند که راهبردهای افزایش اشتیاق و برقراری ارتباط  بر اخلاق حرفه ای اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای راهبردهای افزایش اشتیاق و برقراری ارتباط می توان سطح اخلاق حرفه ای را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح اخلاق حرفه ای نیز تغییر کند.

حاجیها و رجب دری ۱۳۹۶

حاجیها و رجب دری در سال ۱۳۹۶. در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر اخلاق حرفه ای از متغیر  اخلاق کار اسلامی تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر اخلاق کار اسلامی می تواند در سطح اخلاق حرفه ای تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح اخلاق حرفه ای به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر اخلاق کار اسلامی می تواند مفید باشد.

عطاپور  و همکاران (۱۳۹۶). اشاره کردند که اخلاق حرفه ای تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای سرمایه اجتماعی و رفتارشهروندی در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر اخلاق حرفه ای نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای سرمایه اجتماعی و رفتارشهروندی اثرگذاری خود را بر روی متغیر اخلاق حرفه ای براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای سرمایه اجتماعی و رفتارشهروندی ارتباط همسویی را با متغیر اخلاق حرفه ای دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح اخلاق حرفه ای می شود.

منابع

فانی، طیبه؛ فرزام، مریم (۱۳۹۶). اخلاق حرفه‌ای معلمی: راهبردهای افزایش اشتیاق به برقراری ارتباط در کلاس‌های زبان انگلیسی، پژوهش های اخلاقی، شماره ۲۹، صص۱۴۹-۱۶۲

یوسفی، یحیی؛ نصر اصفهانی، علی؛ کاظمی، علی (۱۳۹۷). وضعیت رعایت بعد انسانی اخلاق حرفه‌ای در نظام قضایی، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۲، صص۳۹-۵۱

کاظم‌پور، مریم؛ چوپانی، حیدر؛ رنجبر، مجید؛ هاشمی، سمیه (۱۳۹۷). رابطه متغیرهای سازمانی با اخلاق حرفه‌ای: نقش میانجی اعتماد سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۲، صص۱۵۹-۱۶۶

فرزین، فرشیده؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ بخشی نژاد، محمود (۱۳۹۷). ارتباط سازه های فردی و اجتماعی برآموزش اخلاق حرفه ای حسابداری، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۱، صص۱۴۵-۱۵۳

عامل ریاضت کش، الهه؛ خیاط مقدم، سعید؛ رضایی فر، حمید (۱۳۹۷). پیش بینی مدیریت دانش از طریق اخلاق حرفه ای، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۱، صص۴۸-

بنیسی، پریناز (۱۳۹۸). پیش‌بینی حافظه سازمانی بر اساس سکوت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای در مدیران مدارس شهر تهران، رهبری و مدیریت آموزشی، شماره ۴۷، صص۵۹-۷۳

ادامه مبانی نظری اخلاق حرفه ای

گلی، علی؛ اشرفی، مجید؛ نادریان، آرش؛ خوزین، علی (۱۳۹۷). شناسایی مولفه‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان (مطالعه موردی)، رهبری و مدیریت آموزشی، شماره ۴۴، صص۱۸۷-۲۰۱

خالدیان، محمد؛ اسمعیل پور، احسان (۱۳۹۷). بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی، اخلاق حرفه ای و مدیریت تعارض کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران، مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، شماره ۲، صص۳۵-۴۵.

یوسفی، یحیی؛ نصر اصفهانی، علی؛ کاظمی، علی (۱۳۹۷). وضعیت رعایت بعد انسانی اخلاق حرفهای در نظام قضایی، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۲، صص۳۹-۵۱

کیا، علی اصغر ؛ ساپی، عبدالمنان (۱۳۹۸). جایگاه اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای در تبلیغات تجاری، علوم خبری، شماره ۲۹، ص ۱۳۷-۱۵۵.

علیزاده، مهدی، (۱۳۹۰)، اخلاق چیست؟ تحلیلی فرا اخلاقی از مفهوم (حیث اخلاقی)، پژوهش های اخلاقی سال اول شماره سوم.

پورحیدر، رحیمه ؛ حسنی، محمد ؛ مرتضی‌نژاد، نیلوفر ؛ نویسنده مسئول : سامری، مریم (۱۳۹۸). روابط ساختاری اعتماد سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و ساختار سازمانی با اثربخشی مدرسه با نقش میانجی ارزشیابی عملکرد معلمان، آموزش و ارزشیابی، شماره ۴۷، ص ۹۳-۱۱۶.

حیدری، محمد ؛ رضوی، سید محمد حسین ؛ امیرنژاد، سعید ؛ محمدی، نصرالله (۱۳۹۸). شناسایی موانع توسعه اخلاق حرفه ای مدیران سازمان های ورزشی، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، شماره ۲۳، ص ۲۳-۳۵.

منابع خارجی

Amato, P., Daar, J., Francis, L., Klipstein, S., Ball, D., Rinaudo, P., … & Reindollar, R. (2020). Ethics in embryo research: a position statement by the ASRM Ethics in Embryo Research Task Force and the ASRM Ethics Committee. Fertility and Sterility, 113(2), 270-294.

Borzou SR, Oshvandi K, Cheraghi F. Moayed MS. (2019). Comparative study of nursing PhD education system and curriculum in Iran and John Hopkins School of Nursing. Educ Strategy Med Sci, 9(3): 194-205. (In Persian).

Bottrell, M. M., Simon, A., Geppert, C., Chang, E. T., Asch, S. M., & Rubenstein, L. (2020, June). Facilitating ethical quality improvement initiatives: Design and implementation of an initiative-specific ethics committee. In Healthcare (Vol. 8, No. 2, p. 100425). Elsevier.

Daft RL.(1995). Organization theory and structure design. Translated by: Parsaeian A, Arabi SM. Tehran: Publishing Research Studies of Commerce. P. 638.(In Persian).

Fennell, D. A. (2020). Tourism and wildlife photography codes of ethics: Developing a clearer picture. Annals of Tourism Research, 85, 103023.

Gharamaleki AF.(2012). Introduction to professional ethic .5th Edition. Tehran: Publishing Saramad. Pp.174-175.(In Persian).

Gharamaleki AF.(2012). Introduction to professional ethic .5th Edition. Tehran: Publishing Saramad. Pp.174-175.(In Persian).

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: